Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării

Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 35

(1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.

OUG - Articolul 36

(1) Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament.

(1^1) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.

(1^2) Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament.

(2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte casca de protecţie omologată.

(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.

OUG - Articolul 44

(4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legatură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.

 

Regulament - Articolul 97

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupa scaunul din faţă să tina în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

(4) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:

a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staţionează;
b) femeile în stare vizibilă de graviditate;
c) conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
d) persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă;
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăţa să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia.

Regulament - Articolul 96

(1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cel mai apropiat poliţist atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

(2) Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie.

Regulament - Articolul 113

(1) Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durata de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.

(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă".

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):

a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Regulament - Articolul 145

Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor că în timpul opririi sau staţionării să deschidă ori să lase deschise uşile acestuia sau să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie.

Regulament - Articolul 147

Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:

2. să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse;

Regulament - Articolul 148

Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:

1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a carei valabilitate a expirat;
2. să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
3. să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri.
4. să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platforma, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
5. abrogat;
6. să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
7. să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
8. să aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;
9. să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei;
10. să aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior;
11. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă;
12. să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
13. să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;
14. să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
15. să circule cu autovehiculul cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roti lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului;
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;
17. să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legala admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate;
18. să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul;
19. să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic;
20. să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
21. să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe.
22. să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării

Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat să circule numai pe sectoarele de drum pe care îi este permis accesul şi să respecte normele referitoare la masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau la dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse (art. 147 pct. 2 din Regulament).

Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private (art. 35 alin. 1 din OUG).

Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă au obligaţia să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament (art. 36 alin. 1*2 din OUG).

Conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament (art. 36 alin. 1 din OUG).

Conducătorii de autovehicule având locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă trebuie să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice (art. 36 alin. 1*1 din OUG).

ATENȚIE!

Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță (art. 97 alin. 4 din Regulament):

 • conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staţionează;
 • femeile în stare vizibilă de graviditate;
 • conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;
 • persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă; acestea sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia (art. 97 alin. 5 din Regulament);
 • instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăţa să conducă un autovehicul pe drumurile publice; 
 • examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia să poarte casca de protecţie omologată (art. 36 alin. 2 din OUG).

Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei cărora li se adresează, pe o durata de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să îi determine pe aceştia la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei (art. 113 alin. 1 din Regulament).

Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului "Claxonarea interzisă" (art. 113 alin. 2 din Regulament).

Se exceptează de la prevederile alin. 2 (de mai sus) (art. 113 alin. 3 din Regulament):

 • a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă;
 • b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cel mai apropiat poliţist atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei (art. 96 alin. 1 din Regulament).

INTERZICERI

În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video (art. 36 alin. 3 din OUG).

În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră şi luminoasă pe şi în alte autovehicule decât cele cu regim special, precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor (anti-radar) care perturbă buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. Conducătorii de autovehicule pot fi avertizaţi de poliţia rutieră în legatură cu prezenţa în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei (detectoare-radar) (art. 44 alin. 4 și 5 din OUG).

Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori substanţe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie (art. 96 alin. 2 din Regulament).

Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupa scaunul din faţă să tina în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice (art. 97 alin. 3 din Regulament).

Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor că în timpul opririi sau staţionării să deschidă ori să lase deschise uşile acestuia sau să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru circulaţie (art. 145 din Regulament).

Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai (art. 148 din Regulament):

 • să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de circulaţie sau a carei valabilitate a expirat;
 • să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
 • să transporte persoane în stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A sau în cabina ori în caroseria autovehiculului destinat transportului de mărfuri;
 • să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platforma, deasupra încărcăturii, pe părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor;
 • să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia;
 • să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise;
 • să aibă în timpul mersului preocupări de natura a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic; 
 • să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe ori materiale ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei; 
 • să aibă aplicate pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului ori a pasagerilor, atât din interior, cât şi din exterior; 
 • să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, luneta ori pe geamurile laterale, care restrâng sau estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă; 
 • să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasă, care diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare; 
 • să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul ori să decupleze transmisia în timpul mersului;
 • să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră;
 • să circule cu autovehiculul cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roti lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului; 
 • să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă; 
 • să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legala admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive neomologate; 
 • să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare, provizorii ori pentru probe deteriorate sau neconforme cu standardul; 
 • să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare ori vulgare celorlalţi participanţi la trafic; 
 • să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei; 
 • să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe. 
 • să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 şi A.

31 Comentarii Lasă un comentariu

Lingurar Amalia
Lingurar Amalia 13.09.2021 18:11
Cu trebui sa fac ieu sală
Monica
Monica 14.09.2021 13:18
Sa înveți sa scrii prima data!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 14.09.2021 15:13

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoreticIn plus in mediul de invatare mai sunt intrebari pe care nu le gasesti in chestionare.


Lungescu Florin
Lungescu Florin 09.08.2021 12:22
Faceti ceva va rog frumos, nu merge nici un video nici dupa ce schimb browser-ul !!!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 09.08.2021 14:55

Incearca sa stergi cookies and cache (du te la istoric - stere istoric - stergere cookis and cache)Daca nici asa nu merge, contacteaza-ne


Petre Mihaela
Petre Mihaela 15.05.2021 19:14
Buna seara.de ce nu mai pot vedea video?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.05.2021 06:09

Schimba browserul de internet.


Eduard Nacev
Eduard Nacev 30.04.2021 09:16
Am și eu o întrebare... se pot transporta persoane în stare de ebrietate într-un autovehicul de categoria B?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 30.04.2021 14:44

Art 44 Obligațiile conducătorilor de autovehiculeConducătorii de autovehicule sunt obligați: - să nu transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclete sau în cabină, ori în caroseria autovehiculelor destinate transportului de mărfuri;


Ruben Cîrstea
Ruben Cîrstea 09.03.2021 20:42
Salut dece în materialul video nu spune tot ce scrie pe pagină ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.03.2021 16:39

Da


Cutaru Aurel
Cutaru Aurel 11.11.2020 19:43
sall dupa scoala rutiera este si la examen oficial sala in judetu constanta sunt acelasi intrebari
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 12.11.2020 16:16

Sunt aceleasi intrebari pentru toata Romania.Urmeaaza toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.


Claudiu Marin
Claudiu Marin 06.10.2020 09:37
buna ziua,am si eu o intrebare de cate ori este nevoie sa citesc legislatia si de cate ori trebuie sa fac mediul de invatare pentru a lua proba teoretica
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 06.10.2020 16:01

Pana faci mediul de invatare cu cat mai putine greseli (sub 50)


Alexandra Socol
Alexandra Socol 28.09.2020 11:45
Buna ziua, as dori sa știu pana când pot conduce dacă sunt însărcinată ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 28.09.2020 16:10

În general, femeile însărcinate pot conduce pe toată durata sarcinii, atâta vreme cât se simt confortabil, ajung cu uşurinţă la obiectele de care are nevoie şi poate manevra în siguranţă maşina. Există însă gravide care, din cauza sarcinii, se pot simţi extrem de obosite sau nu au suficientă flexibilitate în mişcări, caz în care şofatul este contraindicat.


Carmen Str
Carmen Str 04.06.2020 21:09
Am si o intrebare. Pe iphone de ce nu este această aplicatie? Sau cum as putea sa o găsesc?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 05.06.2020 16:33

Momentan este doar pentru Android.


voicu mihai
voicu mihai 19.05.2019 11:49
daca politistul ma opreste pt ca pe scaunul din dreapta am o persoana fara centura sau cu un animal (caine)in brate...cine v'a suporta consecintele?eu ca sofer sau persoana de langa mine?multumesc anticipat.
Sorin Ursu
Sorin Ursu 03.09.2019 18:38
persoana de langa tine
Andrei Constantin
Andrei Constantin 31.12.2018 09:42
O intrebare,dc apare unsuported file cand vreau sa vizionez videoclipul?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 31.12.2018 10:08

Se lucrează la site. Problema o să persiste aproximativ 24 de ore.


Amina Dutcas
Amina Dutcas 25.06.2018 12:00
Buna ziua in localitate noapte poti sa circuli cu faza lunga?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 26.06.2018 21:35

Daca ai masina din sens opus la mai putin de 200 de metri sau ai masina pe sensul tau, adica in fata ta, la mai putin de 100 de metri nu mai poti folosi faza lunga.


Sabina Dobrin
Sabina Dobrin 20.11.2017 17:55
Buna ziua! In ce cazuri nu este obligatorie punerea centurii de siguranta?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 20.11.2017 18:09   -  șoferii care staționează;

   - cei care execută manevra de mers înapoi;

   -  femeile gravide (în stare vizibilă de graviditate);

   - conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transporta pasageri;

   - instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăţa să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere;

  - persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de siguranţă (adică din pricina căreia nu e indicat să o poarte) - ele trebuie să aibă asupra lor certificatul respectiv și să fie vizibilă pe acesta data de valabilitate. 


Necel ionel
Necel ionel 23.01.2019 11:26
Buna vreau sa anvat pentru școală de șoferi va antreb numai capitolele acestea trebuie să le anvat
Alex Aland
Alex Aland 19.11.2017 23:03
Haha, mi-a placut faza cu "B 99 BOS(s)", foarte utile cursurile. Multumesc!
Mihaela
Mihaela 19.11.2017 14:00
Buna ziua ! Ce trebuie verificat inainte de a pleca cu masina la drum ? Ce trebuie sa raspund politistului ? Multumesc frumos !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 25.11.2017 22:52

Citeste cu o lectie mai in urma sau da click aici!


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓