Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 1012 din 1200

Care dintre participanții la traficul rutier au obligația de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice din interiorul localităților?

A toți participanții la traficul rutier, indiferent de situație;
B conducătorii auto, atât cei amatori, cât și cei profesioniști, atât ziua, cât și noaptea;
C conducătorii autovehiculelor destinate transportului în comun, având în vedere destinația autovehiculelor pe care le conduc.

Explicație (actualizată 2024)

Toți participanții la traficul rutier, indiferent dacă sunt pietoni sau conducători de vehicule ori autovehicule, au obligația de a respecta regulile de circulație pe drumurile publice, atât în localități cât și în afara acestora, indiferent de situație.

Răspunsul corect este: A


Recomandări:
CURS DE LEGISLAȚIE AUDIO-VIDEO 3D --> Codul rutier 3D

Articole de referință (legislație 2024)

OUG* - Articolul 1

[...]
(5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.

OUG* - Articolul 6

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
[...]
24. participant la trafic - persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;
[...]

Regulament** - Articolul 1

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi celelalte dispoziţii din prezentul regulament.

OUG* - Articolul 95

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amenda ca sancțiune principală și, după caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).
[...]

OUG* - Articolul 96

(1) Sancțiunile contravenționale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și preîntâmpinarea săvârșirii altor fapte interzise de lege și se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului.
(2) Sancțiunile contravenționale complementare sunt următoarele:
a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ori folosite în acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);
f) abrogată;
(3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulației, pe lângă sancțiunea principală sau, după caz, una dintre sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) și f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică și un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
** Regulament = REGULAMENT de aplicare a OUG 195/2002 actualizat (Regulamentul codului rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

16 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.