Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere

Persoana care solicită examinarea pentru a obţine permisul de conducere trebuie să îndeplinească - la data verificării dosarului de examinare. respectiv la data susţinerii probelor - următoarele condiții:

a) Vărsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

- 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

- 18 ani împliniţi. pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr:

- 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

- 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

- 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv.

b) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;

c) să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;  

d) să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinja, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi înmatriculare (SPCRPCIV).  

e) să nu se afle în una dintre situajiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulajia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepţiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

 

Nota bene

 

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de inregistrare, cu actul de identitate, dosarul de examen şi o nouă chitanţă a cărei valoare poate fi regăsită la secţiunea "taxe examinare".

Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică poate fi programat pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, cu achitarea taxei de examinare a cărei valoare poate fi regăsită la secţiunea "taxe examinare",  prezentarea dosarului de examinare și a dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr. 268/2010 (descarcă).

Intră în contul tău!