Condiții înscriere la examen

Condiții pentru înscrierea la examen în vederea obținerii permisului de conducere

Persoana care solicită examinarea pentru a obţine permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susţinerii probelor – următoarele condiţii:

a) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

  • 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
  • 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
  • 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
  • 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 si D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A; (prin excepție, începând din 2 februarie 2023, conform aliniatului (6) al articolului 20 din OUG 195/2002, se poate obține categoria C și CE începând de la vârsta de 18 ani împliniți, însă posesorul va avea dreptul să conducă doar pe teritoriul României și doar dacă deține un certificat de calificare profesională inițială (CPI))
  • 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb si Tv. (prin excepție, începând din 2 februarie 2023, conform aliniatului (6) al articolului 20 din OUG 195/2002, se poate obține categoria D și DE începând de la vârsta de 21 ani împliniți, însă posesorul va avea dreptul să conducă doar pe teritoriul României și doar dacă deține un certificat de calificare profesională inițială (CPI))

b) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
c) să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;  
d)  să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa, astfel cum sunt reglementate de art. 23^1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările si completarile ulterioare, pe raza de competență a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare București.  
e) să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau să facă dovada că a intervenit una din excepțiile prevăzute de art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

Nota bene

Candidatul declarat RESPINS la proba teoretică se poate prezenta în vederea înregistrării pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor școlii de șoferi, la ghișeul de înregistrare, cu actul de identitate și dosarul de examen.

Candidatul declarat ADMIS la proba teoretica si RESPINS la proba practică poate fi programat pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile dar nu mai târziu de 1 an de la absolvirea cursurilor școlii de șoferi, cu prezentarea dosarului de examinare și a dovezii care atestă efectuarea a cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată. Modelul dovezii este prevăzut în anexa nr. 9 din OMAI nr. 268/2010 (descarcă).

1587 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.