Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2

Articole de referință din legislația rutieră actualizată

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)

Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)


OUG - Articolul 100

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor; (Punctul 1 din Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 10-12-2021)
2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);
3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;
4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;
5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;
6. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisă; (Punctul 6 din Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;
8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;
9. nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri; (Punctul 9 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 09-04-2020)
10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;
12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;
13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate. (Punctul 13 din Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8. (Punctul 14 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 12-03-2020)

OUG - Articolul 101
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, coroborat cu art. 14 și 15 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 , a interdicțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și a art. 52 alin. (1) și art. 161 alin. (1) lit. f), g) și r) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, precum și a obligațiilor prevăzute la art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002; (Punctul 8 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 12-03-2020);

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
b) abrogată (neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului); (Litera b) a fost abrogată în lege și eliminată și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022) (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera e))
c) abrogată (neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept); (Litera c) a fost abrogată în lege și eliminată și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022) (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera f))
d) nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
e) abrogată (nerespectarea regulilor privind depăşirea); (Litera e) a fost abrogată în lege și eliminată și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022) (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera g))
f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2);
h) folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor; (Litera h) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 09-04-2020)
i) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. (Litera i) a fost introdusă în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)

OUG - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E); (Punctul 1 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; (Punctul 4 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 09-04-2020)
6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;
7. staţionarea neregulamentară;
8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;
9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
10. nerespectarea dispoziţiilor art. 36 alin. (1^3) sau a condiţiilor prevăzute de regulament privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă;
11. nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta. (Punctul 11 a fost adăugat în lege și postat și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)

OUG - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:

c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1); (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile. (Alineatul (5) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)

OUG - Articolul 103

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de șase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

Dacă nu puteți sau nu doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a acestei lecții, aveți varianta text mai jos.

Varianta text a lecției: Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2

Codul Rutier - Contravenții clasa 2

 

CONTRAVENȚII: CLASA II DE SANCȚIUNI 4 - 5 PUNCTE-AMENDĂ

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni, însemnând 4-5 puncte-amendă, următoarele fapte săvârşite de persoane fizice (art. 100 alin. 1 din OUG):

 1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor;
 2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute cu semnalizare luminoasă de culoare roșie sau albastră; 
 3. nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;
 4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;
 5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;
 6. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele pentru care au fost omologate ori sunt uzate peste limita admisă;
 7. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier care, în mers sau staţionare, poluează fonic sau emană noxe peste limita legal admisă;
 8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutieră pentru pregătirea practică sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere; 
 9. nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri; 
 10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic; 
 11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;
 12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care execută lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigură trecerea la nivel;
 13. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care nu este dotat cu trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și stingător pentru incendii, omologate;
 14. nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8.

Amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, aceste fapte sunt (art. 100 alin. 2 din OUG și art. 108 alin. 1 lit. b din OUG):

 1. oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E); 
 2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic; 
 3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
 4. nepăstrarea unei distante corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
 5. nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; 
 6. pătrunderea într-o intersecţie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocată;
 7. staţionarea neregulamentară;
 8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;
 9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
 10. nerespectarea dispoziţiilor privind transportul copiilor;
 11. nerespectarea obligației de a acționa frâna de ajutor, de a opri funcționarea motorului și de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată, atunci când conducătorul vehiculului imobilizat pe drum public se îndepărtează de acesta.

CONTRAVENȚII: CLASA II DE SANCȚIUNI SUSPENDARE PERMIS 30 ZILE ȘI 4 - 5 PUNCTE-AMENDĂ

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni, însemnând 4-5 puncte-amendă şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte (art. 100 alin. 3 din OUG):

 • depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
 • abrogată (neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului); (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera e))
 • abrogată (neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept); (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera f))
 • nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
 • abrogată (nerespectarea regulilor privind depăşirea); (la 27-02-2022 a fost mutată la clasa a 3-a de sancțiuni - Articolul 101 alineatul (3) litera g))
 • nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
 • neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia celor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii și celor care deţin o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul;
 • folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor;
 • adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice.

În situațiile în care se suspendă exercitarea dreprului de a conduce pentru 30 de zile, enumerate mai devreme, se dispune măsura de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce și se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. (art. 111 alin. 1 lit. c și art. 111 alin. 5 din OUG)

În cazul în care într-un interval de șase luni de la data restituirii permisului de conducere se savârșește din nou o nouă faptă pentru care se suspenda dreptul de a conduce, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile față de perioada de suspendare normală. (art. 103 alin. 2 din OUG)

36 Comentarii Lasă un comentariu


Alex Ciotea
Alex Ciotea 13.07.2022 11:27
buna ziua! Exista intrebari legate de clasele 1,2,3,4,5 de sanctiuni la examenul auto?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.07.2022 14:57

Toate intrebarile pe care le poti avea la examenul oficial le gasesti in mediul de invatare.Alexia Mușat
Alexia Mușat 16.06.2022 11:25
Bună ziua. Modificările legii sunt și in videoclip?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.06.2022 15:10

Da

 Razvan Abramiuc
Razvan Abramiuc 13.06.2022 20:30
Legislația nu s-a schimbat in legatura cu suspendarea permisului de conducere pe o perioada de 120 de zile?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 13.06.2022 20:44

Da, s-a schimba. Am facut și noi actualizare conform cu ultimele modificari imediat ce aceste moficiari au intrat în vigoare. Învață cu încredere, totul este actualizat la zi. Suspendarea de 120 de zile se găsește în altă lecție, mai exact în Codul Rutier - Contravenții clasa 4Stefan Stan
Stefan Stan 19.07.2021 13:24
De ce faza scurta trebuie tinuta si pe timp de zi pe unele drumuri? Multumesc!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 19.07.2021 15:22

Citeste aiciGabi Stan
Gabi Stan 02.06.2021 07:23
Multumesc din suflet Scoala.rutiera faceti o treaba exceptional Am luat sala pe 28 mai cu 23
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.06.2021 15:12

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Ionut Ion
Ionut Ion 22.03.2021 16:51
Buna Ziua
Cum as putea lua permisul din prima ? un sfat va rog
Multumesc anticipat
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 22.03.2021 17:17

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic din prima incercare. Ruben Cirstea
Ruben Cirstea 10.03.2021 17:22
Salutări am observat că, în video nu spuneți (explicați) tot este scris dece explicați doar ce este important sau cum procedati?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.03.2021 16:43

Sintetizam lucrurile esentiala in explicatiile video iar informatiile detaliate sunt scrise.Catalin Pop
Catalin Pop 02.02.2021 15:44
La examenul pentru categoria B pot cădea și întrebări care fac referire la contravențiile adresate persoanelor juridice?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.02.2021 15:49

Toate intrebarile pe care le poti avea le gasesti in mediul de invatare.Ioana Gologan
Ioana Gologan 12.11.2020 20:00
Buna seara! Aceste conventii sunt foarte importante de invatat? Ar putea cadea mai multe intrebari despre acest capitol?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.11.2020 14:10

1  sau 2 intrebari vei avea sigur la examen din contraventiiAndrei Gaboreanu
Andrei Gaboreanu 11.10.2020 17:57
Buna seara. Ce ar trebuii sa stiu inainte sa merg la scoala de soferi? Multumesc!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 12.10.2020 16:11

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic Alexandra Crinta
Alexandra Crinta 27.08.2020 19:10
Cum se pot aplica 3 puncte de penalizare la amenda clasa a ii-a ( dupa cele 13 subpuncte enumerate mai sus) , daca contraventiilor de clasa a II-a le corespund 4-5 puncte amenda? Daca sunt 3 puncte , nu corespundeau clasei I de contraventii?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 22.09.2020 07:18

Numărul de puncte de penalizare nu trebuie sa fie egal cu numărul de puncte amendă. Sunt lucruri diferite.DUMITRU BINZARI
DUMITRU BINZARI 12.01.2020 09:40
Clarificați, vă rog, următoarea contravenție (clasa 2, pct. h): "Ținerea în mână a unui telefon mobil etc , concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor"
Să înțeleg că se cosideră contravenție clasa 2 doar dacă, în afara utilizării telefonului mobil, mai încalci și altă regulă?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.01.2020 11:35

Da, exact. Dar daca nu incalci si o alta regula, se sactioneaza pe baza asta.
OUG Articolul 101(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:19. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.
 Vali Docan
Vali Docan 06.11.2019 07:20
Se poate incepe perioada de suspendare mai devreme de 15 zile?
Daca raspunsul este "da", in ce conditii?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.01.2020 11:35

Ionel Dima
Ionel Dima 18.03.2019 06:44
Bună ziua!
Dacă se poate să ma lămuriți în următoarea problemă - se suspendă permisul 30 zile pt. acumularea
a 15 puncte penalizare.
Întrebarea este în cât timp de acumulare a punctelor se suspendă permisul (dacă acumulezi 15 puncte în 12 luni, 6 luni, etc.)?
Vă mulțumesc anticipat!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 07.04.2019 13:02

Punctele de penalizare se anulează la implinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. Daca iei acum puncte de penalizare in 6 luni acestea expira.Matei Razvan
Matei Razvan 15.11.2018 11:33
Sunt sofer incepator cu permis dobandit acum mai putin de 6 luni de zile. Ieri am trecut ,din neglijenta recunosc, pe culoarea galben a semaforului, un echipaj era prezent in zona, am fost oprit si mi s-a suspendat permisul pe o perioada de 30 de zile, plus 4 puncte de amenda, fara puncte de penalizare, dovada de 15 zile , pe motiv ca as fi trecut pe rosu.
Ok, nu am obiectat , se facuse rosu dupa galben, eram pe la jumatatea intersectiei cand s-a facut rosu, cu toate ca in regulament se specifica ca poti continua depalasarea pe galben daca nu poti opri in conditii de siguranta si nu pui in pericol ceilalti participanti la trafic.
Doar ca agentul mi-a zis ca dupa perioada de 30 de zile mi se va aplica inca o perioada de 30 de zile suplimentare pe motiv ca am comis contraventia in primele 6 luni de cand am dobandit permisul de conducere. Tot caut prin legislatie sa vad daca este asa si nu gasesc. Recunosc, la contraventii si infractiuni nu am excelat cand am dat sala.

Ma puteti ajuta cu un raspuns?

Va multumesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.01.2020 11:36

Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓