Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere

Articole de referință din legislația rutieră actualizată

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)

Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)


OUG - Articolul 95

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).

(2) Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

OUG - Articolul 96

(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului.

(2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:

a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);
f) abrogată;

OUG - Articolul 97

(1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
c) anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române; (Litera a) a alinealului (1) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar;
e) interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină. (Litera e) a alinealului (1) a fost adăugată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

OUG - Articolul 98

(1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.

(2) Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului. (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 15-12-2023)

(3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

(4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele:

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;
c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

(5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.

Dacă nu puteți sau nu doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a acestei lecții, aveți varianta text mai jos.

Varianta text a lecției: Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere

Codul Rutier - Contravenții - introducere

CONTRAVENȚII ÎN CIRCULAȚIA RUTIERĂ

CONTRAVENȚIA: orice nerespectare a unei reguli de circulație, cu condiția să nu fie infracțiune, având un grad de pericol social mai scăzut decât infracțiunea.

Contravețiile se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală.

Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale (art. 95 alin. 2 din OUG).

Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. Un punct-amendă reprezintă valoric 5% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului (art. 98 alin. 1 și 2 din OUG).

Prin excepție, în perioada 1 ianuarie 2018 și 31 decembrie 2023 un punct-amendă este 145 lei (art. 98 alin. 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 și 2^6 din OUG).

Contravețiile se pot sancţiona și cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare ce au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege, acestea sunt următoarele (art. 96 alin. 1 și 2 și art. 95 alin. 1 din OUG):

 • aplicarea punctelor de penalizare;
 • suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
 • confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor ori folosite în acest scop;
 • imobilizarea vehiculului;
 • radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4) (Art 17 alin 4 din OUG Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective).

Contravețiile se pot sancţiona și cu una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative (art. 97 alin. 1 din OUG):

 • reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
 • retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
 • anularea permisului de conducere eliberat de autoritățile române;
 • ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar;
 • interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pentru titularii permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină.

Contravenţiilor li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă. Clasele de sancţiuni sunt următoarele (art. 98 alin. 3, 4 și 5 din OUG):

 • clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
 • clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;
 • clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;
 • clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;
 • clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă. Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.

24 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.