Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

Articole de referință din legislația rutieră actualizată

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)

Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)


OUG - Articolul 22^1

(Articolul 22^1 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(1) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră și în cazul în care titularul acestuia nu a putut fi supus testării în vederea stabilirii concentrației de alcool pur în aerul expirat sau testării preliminare a prezenței în organism a unor substanțe psihoactive, iar în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice sugestive consecutive consumului recent de băuturi alcoolice sau de substanțe psihoactive, cu ocazia procedurii de recoltare a mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, eliberându-se o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere fără drept de circulație.

(2) Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore.

OUG - Articolul 38

Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier.

OUG - Articolul 88

(1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ - Articolul 190

(8) În cazul conducerii unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, recoltarea de probe biologice se efectuează din dispoziția organelor de constatare și cu consimțământul celui supus examinării, de către un medic, asistent medical sau de o persoană cu pregătire medicală de specialitate, în cel mai scurt timp, într-o instituție medicală, în condițiile stabilite de legile speciale.

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
c) în interiorul unităţilor medico-legale.

(3) Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

(7) Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice.

Regulament - Articolul 185

(1) Constatarea contravenției de conducere a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de către o persoana care se află sub influența alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

(2) Conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie li se recoltează obligatoriu mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când: (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

a) rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
b) în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.

(3) Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu mostre biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezența în organism a substanțelor psihoactive. (Alineatul (3) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 191

(1) În situația în care contravenientul a săvârșit fapta pe raza de competență a altui județ decât cel care îl are în evidență, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență.  (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 19-03-2020)

(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenta titularul, până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.

Regulament - Articolul 192

(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se reține permisul de conducere dacă valoarea concentrației este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, dacă nu dorește recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

(2) Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoțit de polițistul rutier la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a două recoltare de mostre biologice. (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 193

(1) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai trebuie însoțit de polițistul rutier sau, după caz, de polițistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala pentru a i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentrației de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

(2) După recoltarea mostrelor biologice, polițistul rutier retine permisul de conducere și eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulație. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 194

(1) Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a două proba biologică se consemnează în procesul-verbal de prelevare. (Alineatul (2) a fost eliminat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 195

Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive, i se aplică procedura prevăzută la art. 192. (Articolul 195 a fost eliminat din lege și eliminat și de pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 192

(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, i se reține permisul de conducere dacă valoarea concentrației este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulație, dacă nu dorește recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condițiile stabilite la art. 194. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 194
(1) Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

(2) Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoțit de polițistul rutier la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a două recoltare de mostre biologice. (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

Codul penal - Articolul 336

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Dacă nu puteți sau nu doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a acestei lecții, aveți varianta text mai jos.

Varianta text a lecției: Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

Codul Rutier - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

Sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier:

  • conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna;
  • instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Trebuie să reținem că:

  • atunci când vorbim despre concentrația din aerul expirat, adică cea rezultată prin testarea cu alcooltestul, ne rezumăm la miligrame per litru (mg/l);
  • atunci când vorbim despre concentrația din sânge, adică cea rezultată prin prelevarea de mostre biologice, ne rezumăm la grame per litru (g/l)

Dacă la testarea cu alcooltestul se descoperă o concentrație mai mică de 0,4 mg/l alcool pur în aerul expirat, nu este obligatorie prelevarea de mostre biologice din sânge. Dar contravenientul poate solocita polițistului rutier sa i se recolteze mostre biologice.

Dacă la testarea cu alcooltestul se descoperă o concentrație mai mare de 0,4 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligatorie prelevarea de mostre biologice din sânge.

Trebuie să reținem că o concentrație cuprinsă între 0,0 și 0,8 mg/l alcool pur în aerul expirat constitue contravenție si se sanctionează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile și cu un număr cuprins între 9-20 puncte amendă.

Dacă la recoltarea mostrelor biologice se descoperă o concentrație cuprinsă între 0,0 și 0,8 g/l alcool pur în sânge, constitue contravenție si se sanctionează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile și cu un număr cuprins între 9-20 puncte amendă.

Dacă la recoltarea mostrelor biologice se descoperă o concentrație mai mare de 0,8 g/l alcool pur în sânge, constitue infracțiune si se pedepsește cu închisoare sau amendă penală + anularea permisului de conducere.

Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice. Dacă la recoltarea mostrelor biologice se descoperă că persoana respectivă se află sub influenţa unor substanţe psihoactive, aceasta este sancționată cu închisoare sau amendă penală + anularea permisului de conducere.

Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat şi/sau recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanţe psihoactive, la solicitarea poliţistului rutier (art. 38 din OUG).

Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale (art. 88 alin. 1 din OUG):

  • în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
  • în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
  • în interiorul unităţilor medico-legale.

Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate (art. 88 alin. 3 din OUG).

Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic (art. 88 alin. 4 din OUG).

Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată de poliţistul rutier cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge (art. 88 alin. 5 din OUG).

Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge (art. 88 alin. 6 din OUG).

Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice (art. 88 alin. 7 din OUG).

Constatarea contravenției de conducere a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai de către o persoana care se află sub influența alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic (art. 185 alin. 1 din Regulament).Conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie li se recoltează obligatoriu mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei atunci când (art. 185 alin. 2 din Regulament):

  • rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;
  • în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase.

Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu mostre biologice atunci când rezultatul testării preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezența în organism a substanțelor psihoactive (art. 185 alin. 3 din Regulament).

Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, i se retine permisul de conducere dacă valoarea concentraţiei este de cel mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu doreşte recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194 alin. (1) (art. 192 alin. 1 din Regulament).

Când conducătorul vehiculului solicita recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta va fi însoţit de poliţistul rutier la cea mai apropiată instituţie medicală autorizata sau instituţie medico-legala, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15 zile, a carei valabilitate intra în vigoare la 24 de ore de la cea de-a două recoltare de mostre biologice (art. 192 alin. 2 din Regulament).

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai trebuie însoțit de polițistul rutier sau, după caz, de polițistul de frontieră, imediat, la cea mai apropiată instituție medicală autorizata sau instituție medico-legala pentru a i se recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentrației de alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat (art. 193 alin. 1 din Regulament).

După recoltarea mostrelor biologice, polițistul rutier retine permisul de conducere și eliberează dovada înlocuitoare fără drept de circulație (art. 193 alin. 2 din Regulament).

Pentru stabilirea alcoolemiei se recoltează două mostre biologice la interval de o oră între prelevări (art. 194 alin. 1 din Regulament).

Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat care a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive, i se aplică procedura prevăzută la art. 192 (art. 195 din Regulament).

În cazul în care conducătorul de autovehicul a refuzat ori din alte motive nu s-a putut efectua testarea prin suflarea în aparatul alcooltest sau testarea preliminară pentru substanțe psihoactive, polițistul îl va duce, obligatoriu, la o unitate medicală specializată unde i se vor recolta mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive, loc în care i se face acestuia și o examinare medicală. Dacă în urma efectuării examinării medicale s-au constatat elemente clinice care sugerează că acesta a consumat recent băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, i se va retrage permisul de conducere, eliberându-se o dovadă fără drept de circulație. Această măsură de retragere a permisului de conducere se aplică, ca până la sosirea rezultatelor mostrelor biologice, să nu permită acestuia să continue să conducă dacă există bănuiala, conform examinării medicale, că acesta a consumat recent băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Retragerea permisului de conducere se dispune până la ora 8.00 a zilei următoare, dar nu mai puțin de 12 ore (art. 22^1 din OUG).

169 Comentarii Lasă un comentariu


eftimie nicolae
eftimie nicolae 22.08.2022 13:26
pe cand un post national tv public in care aceste lectii sa poata fi urmarite de catre orice persoana ,chiar si accidental...recapitularea pare a fi mama cunoasterii

Florentina Dumbrava
Florentina Dumbrava 03.07.2022 08:34
Buna ziua,
Fiul meu a fost testat cu alccoltest,rezultat 0,03,desi nu consumase alcool.
I s-a retinut permisul,a solicitat probe de sange,asteptam rezultatul.I s-a comunicat ca dupa 24 de ore, isi poate recupera permisul de conducere. Care sunt de fapt pasii de urmat ?
Multumesc !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.07.2022 07:31

Dacă rezultatul probelor biologice va fi pozitiv acestuia i se va suspenda dreptul de a conduce autovehicule. Dacă iese negativ, cereți mai multe detalii celor de la politia rutiera despre cum se procedează pentru a recupera permisul de conducere.Paul Vatamaniuc
Paul Vatamaniuc 01.07.2022 11:39
Am terminat chestionarul de la sala cu 25 din 26 intrebari corecte. Singurul lucru gresit cu scoala rutiera e ca face examenul de teorie prea usor :)
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.07.2022 07:34

Mulțumim pentru apreciere! Unul dintre scopurile noastre este chiar acesta de care spui tu, mai exact să facem ca examenul de la sala să fie unul ușor și să poată fi admis din prima încercare de către toți cei care învață folosind platforma Școala Rutieră.Bogar Sica
Bogar Sica 06.05.2022 16:01
Acum că am terminat toate capitolele trebuie să fac și mecanica și ce mai este la pasul 1 sau trec direct la pasul2?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 07.05.2022 07:13

Recomandam sa faci toti pasii de invatare in ordine si sa vizualizezi explicatiile video, asa retii mai usor si inveti eficient.Pasul 1 - curs de legislație explicat Audio-Video 3D

Pasul 2 - indicatoare explicate

Pasul 3 - mediu de învățare

Pasul 4 - chestionare drpcivRepeta mediul de invatare pana gresesti cat mai putine intrebari (sub 50 greseli) iar la sala sa te duci cand ai facut chestionarele cu 25-26 de puncte.Domnica Lidia
Domnica Lidia 01.05.2022 18:45
Buna seara, la această lecție , la un moment dar lectorul ( la minutul 2:00) a zis că dacă la etilotest în aerul expirat se găsește între 0 și 0,8 atunci e contravenție și se pedepsește ...) . Corect era , între 0,4 și 0,8 ?!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.05.2022 06:04

A spus corect în video. Dacă la alcooltest ai peste 0,4 în aerul expirat este obligatoriu să mergi la probele de sânge. Daca la probele de sânge nu treci de 0,8 este contravenție. Dar dacă trecu de 0,8 este infracțiune.Tremurici Mădălina
Tremurici Mădălina 28.03.2022 11:52
Bună ziua în cât timp primești rezultatele de la IML pentru alcoolemie, au testat și cu aparatul de testare rezultatul fiind 0 și au recoltat probe de sânge de pe data de 15 martie, am încercat sa mergem sa plătim probele dar au zis ca nu au ieșit de la laborator ne amână de la o zi la alta
Ma puteți ajuta cu un răspuns

Ionuț
Ionuț 15.03.2022 09:14
Daca am permis englezesc mi se poate anula din cauza băuturi? Specific ca am avut 2.0 la proba de samge am mutat mașina 50 de metri. Ma poate ajuta cineva? Mulțumesc

Vasilica Filip
Vasilica Filip 19.02.2022 05:47
Sunt mulțumită de acest sait
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.05.2022 06:05

Ne bucurăm că vă putem ajuta.Opre Raul
Opre Raul 14.02.2022 20:29
Oare pot merge la sala cu un vaccin?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 15.02.2022 18:42

ACCESUL PERSOANELOR în incinta serviicilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor  ESTE PERMIS doar celor care:- fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,- prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2gabi990
gabi990 17.01.2022 18:55
Am dat 0.04 și mi s-a suspendat permisul pe ³ luni

Andrei Mylb
Andrei Mylb 23.12.2021 11:52
Multumesc Scoala Rutiera! Admis la Ploiesti cu 26 de puncte!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 23.12.2021 14:42

Cu placere, felicitari!Posoinea Gabi
Posoinea Gabi 05.12.2021 22:30
Salut de câte ori este nevoie de a învață legislație?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 06.12.2021 16:29

De cate ori consoderi ca este nevoie.Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.In plus in mediul de invatare mai sunt intrebari pe care nu le gasesti in chestionare.Verban Dragos
Verban Dragos 28.10.2021 08:24
Buna ziua !
Am fost testat cu etilotestul si rezultatul a fost 0,28 in aerul expirat. De ce am fost obligat sa mi se recolteze probe de sange chiar daca rezultatul a fost sub 0,40 , conform articolului de mai sus ?
Rezultate sange : proba 1 = 0,85 , proba 2 = 0,58 .
Multumesc.
Ionuț
Ionuț 14.03.2022 04:08
Salut! Pe ce perioada tia suspendat permisul

Emil Heresanu
Emil Heresanu 25.10.2021 08:14
Am fost oprit si testat cu etilotest , rezultatul a fost 0,11, am solicitat recoltarea de sange si rezultatul a fost 0. Care este prosedura in aceasta situatie?
Sorin Neculai
Sorin Neculai 16.11.2021 18:22
Procedura este aceea ca se va restitui permisul de conducere.Diferenta mare este aceea ca in anumite judete se intocmeste pv in momentul depistarii in trafic iar la alte judete numai daca in urma recoltarii se sdevereste consumul de alcool.
De mentionat ca in momentul deplasarii a spital la cererea cond.auto chiar de iese rezultatul negativ tot vei plati mostrele .Undeva la 135 ron fiecare mostra de sange.

Ilinca -Alina
Ilinca -Alina 25.09.2021 10:43
Multumesc scoala rutiera, sunt acelasi intrebari ca la examenul oficial. Admis azi in Targoviste.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 26.09.2021 06:24

Cu placere, felicitari!


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓