Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident

Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 75

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare;
d) abrogată;

OUG - Articolul 77

(1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.

(2) Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România.

(3) Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.

OUG - Articolul 78

(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe psihoactive după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

OUG - Articolul 79

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*):

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

OUG - Articolul 80

(1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)

OUG - Articolul 80^1

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor*).

 

Regulament - Articolul 186

În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligați să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive. Dacă rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezența în organism a substanțelor psihoactive, conducătorii de vehicule sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice. (Articolul 186 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 187

Conducătorii de vehicule sau de animale implicați în accidente de circulație din care a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanțe psihoactive. (Articolul 187 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 188

În toate cazurile în care se recoltează mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanțelor psihoactive este obligatorie și examinarea clinica. (Articolul 188 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii (art. 75 din OUG):

  • s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
  • a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;
  • în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Orice persoană care este implicată sau are cunoştinţă de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri periculoase este obligată să anunţe de îndată poliţia şi să apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112, existent în reţelele de telefonie din România (art. 77 alin. 2 din OUG).

OBLIGAȚII ÎN CAZ DE ACCIDENT CU AVARII UȘOARE

Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi (art. 79 alin. 1 și alin. 2 din OUG):

  • să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
  • să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Se exceptează de la aceasta obligaţie conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident sau conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare. Aceștia sunt exceptați de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă (de tip CASCO) în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective (art. 80 alin. 1 și alin. 2 din OUG).

Repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor (art. 80*1 din OUG).

În cazul accidentelor de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii vehiculelor sunt obligați să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de substanțe psihoactive. Dacă rezultatul testării arată o concentrație mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezența în organism a substanțelor psihoactive, conducătorii de vehicule sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice (art. 186 din Regulament).

OBLIGAȚII ÎN CAZ DE ACCIDENT CU VICTIME 

Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei (art. 77 alin. 1 din OUG).

Este interzis oricărei persoane să schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, să modifice starea locului sau să şteargă urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul (art. 77 alin. 3 din OUG).

Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe psihoactive după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. În situaţia în care nu sunt respectate aceste dispoziţii, se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea persoanei respective în momentul producerii accidentului (art. 78 alin. 1 și alin. 2 din OUG).

Conducătorii de vehicule sau de animale implicați în accidente de circulație din care a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane sunt obligați să se supună recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanțe psihoactive (art. 187 din Regulament).

În toate cazurile în care se recoltează mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei în organism a substanțelor psihoactive este obligatorie și examinarea clinica (art. 188 din Regulament).

9 Comentarii Lasă un comentariu


Gaby Gaby
Gaby Gaby 15.02.2022 15:58
Bună seara am și eu o întrebare dacă am parcurs tot cursul de legislatie de ai din școală rutiera.ro și fac chestionare pentru categoria B am șanse sa iau sala din prima va rog să-mi răspundeți la aceasta intrebare!!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 15.02.2022 17:56

Daca ai facut mediul de invatare cu putine greseli (sub 50) iar chestionarele le faci cu 25-26 de puncte, ai toate sansele sa promovezi examenul teoretic.Sorin Cozart
Sorin Cozart 16.09.2020 18:37
Circulam p eun drum public si am ajuns la o intersectie unde trebuia sa cedez trecerea unui autovehicol ce venea din fata pentru ca pe dreapta erau parcate neregulamentar un sir de masini.
Asteptand am vazut o persoana ce parea interesata de a traversa strada pe la coltul strazii in fata mea la 3 m ,dar nu se angajase in traversare.
Nu exista trecere de pietoni , nu exista semafor deci pietonul va traversa doar pe la coltul strazii DUPA ce se asigura ca nu e nici-un pericol .
Intre timp mai avansez 3 m si opresc , din nou , in timp ce persoana era inca pe trotuarul din dreapta asigurand-use din cealalta parte . Neobservand ca masina mea si-a schimbat pozitia persoana se angajeaza in travesare cu capul intors in cealalta parte si imi loveste cu genunchiul aripa fata a masinii mele ce stationa cu motorul pornit evident . Se impiedica , cade si se ridica imediat apostrofandu-ma ca am dat peste el . Poate nici nu si-a dat seama ca el m-a lovit si eu stateam pe loc . Nu stiu !
Cert este ca a plecat bombanind fara sa aiba nici macar pantalonii murdari de praf.
Am plecat si eu .
Peste 4 ore se prezinta la spital sustinand ca a fost calcat de o masina !
Politia gaseste imagini pe o camera video si ma cheama pentru declaratie si probe biologice. Nu am fost depistat cu alcool , persoana nu a avut nici-o zi de ingrijiri medicale .
Dupa 2 procese de fond din care unul anulat pentru ca mi se daduse dreptate si 2 recursuri pierdute am fost condamnat la 2 ani de inchisoare fara executare !

Persoana nu a fost vatamata !
Autovehicolul nu se afla in miscare !
Era drum public !

Conform definitiei nu exista accident daca nu sunt indeplinite cumulativ toate cele 3 conditii !
In afara de faptul ca persoana care mi-a lovit masina in timp ce asteptam pe loc este nepotul unui procuror , exista si o alta interpretare a legii ?
Peste un an va trebui sa sustin din nou examenul de conducere !

Stan Adrian
Stan Adrian 26.02.2020 21:11
Buna. Circulam cu autoutilitara in com. Voivodeni jud Mures. Am fost acrosat de un alt autoturism la ora 16:00, doar pagube materiale. Soferul nu se considera vinovat desi era, atunci plec la depozit descarc masina si revin la politie la voivodeni la ora 22:00 sa declar accidentul. La postul de politie inchis. sun la tel afisat pe usa, vb cu seful de post care imi spune ca nu are cine sa vina de acasa sa imi preia declaratia decat a 2 a zi la 8:00 . in lege spune 24 de ore dar nu spune lucratoare sau..
La 6:00 mergeam la Bucuresti asadar nu mai puteam sa revin. dupa o cearta cu seful de post am apelat 112 explicand unui domn comisar cele intamplate rugandu-ma sa astept. Dupa 10 min. am fost contactat de un agent de politie din alta localitate. mergand acolo mi-a luat declaratia accidentului . E corect asa? cu stima

Liviu Popovici
Liviu Popovici 15.09.2018 16:03
In cazul in care soferul care nu a respectat obligatiile de la Art. 79 pct. b a decedat, sanctiunea se aplica mostenitorilor de drept sau agentul de la politia rutiera va discuta cu acesta inainte de a intocmi Procesul verbal ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.10.2018 12:51

In acest caz nu mai este accident doar cu avarii sau pagube materiale. In situatia descrisa de tine, soferul fiind decedat, se respecta abligatiile de la Art 77, caz in care politia isi va face aparitia la fata locului, chemata prin 112 sau de catre un martor/trecator.


Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.10.2018 12:53

Iar daca decesul nu venit ca urmare a accidentului, acesta decedand din alte motive, sanctiune nu se va transmite mostenitorilor.Liviu Popovici
Liviu Popovici 13.09.2018 16:14
Din OUG 195/2002 - R
SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţii în caz de accident

Art. 79
(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;

b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b):
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.
***********
Situatia: unul din conducatorii de vehicule (sau ambii) implicati intr-un accident de circulatie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale nu este(sunt) de acord sa încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii.
Unul din conucatorii de vehicule implicat in respectivul accident de circulatie nu se prezinta la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare din motive care nu tin de vointa acestuia.
Exemplu: aparitia unei probleme medicale, obligativitatea prezentarii la un organ al statului (Politie, Procuratura, DNA, etc.), plecarea iminenta si temporara din tara ca obligatie de serviciu, calamitate, catastrofa sau alta situatie care împiedica deplasarea acestuia la unitatea de politie.
Prezentarea ulterioara se considera ca neprezentare in termenul de 24 de ore? Se aplica prevederile Art. 100, Cap. (3), pct g)?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.09.2018 12:41

Acest lucru il va decide instanta aunci cand o sa faci contestatie. Dar pana sa ajunga in instanta, soferul/soferii care nu au respectat obligatiile de la Art 79 punctul b vor fi sanctionati.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓