Diferența dintre categoriile B, B extins (cod 96) și BE

Ce înseamnă categoria B, B extins și categoria BE?

Pentru început trebuie lămurite câteva definiții: masa proprie, masa totală maximă autorizată, masa maximă remorcabilă și masa maximă a ansamblului de vehicule:

Masa proprie reprezintă greutatea vehiculului (remorcii) fără încărcătură;

Masa totală maximă autorizată este masa proprie plus încărcătură (persoane, bagaje, marfă, etc.);

Masa maximă remorcabilă este greutatea maximă ce poate fi tractată (remorca cu încărcătură cu tot);

Masa maxima a ansamblului de vehicule este suma masei totale maxim autorizate a vehiculului trăgător plus masa totală maxim autorizată a remorcii.

Categoria B permite posesorului de permis să conducă un autoturism cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 de kg și să nu aibă mai mult de 8 locuri fără al șoferului (7+1). Cu această categorie, legea permite să atașați vehiculului o remorcă ușoară. Remorca ușoară este definită ca remorca care are masa totală maximă autorizată de până la 750 kg. Masa totală maximă autorizată este dată de constructor și reprezintă masa proprie plus masa încărcăturii maxime. Aici apar multe confuzii, în sensul că mulți zic că dacă masa remorcii este mai mica de 750 kg și nu pun încărcătură pe ea, o pot tracta cu categoria B. Fals! Nu are importanță masa proprie a remorcii ci masa totală maximă autorizată, data de constructor.

Categoria B extins vă permite să conduceți un vehicul din categoria B plus o remorcă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 750 de kg, dar ansamblul să nu depășească 4250 de kg. Adică masa totală maximă autorizată a vehiculului plus masa totală maximă autorizată a remorcii să fie mai mică de 4250 de kg. Atenție!: trebuie să țineți cont când atești o remorcă, masa totală maximă autorizată a remorcii să se încadreze în masa maximă remorcabilă a vehiculului!!! Aici apar multe confuzii! De exemplu, nu poți atașa la o Dacia Logan o remorcă cu masa totală maximă autorizată de 2500 de kg. Citiți cu atenție în cartea mașinii specificațiile date de constructor!

Categoria BE vă permite să conduceți un vehicul din categoria B plus o remorcă. Masa maxima autorizată a ansamblului poate depăși 4250 de kg. Aici trebuie să fiți atenți doar ca masa totală maximă autorizată a remorcii să se încadreze în limitele date de constructor la vehiculul trăgător.

Pentru categoria B extins aveți nevoie la înscriere, doar de CI și permis auto categoria B. Școlarizare constă în 7 ore de pregătire practică după care vi se eliberează o adeverința, în baza căreia serviciul permise (SRPCIV) vă va trece codul 96 pe permis.

Pentru categoria BE, la înscriere aveți nevoie de CI, permis auto categoria B, cazier judiciar, analize medicale și test psihologic. Scoală constă în 10 ore de teorie și 10 ore de practică. La finalizarea școlii de șoferi veți susține examen teoretic și practic cu serviciul permise (SRPCIV).

În speranța că că situația este destul de clară acum, nu vă rămâne decât să optați în funcție de necesitățile pe care le aveți, între categoria B extins sau categoria BE.

OUG 195/2002 - Articolul 6

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;
28. remorcă ușoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
29. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;

OUG 195/2002 - Anexa nr. 1

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel:

f) categoria B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg;
g) categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depășește 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg;

OUG 195/2002 - Articolul 24^1

(3) Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depășește 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

3 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.