Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)
RNTR 2 = REGLEMENTĂRI din 11 februarie 2003 (*actualizate*) RNTR 2

RNTR 7 = REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 - RNTR 7

OUG - Articolul 6

27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;
28. remorcă ușoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
29. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;.

OUG - Articolul 50

(2) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

 

Regulament - Articolul 114

(1) Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie sunt obligați să folosească instalațiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, după cum urmează: (Partea introductivă a alin. (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;

(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:

c) când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat. (Litera c) a Alineatului (5) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 153

(1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta să nu fie mai lung de 25 m și să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Motocicleta fără ataş, precum şi bicicletă pot tracta o remorcă uşoară având o singură axa.

Regulament - Articolul 154

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.

Regulament - Articolul 157

(1) Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli: (Partea introductivă a alin. (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

a) conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere; (Litera a) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
b) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării; (Litera b) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d) conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". (Litera d) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din față a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheață ori zăpadă. Se interzice și remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare. (Alineatul (4) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic. (Alineatul (5) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 176

Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:

d) să remorcheze un vehicul rămas în până;

RNTR 2 - Capitolul III

1.6 semiremorca - vehicul tractat din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput pentru a fi cuplat la un autotractor sau la o axa de tractare, astfel încât asupra autovehiculului tractor sau axei de tractare se exercită o forță verticala semnificativă;

RNTR 2 - Anexa 1 la reglementări

A. DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULE

4. CATEGORIA O - REMORCI (INCLUSIV SEMIREMORCI)

Prin masa maximă se înțelege masa maximă tehnic admisibilă.
4.1. Categoria O(1) - remorci având o masa maximă ce nu depășește 0,75 tone.
4.2. Categoria O(2) - remorci având o masa maximă care depășește 0,75 tone, dar nu depășește 3,5 t.
4.3. Categoria O(3) - remorci având o masa maximă care depășește 3,5 tone, dar nu depășește 10 t.
4.4. Categoria O(4) - remorci având o masa maximă care depășește 10 t.

RNTR 7 - Capitolul II Metodologia de certificare a autenticităţii

4. Condiţii privind sistemul de franare

4.4. Remorcile aparţinând categoriei O(1) nu trebuie echipate în mod obligatoriu cu un sistem de franare de serviciu; totuşi, dacă o remorca din această categorie este echipata cu un sistem de franare de serviciu, acesta trebuie să corespundă aceloraşi condiţii ca şi cele impuse pentru categoria O(2).
4.5. Toate remorcile aparţinând categoriei O(2) trebuie să fie echipate cu un sistem de franare de serviciu acţionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor sau de tipul prin inertie. Acest ultim tip nu va fi admis decât pentru remorci, nu şi pentru semiremorci. Sistemul de franare prin inertie trebuie să permită deplasarea spre înapoi a remorcii cu vehiculul tractor. Pentru remorcile noi, dispozitivele utilizate în acest scop trebuie să funcţioneze automat şi să se decupleze automat atunci când remorca se deplaseaza spre înainte. Pentru remorcile de categoria O(2) este autorizata şi folosirea franei de serviciu electrica.
4.6. Toate remorcile aparţinând categoriilor O(3) şi O(4) trebuie să fie echipate cu un sistem de franare de serviciu acţionat prin intermediul sistemului de franare al vehiculului tractor.
4.7. Sistemul de franare de serviciu trebuie să acţioneze pe toate rotile remorcii.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Remorcarea este tractarea de către un autovehicul a unei remorci sau a unui autovehicul care nu se poate deplasa (autovehicul defect).

Remorcarea autovehiculelor rămase în pană (defecte)

Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli (art. 157 alin. 1 din Regulament):

 • conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere;
 • autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării;
 • remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
 • conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". 

Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din față a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană (art. 157 alin. 2 din Regulament).

Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheață ori zăpadă. Se interzice și remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole (art. 157 alin. 3 din Regulament).

Prin excepție, se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare (art. 157 alin. 4 din Regulament).

Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic (art. 157 alin. 5 din Regulament).

Autovehiculul trăgător trebuie să aibă în funcțiune luminile de întâlnire, iar autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul remorcat trebuie să aibă în funcțiune luminile de avarie (art. 114 alin. 5 lit. c din Regulament și art. 114 alin. 1 lit. d din Regulament).

Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase să remorcheze un vehicul rămas în pană (art. 176 lit. d din Regulament).

Remorcarea remorcilor

Remorcă: este vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier.

Toate remorcile și semiremorcile se înmatriculează separat de autovehiculul trăgător, având certificat de înmatriculare și număr de înmatriculare propriu.

Clasificarea remorcilor

În funcție de masa totală maximă autorizată, remorcile se împart în:

 • Remorcă ușoară (Categoria O(1)):

  • masa totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
  • NU este obligatoriu să aibă un sistem de frânare acționat de frâna de serviciu a autovehiculului trăgător;
  • trebuie să aibă frână de staționare.
 • Remorcă mijlocie (Categoria O(2)):

  • masa totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg dar nu depășește 3.500 kg;
  • poate să aibă un sistem de frânare acționat de frâna de serviciu a autovehiculului trăgător sau un sistem de frânare acționat prin inerție;
  • trebuie să aibă frână de staționare.
 • Remorcă grea (Categoria O(3)):

  • masa totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg dar nu depășește 10.000 kg (10 tone);
  • au obligatoriu un sistem de frânare acționat de frâna de serviciu a autovehiculului trăgător;
  • trebuie să aibă frână de staționare.
 • Remorcă foarte grea (Categoria O(4)):

  • masa totală maximă autorizată depășește 10.000 kg (10 tone);
  • au obligatoriu un sistem de frânare acționat de frâna de serviciu a autovehiculului trăgător;
  • trebuie să aibă frână de staționare.

Semiremorcă: este o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier (remorca la care lipsește axa din față, aceasta sprijinindu-se pe un autovehicul sau pe un tractor agricol sau forestier). Oricare dintre remorcile enumerate mai sus (Categoria O(1), O(2), O(3), O(4)) devine o semiremorcă dacă masa totală maximă autorizată este preluată în parte de către autovehicul trăgător sau de către tractorul agricol sau forestier trăgător. (art. 6 pct. 29 din OUG)

Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta să nu fie mai lung de 25 m și să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h (art. 153 alin. 1 din Regulament).

Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă (art. 153 alin. 2 din Regulament).

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă (art. 154 din Regulament):

 • elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile; 
 • ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător; 
 • dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege; 
 • elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile; 
 • vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător (art. 50 alin. 2 din OUG).

35 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.