Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)

% din tot PASUL 3 (0 din 524)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)
Întrebarea 51 din 524

Conducătorul unui autocamion este obligat:

A să nu conducă după ce a consumat medicamente care sunt contraindicate;
B să se prezinte la termen, la unitatea de poliție care l-a citat, pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea sa de conducător;
C să anunțe imediat cea mai apropiată unitate de poliție, dacă s-a îmbolnăvit.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

În varianta A de răspuns NU este specificat că medicamentele contraindicate sunt cele cu efecte psihoactive, care afectează capacitatea de a conduce în siguranță autovehicule, ci se referă la acele medicamente care nu sunt recomandate pentru utilizare în anumite situații datorită interacțiunilor periculoase cu alte medicamente sau afecțiuni.

Conducătorul de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai poate să conducă după ce a consumat medicamentele contraindicate, atâta timp cât acestea nu afectează starea de vigilență a acestuia. Trebuie știut că acestora le este interzisă conducerea sub influența unor substanțe psihoactive.

Principalele grupe de medicamente contraindicate conducătorilor auto sunt următoarele:

  • tranchilizantele: acele medicamente care produc somnolență, reduc capacitatea de concentrare și diminuează randamentul fizic și psihic;
  • antidepresivele: acele medicamente care produc uneori stări de irascibilitate, diminuează capacitatea de efort și a stării de concentrare;
  • sedativele: acele medicamente care produc somnolență și reduc coordonarea mușchilor datorită slăbiciunii apărute la nivelul acestora;
  • analgezicele: acele medicamente care se manifestă prin agitația psihomotorie sau prin stări de euforie.

Pentru varianta  B 

Conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte la termen, la unitatea de poliție care l-a citat, pentru soluționarea oricărei probleme legate de calitatea sa de conducător. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni.


Pentru varianta  C 

Conducătorul de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai nu este obligat să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție, dacă s-a îmbolnăvit. Însă medicul de familie al conducătorului de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, atunci când descoperă că acesta suferă de o boală care nu permite conducerea unui autovehicul, stabilită de Anexa Ordinului 1162/2010, este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată, cu diagnosticele constatate sau, după caz, să comunice poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară activitatea numele, prenumele și codul numeric personal al respectivei persoane.


Răspunsul corect este: B


Recomandări:
Totul despre Permisul de Conducere - Lecție Audio-Video --> Codul Rutier - Permisul de conducere
Contravenții din clasa a IV-a - Lecție Audio-Video -->  Contravenții clasa a IV-a; Suspendare permis 90 sau 120 de zile; Aplicare 6 puncte de penalizare

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

Codul penal*** - Articolul 336

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.
[...]


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 102

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
[...]
25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutieră la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 22

[...]
(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidența sau îngrijirea sa, prezintă afecțiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătății emis conform alin. (2), este obligat să emită bilet de trimitere către o unitate de asistență medicală autorizată prevăzută la alin. (4), cu diagnosticele constatate și cu datele de contact ale unității medicale în care medicul trimițător își desfășoară activitatea și să consemneze acest lucru în fișa medicală a conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistență medicală autorizată pentru a efectua examinarea medicală de specialitate.
(6^1) În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată, în urma realizării examenului de specialitate necesar, stabilește că persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice rezultatul examinării către poliția rutieră în a cărei rază teritorială unitatea își desfășoară activitatea, către medicul trimițător, precum și persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea de asistență medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul examinării către medicul trimițător.
(la 06-01-2019, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 345 din 27 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 03 ianuarie 2019 )
(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere în condițiile alin. (6), medicul trimițător nu este înștiințat de către unitatea de asistență medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliției rutiere pe a cărei rază teritorială acesta își desfășoară activitatea numele, prenumele și codul numeric personal al persoanei aflate în evidența sau îngrijirea sa, precum și informația că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu prevederile alin. (6).
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
*** Codul Penal = CODUL PENAL din 17 iulie 2009 actualizat (LEGEA nr. 286/2009)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

7 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.