Conţinutul dosarului de examen

 

Dosarul de examen trebuie să conţină următoarele documente:

 

a) cerere tip (descarcă  );

b) fi​şa de şcolarizare (descarcă  ); - valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor -emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atesta executarea pedepsei amenzii;

d) copia actului de identitate, în termen de valabilitate;

e) chitanţa de plată a contravalorii permisului de conducere – 68 lei.

 

Nota bene

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, la ghișeul de inregistrare, cu actul de identitate, dosarul de examen şi o nouă chitanţă a cărei valoare poate fi regăsită la secţiunea "taxe examinare".

Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică poate fi programat pentru susţinerea unei noi probe după o perioadă de cel puţin 15 zile dar nu mai tarziu de 1 an de la absolvirea cursurilor scolii de șoferi, cu achitarea taxei de examinare a cărei valoare poate fi regăsită la secţiunea "taxe examinare",  prezentarea dosarului de examinare și a dovezii care atestă efectuarea a cel puţin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o şcoală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr. 268/2010 (descarcă).

Intră în contul tău!