Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3

Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 101

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;
2. abrogat.
3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;
4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;
5. nepăstrarea distantei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;
6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni;
7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;
8. nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice, prevăzută la art. 70 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, coroborat cu art. 14 și 15 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 , a interdicțiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență și a art. 52 alin. (1) și art. 161 alin. (1) lit. f), g) și r) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, precum și a obligațiilor prevăzute la art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002; (Punctul 8 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 12-03-2020);
9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;
10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;
11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;
12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic;
15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;
16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi.
18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentele prevăzute la art. 35 alin. (2).
19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»; (Punctul 19 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 09-04-2020);
20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice. (Punctul 20 a fost adaugat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 12-03-2020);

(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.

OUG - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:

c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pană sau avariate;
2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;
5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat;
6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». (Punctul 6 a fost adaugat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 09-04-2020);

OUG - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:

c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (1);

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), la art. 102 alin. (3) lit. a) şi c) din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în cele menţionate la art. 334 alin. (2) şi (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) şi (4) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.

OUG - Articolul 103

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3

Codul Rutier - Contravenții clasa 3

CONTRAVENȚII: CLASA III DE SANCȚIUNI 6 - 8 PUNCTE-AMENDĂ

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni, însemnând între 6-8 puncte-amendă, următoarele fapte săvârşite de persoane fizice (art. 101 alin. 1 din OUG):

1. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;
2. abrogat (conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere naţional românesc la schimbarea domiciliului sau reşedinţei, în termenul prevăzut de lege;);
3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;
4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului şi tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;
5. nepăstrarea distantei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus; 
6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restricţie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni; 
7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersecţiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;
8. nerespectarea:

  • normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice (OUG art. 70 alin. (3) și Reg. art. 14 și 15);
  • interdicțiilor de a circula pe autostrăzi, de a trece la culoarea roșie a semaforului electric, de a se ține de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul, de a circula pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil, de a circula în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă (OUG art. 74 alin. (1), Reg. art. 52 alin. (1) și art. 161 alin. (1) lit. f), g) și r));
  • semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier, și ale agentului de cale ferată precum și obligațiile avute la calea ferată curentă (OUG art. 31 lit. a) și art. 60 alin. (3) , precum și Reg. la art. 136 alin. (1) și art. 138 alin. (1)).

9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;
10. montarea la autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonoră sau accesorii ori modificări neomologate;
11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;
12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane şi tuneluri; 
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule; 
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau staţionat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic; 
15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;
16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu două roţi, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roţi;
18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra să documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.
19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere»;
20. conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele și trotinetele electrice.

Amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, aceste fapte sunt (art. 101 alin. 2 din OUG și art. 108 alin. 1 lit. c din OUG):

1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pană sau avariate;
2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;
3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceaţă, ninsoare abundentă sau ploaie torenţială, cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;
5. conducerea unui autovehicul şi tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat;
6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».

CONTRAVENȚII: CLASA III DE SANCȚIUNI SUSPENDARE PERMIS 60 ZILE ȘI 6 - 8 PUNCTE-AMENDĂ

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni, însemnând între 6-8 puncte-amendă şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte (art. 101 alin. 3 din OUG):

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public; 
c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de; 
d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.

Se reține permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce și se eliberează o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. (art. 111 alin. 1 lit. c și art. 111 alin. 5 din OUG)

În cazul în care într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere se savârșește din nou o nouă faptă pentru care se suspenda dreptul de a conduce, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile față de perioada de suspendare normală (art. 103 alin. 2 din OUG).

9 Comentarii Lasă un comentariu

Chiriac ionut
Chiriac ionut 25.01.2021 16:00
(o părere) pentru montarea altor sunori decât cele omologate ale autoturismului se retine permisul de conducere va multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 25.01.2021 16:39

Posesorilor de autovehicule nu le este permis să monteze pe acestea alte dispozitive de iluminare decât cele omologate sau alte avertizoare sonore decât cele impuse de autoritatea competentă. Nerespectarea acestor interziceri se consideră contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni și cu reținerea certificatului de înmatriculare, eliberându-se o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.


Datcu Petru
Datcu Petru 29.12.2020 23:07
Buna
As avea doar o rugăminte :va rog, sunteti mult mai buni decat drpciv unde dai 10 eur si nimic nu este explicat cuvant cu cuvant plus 3D, nu faceti un mic abonament premium prin care sa nu se mai vada reclame la fiecare 2 sau 4 min, as fi mai bucuros sa donez in acest mod pt aici am învățat mult mai mult
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 09.01.2021 12:15

O sa ținem cont de ideea Dvs. , dar deocamdată nu avem așa ceva. Spor la învățat!


Cătălin Homorodean
Cătălin Homorodean 01.07.2020 20:21
Salut,toate sancțiunile astea trebuiesc învățate pe derost?
George Perianu
George Perianu 21.11.2017 20:27
Care este diferenta dintre "puncte - penalizare" si "puncte - amenda"? (vezi min 4:44 din videoclip)
Ștefan Bârgăoanu
Ștefan Bârgăoanu 14.09.2019 15:44
Simplu
Punctele - Amendă sunt folosite pentru a calcula valoarea amenzii.
Un punct - amendă reprezintă 10 % din salariul minim pe economie.
În 2019 salariul minim pe economie este de 2080 de lei, astfel un punct amendă ar avea valoarea de 208 lei. În funcție de câte puncte amendă ai, poți înmulți cât de va costa amenda cu acea valoare.

Punctele de penalizare, sunt un fel de „bulinuțe negre”, cum primeam la grădiniță.
Atunci când pe durata a 6 luni un conducător auto primește 15 puncte de penalizare, atunci carnetul se suspendă pe 30 de zile.
Alte detalii cred că mai găsești pe net sau în legislație.
Lvmh Flay
Lvmh Flay 03.07.2017 00:28
Ce semnifica 6-8 puncte - amenda ?
6-8 puncte in minus pe permisul de conducere ori amenda financiare ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 05.07.2017 20:13
Cuantumul amenzilor de circulaţie este calculat in functie de salariul minim, astfel un punct de amendă reprezintă 10% din salariul minim pe economie. (Salariul minim pe economie 1450 Lei in Februarie 2017)

Conform Codului Rutier OUG 195/2002, sancțiunile sunt stabilite pe clase, în funcție de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea îl prezintă.

Amenzile din clasele I-IV de sancțiuni sunt aplicabile persoanelor fizice, iar cele din clasa a V-a de sancțiuni sunt aplicabile doar persoanelor juridice.

Conform OUG 195/2002 clasele de sancțiuni si punctele amenda echivalente sunt următoarele:

Sanctiuni clasa I: 2 sau 3 puncte-amenda – adica 290 sau 435 Lei
Sanctiuni clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amenda – adica 580 sau 725 de Lei
Sanctiuni clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amenda – 870 la 1.160 de Lei
Sanctiuni clasa a IV-a: de la 9 la 20 de puncte-amenda – 1.305 la 2.900 de Lei
Sanctiuni clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amenda – 3.045 la 14.500 de Lei

Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓