Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule

Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 39

(Articolul 39 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(1) La solicitarea poliției rutiere sau a poliției locale, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia ia încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliția locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe Școala Rutieră la 11-12-2022)

(2) Obligația de a comunica datele de identificare, prevăzută la alin. (1), se consideră îndeplinită dacă proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul comunică numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, și seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

 

Regulament - Articolul 27

(1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţă în România, este obligat:

a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:

a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursa;
c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursa sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive ori într-o stare accentuată de oboseală; (Punctul d) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)
e) să tina seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
f) să anunţe imediat politia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
g) să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihna, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihna şi al vitezei de deplasare;
h) să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.

Regulament - Articolul 28

(1) Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt.

(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin. (1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediată apropiere, a altui vehicul.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile proprietarilor sau deținătorilor de vehicule

Codul Rutier - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule

PERSOANE FIZICE

Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţă în România, este obligat (art. 27 alin. 1 din Regulament):

 • să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
 • să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

PERSOANE JURIDICE

Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au următoarele obligaţii (art. 27 alin. 2 din Regulament):

 • să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
 • să depună imediat la autoritatea emitenta originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
 • să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;
 • să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursa;
 • să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu poseda permis de conducere corespunzător sau atestat profesional;
 • să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursa sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor psihoactive ori într-o stare accentuată de oboseală;
 • să tina seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;
 • să anunţe imediat politia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia;
 • să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihna, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihna şi al vitezei de deplasare;
 • să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.

La solicitarea poliției rutiere sau a poliției locale, proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice acesteia, în termenul indicat în cuprinsul solicitării, datele de identificare ale persoanei căreia ia încredințat vehiculul pentru a-l conduce pe drumurile publice. Poliția locală poate solicita aceste date de identificare numai în legătură cu exercitarea competențelor în domeniul circulației pe drumurile publice. (art. 39 alin. 1 din OUG)

Această obligație se consideră îndeplinită dacă se comunică numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, numărul și seria actului de identitate ale respecivei persoane ori, în cazul cetățenilor străini, al persoanelor fără cetățenie sau al cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, și seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent. (art. 39 alin. 2 din OUG)

Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonore antifurt. Durata semnalului emis de sistemul sonor antifurt nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare. Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediată apropiere, a altui vehicul (art. 28 din Regulament).

8 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.