Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor

Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 36

(1^3) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.

 

Regulament - Articolul 97

(1) Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(1^1) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi, dacă în acesta din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(1^2) Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(1^3) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii.

(1^4) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut la alin. (1) şi (1^2) trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F.

(1^5) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă.

(1^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.

(1^7) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.

(1^8) Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă.

(1^9) Transportul copilului în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul.

(1^10) Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în condiţiile prevăzute la alin. (1^8) are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia. Dispoziţiile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(2) Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă.

(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă.

(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prevăzut la alin. (1^8) sunt transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^10) se aplică în mod corespunzător.

(2^3) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.

Regulament - Articolul 98

(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în braţe, precum şi cei de până la 14 ani se transporta numai în ataşul motocicletelor.

Regulament - Anexa 1F

Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor

1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă:

a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg;
b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg;
c) grupa I, pentru copii cu masa între 9 şi 18 kg;
d) grupa II, pentru copii cu masa între 15 şi 25 kg;
e) grupa III, pentru copii cu masa între 22 şi 36 kg.

2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase:

a) o clasă integrală care cuprinde o combinaţie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru protecţie la impact, care poate fi ancorat prin propria să chingă integrală ori propriile sale chingi integrale;
b) o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parţial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de siguranţă a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare în scaun a copilului.

3. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcţie de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu:

a) grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 iunie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranţă şi la sistemele de reţinere ale autovehiculelor;
b) înălţimea şi masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 129 privind dispoziţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor.
Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor

Pentru început trebuie sa înțelegem următoarele două noțiuni:

Sistem de siguranță: se referă la centurile de siguranță.

Dispozitiv de fixare în scaun pentru copii: se referă la scaunul special pentru copii impreuna cu centurile acestuia de siguranță. Pe acestea le vom explica în detaliu pe parcurs.

Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă (adică cele fără centuri de siguranță). Prin excepţie, copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Tot prin excepţie, copiii în vârstă de până la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul (art. 97 alin. 2,  2*1 și 2*2 din Regulament + art. 36 alin. 1*3 din OUG).

Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă (art. 97 alin. 2*3 din Regulament + art. 36 alin. 1*3 din OUG).

Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul. Această condiție nu se aplică în cazul transportului în autovehicule destinate transportului public de persoane. Condiția nu se aplică nici în cazul transportului în regim de taxi, dacă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă. Transportul copilului în vârstă de până la 3 ani, în acest caz, se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul (art. 97 alin. 1 și 1*1 din Regulament).

Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul (art. 97 alin. 1*2 din Regulament).

Se exceptează de la obligaţia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguranţă pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea acestor sisteme de siguranţă. Transportul copilului în aceste condiţii se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul. Conducătorul de autovehicul care transportă un copil în aceste condiții are obligaţia să aibă asupra sa certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia (art. 97 alin. 1*8, 1*9 și 1*10 din Regulament).

Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se înţelege un ansamblu de componente capabil să fixeze un copil în poziţia şezut sau culcat, care poate cuprinde o combinaţie de chingi ori elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv parţial de fixare în scaun utilizat împreună cu centura de siguranţă cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, fără a se limita la acestea, scaun de siguranţă pentru copii, pernă de înălţare, care poate fi folosită împreună cu o centură de siguranţă pentru adulţi, portbebe-coşuleţ pentru sugari, scaun pentru sugari, chingă de ghidare, precum şi centură şi sisteme de centuri pentru copii (art. 97 alin. 1*3 din Regulament).

Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prevăzut trebuie să fie omologat şi adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea acestor dispozitive în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor sunt prevăzute în anexa nr. 1F (art. 97 alin. 1*4 din Regulament).

Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instalează pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instrucţiunile de montare furnizate de către producătorul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publicaţia electronică cu instrucţiuni care indică în ce mod şi în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condiţii de siguranţă (art. 97 alin. 1*5 din Regulament).

Prin excepţie, tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului (art. 97 alin. 1*6 și 1*7 din Regulament).

Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în braţe, precum şi cei de până la 14 ani se transporta numai în ataşul motocicletelor (art. 98 alin. 2 din Regulament).

Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii în vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor destinate transportului public de persoane, precum şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă (art. 36 alin. 1*3 din OUG).

46 Comentarii Lasă un comentariu


Vlad Ops
Vlad Ops 12.10.2022 11:17
Bună ziua și daca copilul are 12 ani și înălțimea sub 150 cm poate circula pe locul din fața?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 12.10.2022 16:02

Începând cu vârsta de 12 ani un copil poate călători pe scaunul din față, doar dacă are o înălțime mai mare de 1,50 cmLiliana Closca
Liliana Closca 10.08.2022 10:10
De ce nu merge sa vizionez vidoclipurile
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.08.2022 15:38

Contacteaza-ne pe pagina de Facebook ca sa putem sa te ajutam.Florin Pancrat
Florin Pancrat 12.07.2022 22:21
Buna ziua, am 3 copii. Unul de 4 ani, 7 ani si 9 ani, binenteles am si sotie pe deasupra. Toti vrem sa mergem cu masina acasa( drum lung) dar daca pun doua scaune de copil in spate ramane loc intre scaune doar de o mana sa mai intre intre scaune nicidecum al treilea. Acum eu conduc, copilul mic in scaun in spate si copilul de 9 ani care are peste 135 inaltime fara scaun in spate. Copilul de 7 ani sa stea in fata asezat in scaunul de copil, asa e bine? Deci copilul de 4 ani in spate in scaunul lui , nevasta la mijloc iar copilul de 9 ani doar in scaunul masinii cu centura de sigruanta iar cel de 7 ani in fata in scaun de copil, doar asa incapem toti in masina. Va rog asa e bine ca altfel nu mai am loc nici macar in portbagaj:)
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.07.2022 10:19

Vă rugăm să analizați bine textul de mai jos!
(1) Copiii cu o înălţime de până la 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă pentru conducător şi pasageri, denumite în continuare sisteme de siguranţă, doar dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.(1^2) Copiii cu o înălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi în autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.(1^6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1^5), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia opusă direcţiei normale de deplasare a autovehiculului se instalează pe acest loc doar în situaţia în care conducătorul dezactivează airbagul frontal corespunzător locului, chiar şi în cazul autovehiculului prevăzut cu un mecanism care detectează în mod automat prezenţa dispozitivului instalat şi blochează declanşarea airbagului frontal corespunzător locului, sau dacă autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunzător locului.(1^7) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1^6) se aplică în mod corespunzător şi în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instrucţiunilor producătorului, pot fi montate inclusiv pe locul din faţă destinat pasagerilor prin orientarea cu faţa spre direcţia normală de deplasare a autovehiculului.
Ariana Popescu
Ariana Popescu 02.09.2021 15:12
Bună ziua, aș avea o întrebare.
Mi-a spus cineva că un copil ce depășește 1,35 poate să stea pe scaunul din față al mașinii.
Așadar, este permis unui copil cu vârsta de 13 ani cu înălțimea de 1,50 să circule pe scaunul din față?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.09.2021 15:27

Pe scaunul din față au voie doar copiii mai mari de 12 ani, dar care să fie mai înalți de 1,50 m.Camelia Moroianu
Camelia Moroianu 10.09.2020 11:36
Bună ziua!

Vă deranjez cu o întrebare privind semnalizarea mașinii care transportă un bebeluș. Nu găsit nicio informație pe internet (si nici în Codul Rutier) privind existența unei prevederi legale conform căreia mașina care transportă bebelușul trebuie semnalizată ca atare, printr-un sticker aplicat pe lunetă, pentru a semnaliza prezența bebelușului în mașină pentru ceilalți participanți la trafic, așa cum se practică în cazul începătorilor.

Vă mulțumesc!
Cele bune,
Camelia

Leescu catalin
Leescu catalin 07.08.2020 15:03
Buna ziua! In cazul unei familii monoparentale copilul un vârstă de 11 luni se poate transporta pe locul din fata dreapta cu dezactivarea airbag-ului respectiv? Mulțumesc

simona hatzegan-galetar
simona hatzegan-galetar 13.09.2019 19:04
Buna ziua! Doresc sa imi spuneti care este legea privind transportul elevilor cu autobuze scolare, mai exact articolul care prevede obligativitatea transportatorului de a nu avea elevi in picioare, fara loc de a sta pe scaun. La ce contraventie intra in codul rutier. Va multumesc,

dinu
dinu 09.08.2019 07:48
buna ziua,
am o masina cu 3 locuri in fata.
copilul are 7 ani, 138cm si 37 kg.
posibilitatea de a-l pune intr-un dispozitiv special pozitionat cu spatele la directia de mers este practic imposibila, copilul fiind mare.
in momentul actual, el calatoreste pe un inaltator, cu centura de siguranta si cu airbagul dezactivat.
vreau sa stiu cat este de legal.
multumesc!
de apreciat munca dvs!
Viorel
Viorel 12.08.2019 14:03
Airbagul se dezactiveaza numai pentru scaunele de copii pozitionate cu spatele. Restul pare ca respecta legea, masina are un sistem de siguranta si s-ar incadra la:
"
Copiii cu o inălţime de peste 135 cm pot fi transportaţi in autovehicule echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă poartă centuri de siguranţă pentru adulţi, reglate astfel incat să nu treacă peste zona gatului sau feţei, ori dacă sunt fixaţi sau prinşi cu ajutorul unui dispozitiv de fixare in scaun pentru copii instalat in autovehicul (art. 97 alin. 1*2 din Regulament)
"
Andrei
Andrei 27.11.2019 07:39
(2^3) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă.

Deci nu.

ialomiteanu ionela
ialomiteanu ionela 15.05.2019 10:42
bună ziua avem masina cu trei locuri dubita mai exact avem scaun de bebe ,avem voie să mergem cu bebe in masina in scaunul de protecție și pe ce loc ?

Torok Andreea
Torok Andreea 04.05.2019 22:35
Buna. Am un ford street ka cu doua locuri si un copil de 4 ani pot sa l transport cu scaun special ?

Paun eugen
Paun eugen 01.05.2019 04:54
Buna ziua. Am o duba prevazuta cu 3 locuri (krafter) , pot sa iau copilul in varsta de 2 ani cu mine in fata folosin un scaun pentru copii corespunzatot vartei si greutatii lui??? Si daca da este nevoie de un scaun special cu prindere isofix
dinu
dinu 09.08.2019 07:41
buna ziua,
sunt in aceeasi situatie, cum ati rezolvat problema?

Mayer B
Mayer B 30.04.2019 09:27
Pot transporta legal un copil de 4 ani in fata la duba prevazuta cu 3 lucuri?
Ford transit

zinica zagan
zinica zagan 09.04.2019 07:46
buna ziua.au voie copii de 1 si jumatate,respectiv de 3 ani si un altul de 5 ani pe scaunul din fata intr un autovehicul de marfa? multumesc

C.T.
C.T. 06.04.2019 16:41
Buna ziua, as vrea sa plec intr-o calatorie impreuna cu sotia si doi copii ( un an jumate si doi ani jumate) . Se poate ca sotia sa stea in spate cu ei fiecare avand scaun special? Sau doar cei doi copii au voie in spate? Multumesc anticipat.

Adriana Dragomir
Adriana Dragomir 17.03.2019 14:27
Din pacate legea nu s-a gandit la copii care au rau de transport. In cazul. Meu fetita are forma severa de rau de mijloace de transport. Ar trebui sa existe o scutire medicala ca in cazurile severe. Poate nu stiu eu, politia ia considerare un copil cu astfel de probleme? Nu poate circula decat in pozitie orizontala? Multumesc!

Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓