Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere)

Articole de referință din legislația rutieră actualizată

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)

Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)


OUG - Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune: (Partea introductivă a articolului 103 a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
c) pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal; (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
d) pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală; (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
e) pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal. (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. În situația în care a fost depusă plângere împotriva procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată. (Alineatul (4) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. (Alineatul (5) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)

OUG - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier care circulă din sens opus;
2. abrogat; (Punctul 2 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 12-10-2019) (a fost mutat la litera c) la 4 puncte de penalizare)
3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori căştile de protecţie omologate, după caz;
4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;
7. nerespectarea obligației de a folosi și pe timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E); (Punctul 7 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 26-12-2019)
8. oprirea neregulamentară;
9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers.

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E); (Punctul 1 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; (Punctul 5 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 09-04-2020)
6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;
7. staţionarea neregulamentară;
8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;
9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
10. nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1^3) sau a condiţiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă;
11. nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta. (Punctul 11 a fost adăugat în lege și postat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pană sau avariate;
2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;
5. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când circulația acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepția cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare; (Punctul 5 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». (Punctul 6 a fost adăugat în lege și postat și pe Școala Rutieră la 09-04-2020) (a fost mutat de la litera a) la litera c) la 4 puncte de penalizare)

d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;
2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;
3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostradă sau pe drumul expres; (Punctul 5 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 16-05-2022)
6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă sau pe drumul expres în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate; (Punctul 6 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 16-05-2022)
7. abrogat (executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părţi carosabile)(Punctul 7 a fost abrogat în lege și eliminat și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022) (a fost mutată la articolul 102, alineatul (4))
8. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dubla, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulaţie;
10. pătrunderea într-o intersecţie dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersecţiei.

OUG - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:

a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare;
b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1) şi la art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1); (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie;
e) când prezintă modificări, ştersături sau adăugări ori este deteriorat;
f) abrogat (când se află în mod nejustificat asupra altei persoane); (Litera f a fost abrogată în lege și eliminată și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
g) când perioada de valabilitate a expirat.

(2) La reţinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și d), la art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 102 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență, precum și în cele menționate la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337,art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulație. (Alineatul (3) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, implicat într-un accident de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reține de către poliția rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circulație, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, în situația în care regula de circulație încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau la art. 102 alin. (4), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri. (Alineatul (4) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. (Alineatul (5) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)

OUG - Articolul 97

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (6^3), (8) și art. 22^1. (Alineatul (4) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

OUG - Articolul 22

(6^1) În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabilește că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliția rutieră în a cărei rază teritorială unitatea își desfășoară activitatea, către medicul trimițător, precum și persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistență medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimițător.

(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condițiile alin. (6), medicul trimițător nu este înștiințat de către unitatea de asistență medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară activitatea numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei aflate în evidența sau îngrijirea sa, precum și informația că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).

(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la alin. (6^2), poliția rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând mențiune despre aceasta în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).

(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură.

OUG - Articolul 22^1

(Articolul 22^1 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație.

(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore.

(5) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și (2). (Alineatul (5) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(5^1) Interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune de către poliția rutieră pe a cărei rază de competență s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d). (Alineatul (5^1) a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

OUG - Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri: (Partea introductivă a alineatului 1 a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
c) abrogată;
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă.
f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

(2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat.

OUG - Articolul 114^1

În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite prin regulament.

Dacă nu puteți sau nu doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a acestei lecții, aveți varianta text mai jos.

Varianta text a lecției: Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni

(punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere)

Codul Rutier - Contravenții alte sancțiuni

 

PUNCTE DE PENALIZARE

Punctele de penalizare se acordă pentru savârșirea uneia sau mai multor contravenții.

Se pot aplica 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. Acestea se adună într-un „cont personal” al conducătorului de vehicul, și în momentul în care el ajunge la 15 puncte de penalizare, permisul de conducere se reține în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 zile. Dacă se mai acumulează încă 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări, permisul de conducere se reține în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 zile. (art. 103 alin. 1 literele a) și b) din OUG)

În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere. (art. 96 alin. 4 din OUG)

Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. În situația în care a fost depusă plângere împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată. (art. 103 alin. 4 din OUG)

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru cumularea a 15 puncte de penalizare anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment (art. 103 alin. 5 din OUG).

INTERDICȚIA DE A CONDUCE AUTOVEHICULE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României în cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină se dispune pe o perioadă de 1 an, pentru una dintre faptele: (art. 97 alin. 5^1, 114 alin. (1) lit. a), b), d) și 114^1 din OUG)

 • titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
 • titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal;
 • titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.

REȚINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

În afară de cazurile enumerate la infractiuni si contraventii, măsura de reținere a permisului de conducere se mai dispune și în urmatoarele cazuri: (art. 111 alin. 1 din OUG)

 • la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare; (se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie (art. 111 alin. 3 din OUG))
 • când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie; (se eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie (art. 111 alin. 3 din OUG))
 • când prezintă modificări, ştersături sau adăugări ori este deteriorat; (se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile (art. 111 alin. 5 din OUG))
 • când perioada de valabilitate a expirat. (se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile (art. 111 alin. 5 din OUG))

RETRAGEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră dacă titularul acestuia a fost declarat inapt medical sau inapt psihologic pentru a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie. (art. 97 alin. 4 și art. 22 și din OUG)

În cazul în care conducătorul de autovehicul a refuzat ori din alte motive nu s-a putut efectua testarea prin suflarea în aparatul alcooltest sau testarea preliminară pentru substanțe psihoactive, polițistul îl va duce, obligatoriu, la o unitate medicală specializată unde i se vor recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, loc în care i se face acestuia și o examinare medicală. Dacă în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice care sugerează că acesta a consumat recent băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, i se va retrage permisul de conducere, eliberându-se o dovadă fără drept de circulație. Această măsură de retragere a permisului de conducere se aplică, ca până la sosirea rezultatelor mostrelor biologice, să nu permită acestuia să continue să conducă dacă există bănuiala, conform examinării medicale, că acesta a consumat recent băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore (art. 97 alin. 4 și art. 22^1 din OUG).

SUSPENDAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE A CONDUCE

În afară de cazurile enumerate la infractiuni si contraventii, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se mai dispune și în urmatoarele cazuri: (art. 103 alin. 1 din OUG)

 • pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
 • pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal; (Este obligatorie susținerea și promovarea examenului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (adică testul de redobândire 13 din 15). Dacă nu se susține sau nu se promovează examenul, se mărește sancțiunea cu încă 30 de zile)
 • pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală; (Este obligatorie susținerea și promovarea examenului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (adică testul de redobândire 13 din 15). Dacă nu se susține sau nu se promovează examenul, se mărește sancțiunea cu încă 30 de zile)
 • pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal.

ANULAREA PERMISULUI DE CONDUCERE

În afară de cazurile enumerate la infractiuni si contraventii, anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se mai dispune și în urmatoarele cazuri (art. 114 alin. 1 din OUG):

 • titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;
 • titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal
 • titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;
 • permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;
 • permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 • permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat (art. 114 alin. 2 din OUG).

31 Comentarii Lasă un comentariu


Attila Basa
Attila Basa 28.06.2022 07:00
Buna. Mi-a fost retinut permisul pentru nerespectarea prevederilor legale privind depasirea autovehiculelor pe o perioada de 60 de zile. Insa in loc de amenda am primit doar avertisment. Toti celor care le-am povestit spun ca asa ceva nu exista. Legea spune ca pentru fapta savarsita primesti amenda contraventionala, puncte si se retine permisul. Imi puteti da un sfat?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 13.07.2022 05:46

Cel mai bine este să luați legătura cu cei de la poliția rutieră. O sa va lămurească ei.


Attila Basa
Attila Basa 13.07.2022 06:37
Va multumesc, intre timp s-a rezolvat. Avertismentul a fost sanctiunea principala, retinerea permisului sanctiunea complementara. Am si dat examenul pentru redobandire mi s-a si aprobat reducerea suspendarii asa ca mai am doar de asteptat inca vreo 30 zile. :)

Andrei Leonard
Andrei Leonard 28.01.2022 15:47
Buna ziua am avut permisul suspendat de doua ori in interval de 6 luni ! Prima oara mi-a fost luat pe 60 de zile iar a doua oară pentru 90 de zile (am trecut printre barierele lăsate la nivel cu calea ferata) Mai mi se adaugă încă 30 de zile la perioada de suspendare ?? Ar trebui să îl iau marți pe 01.02.2022 dar nu știu dacă mai mi se adaugă încă 30 de zile pentru treaba asta
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 30.01.2022 08:20

Citeste aiciParvan Gabriel
Parvan Gabriel 22.01.2022 17:20
Buna seara,
In urma deplasarii printr-o localitate am fost surprins de aparatul radar cu viteza de 120km/h si depasire pe linie continua (politistul zice ca a inregistrat cu aparatul radar montat pe masina) dar n-a vrut sa-mi arate...
am cateva intrebari:
1. Pentru depasirea cu 50km/h a limitei de viteza admisa pe sectorul de drum se suspenda permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile cu dreptul de examinare si reducere pana la 30 de zile, corect?
2. Pentru depasire pe linie continua se suspenda pemisul pe 30 de zile, corect?
3. In situatia de fata cele doua sanctiuni se cumuleaza ca nr de zile de suspendare a permisului?
4. Aveam dreptul sa vad imaginile de pe radarul masinii de politie? Cum pot verifica veridicitatea celor spuse de politist?.

Multumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 16.03.2022 21:24

Buna ziua! Cel mai indicat este sa puneți aceste întrebări unui avocat specializat pe asemenea spețe.Ionut Grajdan
Ionut Grajdan 02.01.2022 18:28
Buna seara mi se pare destul de mult de citit nu cred ca o sa le rețin prea usor
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 03.01.2022 17:28

   Vezi explicatia video asa retii mai usor.Raluca Tilea Agneta Raluca
Raluca Tilea Agneta Raluca 25.11.2021 14:20
Bună seară admis astazi recomand acest sait cu multă încredere baftă tuturor.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 25.11.2021 16:17

Felicitari!

 Ivan Estera
Ivan Estera 14.04.2021 14:30
Buna ziua,
Am incercat sa imi fac un cont acum o saptamana si nici pana acum nu am primit mesajul de confirmare pentru a il activa, ma puteti ajuta?
Multumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.04.2021 08:14

Contactați-ne prin messenger pe pagina noastră de Facebook ca să vă putem ajuta - Click aici!Ștefan Lăpușneanu
Ștefan Lăpușneanu 06.02.2021 17:18
Punctele de penalizare se anulează la 6 luni de la constatare, de asemenea, după suspendarea dreptului de a conduce. Cum vine asta, ca suspendarea se face pentru 30 de zile. Ori se anulează punctele de penalizare după 6 luni ori după 30 de zile?
Ștefan Lăpușneanu
Ștefan Lăpușneanu 06.02.2021 17:23
Ah,m-am prins, daca am, spre exemplu, 2 puncte de penalizare se anuleaza după 6 luni, dacă am 15, doar în 30 de zile

Mihai Camen
Mihai Camen 02.11.2020 12:18
Salut, am vrut sa intreb de ce se elibereaza o dovada FARA drept de conducere daca permisul este luat de carte Politie? Adica la ce ma ajuta dovada ?
Multumesc si faceti o treaba buna!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 09.11.2020 13:27

Folosește ca dovada. Poate vrei sa faci contestație sau poate este o sancțiune temporara si trebuie sa îți recapeți permisul, dar si altele.Ghe. Alex
Ghe. Alex 30.10.2020 17:03
La suspendarea permisului pe o perioada de 90 zile pentru depasirea cu peste 50 km/h a vitezei legale.ce articol si din ce lege?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 09.11.2020 13:25

OUG 195/2002 Articolul 102
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
Iulian Onofrei
Iulian Onofrei 10.10.2020 15:44
"La cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare", se "suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere", sau se "reține permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia"?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 13.10.2020 10:07

Se suspenda exercitarea dreptului de a conduce, iar pentru a se poate face aceasta suspendare trebuie reținut mai întâi permisul sau dovada.Marian fierar
Marian fierar 08.06.2020 12:34
Buna ziua mă puteți ajuta
Eu am inceput sa învăț mediu de învățare și am ajuns pe întrebare 200 și am ieșit
După când am intrat sa continu mea da de la început de ce ore
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 08.06.2020 14:27

Ca sa ti se saveze parcursul trebuie sa iti faci cont sau sa te loghezi cu facebook.David Fanaru
David Fanaru 01.06.2020 10:20
Buna ziua!
Daca am de exemplu 8 puncte si timp de 6 luni nu mai primesc vreun punct, acele 8 puncte sunt anulate?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.06.2020 08:20

Da, se vor anula.Catalin Dumitru
Catalin Dumitru 20.11.2019 07:54
Buna ziua,
31 de zile calendaristice de la data promovarii examenului sau de la data aprobarii cererii de reducere a pedepsei, considerand ca fapta a fost produsa in alt judet ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.06.2020 08:21

Catalin Dumitru
Catalin Dumitru 06.11.2019 09:29
Buna ziua,
Daca permisul este retinut pe o perioada de 90 de zile (alte sanctiuni), avand in acelasi timp si termenul de valabilitate expirat, se poate sustine re-examinarea pentru reducerea pedepsei la 30 de zile, urmand ca apoi, dupa ridicare sa-l preschimb ?
Multumesc.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.11.2019 18:13

Citește tot ce este scris in aceasta pagina - Redobândire permis suspendatAndrei Bardita
Andrei Bardita 26.12.2018 00:35
Am auzit ca acum limita de puncte de penalizare a ajuns la 45 (in loc de 15). Este adevarat?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.12.2018 11:17

Nu este adevarat. Tot la 15 este.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓