Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 50

(2) Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

 

Regulament - Articolul 114

(1) Conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie sunt obligați să folosească instalațiile de iluminare și/sau semnalizare a acestora, după cum urmează: (Partea introductivă a alin. (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transporta mărfuri ori produse periculoase, în timpul zilei;

(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:

c) când autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul este remorcat. (Litera c) a Alineatului (5) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 153

(1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta să nu fie mai lung de 25 m și să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Motocicleta fără ataş, precum şi bicicletă pot tracta o remorcă uşoară având o singură axa.

Regulament - Articolul 154

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;
b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător;
c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;
d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;
e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.

Regulament - Articolul 157

(1) Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli: (Partea introductivă a alin. (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

a) conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere; (Litera a) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
b) autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării; (Litera b) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
d) conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". (Litera d) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din față a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheață ori zăpadă. Se interzice și remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare. (Alineatul (4) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic.  (Alineatul (5) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 176

Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase:

d) să remorcheze un vehicul rămas în până;Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor

Remorcarea este tractarea de către un autovehicul a unei remorci sau a unui autovehicul care nu se poate deplasa (autovehicul defect).

Remorcarea autovehiculelor rămase în pană (defecte)

Remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier se face cu respectarea următoarelor reguli (art. 157 alin. 1 din Regulament):

 • conducătorii autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere trăgător și, respectiv, remorcat trebuie să posede permise de conducere valabile pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule, tractoare agricole sau forestiere;
 • autovehiculul, tractorul agricol sau forestier trăgător să nu remorcheze un autovehicul, tractor agricol sau forestier mai greu decât masa lui proprie, cu excepția cazului când remorcarea se efectuează de către un autovehicul, tractor agricol sau forestier destinat special depanării;
 • remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul ale cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m. Bara sau legătură flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt prevăzute autovehiculele;
 • conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole". 

Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platforma de remorcare a părții din față a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nicio persoană (art. 157 alin. 2 din Regulament).

Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roti, cu sau fără ataș, a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei, gheață ori zăpadă. Se interzice și remorcarea a două sau mai multe autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, a căruțelor, a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole (art. 157 alin. 3 din Regulament).

Prin excepție, se permite remorcarea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier al cărui sistem de direcție nu funcționează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat cu o macara sau sprijinirea roților directoare ale autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat pe o platforma de remorcare (art. 157 alin. 4 din Regulament).

Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, tractor agricol sau forestier, în situații deosebite, pe distante scurte, un alt autovehicul, tractor agricol sau forestier pentru a-i pune motorul în funcțiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol siguranța deplasării celorlalți participanți la trafic (art. 157 alin. 5 din Regulament).

Autovehiculul trăgător trebuie să aibă în funcțiune luminile de întâlnire, iar autovehiculul, tractorul agricol sau forestier ori tramvaiul remorcat trebuie să aibă în funcțiune luminile de avarie (art. 114 alin. 5 lit. c din Regulament și art. 114 alin. 1 lit. d din Regulament).

Se interzice conducătorului de autovehicul care transporta mărfuri sau produse periculoase să remorcheze un vehicul rămas în pană (art. 176 lit. d din Regulament).

Remorcarea remorcilor

Remorcă: este vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier.

Toate remorcile și semiremorcile se înmatriculează separat de autovehiculul trăgător, având certificat de înmatriculare și număr de înmatriculare propriu.

Clasificarea remorcilor

În funcție de masa totală autorizată, remorcile se împart în:

 • Remorcă ușoară:

  • masa maximă autorizată nu depășește 750 kg;
  • pot să nu aibă sistem de frânare propriu;
  • să nu depașească masa vehiculului trăgător.
 • Remorcă mijlocie:

  • masa maximă autorizată nu depășește 3.500 kg ;
  • poate să aibă un sistem de frânare acționat prin inerție;
  • trebuie să aibă frână de staționare.
 • Remorcă grea:

  • masa maximă autorizată depășește 3.500 kg;
  • au obligatoriu un sistem de frânare acționat de frâna de serviciu a autovehiculului trăgător;
  • trebuie să aibă frână de staționare.

Semiremorcă: este o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier (remorca la care lipsește axa din față, aceasta sprijinindu-se pe un autovehicul sau pe un tractor agricol sau forestier).

Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul agricol sau forestier care poate tracta două remorci, precum și autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în localitățile turistice, cu condiția ca acesta să nu fie mai lung de 25 m și să nu circule cu viteza mai mare de 25 km/h (art. 153 alin. 1 din Regulament).

Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă (art. 153 alin. 2 din Regulament).

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă (art. 154 din Regulament):

 • elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile; 
 • ansamblul de vehicule poate realiza raza minima de virare a autovehiculului trăgător; 
 • dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege; 
 • elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile; 
 • vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la schimbarea direcţiei de mers.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător (art. 50 alin. 2 din OUG).

33 Comentarii Lasă un comentariu


Beniamin Mihai
Beniamin Mihai 26.08.2022 11:20
Buna ziua am o intrebere daca sunt incepator in cate C+E si merg pe un drum inafara localitati. Trebuie sa merg cu viteza maxima autorizata conform legi minus viteza de 20 km/h + minus 10 KM/h viteza pentru ca am remorca?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.08.2022 13:25

Da, așa trebuie procedat, în total se scad 30 de km/h din viteza maxima admisă.Alexandra Ilie
Alexandra Ilie 29.12.2021 18:41
Buna ziua!
In aceasta lectie scrie ca atunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu functioneaza, remorcarea autovehiculului nu este permisa pe timpul noptii.
DAR, in lectia cu obligatii in caz de defectiune tehnica scrie ca totusi un autohevehicul poate fi tractat daca are o lumina de intalnire pe stanga fata si una de pozitie stanga spate (care nu implica functionarea semnalizarii).
Deci care este adevarata?
Multumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 11.01.2022 07:04

Sunt exprimări diferite în cele doua articole de lege care reglementează aceasta situație. Diferența constă în folosirea expresiilor „deficiențe” și este „nu funcționează”.Dacă sistemul de semnalizare are deficiențe, adică nu funcționează în totalitate, dar totuși funcționează acea parte a sistemului pentru a avea în funcțiune, în partea stânga, în față, o lumină de întâlnire și în spate, una de poziție, ți se permite să fie tractat.Dacă sistemul nu funcționează, nu se permite să fie remorcat.
Articolul 155

(2) Pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, autovehiculul, tractorul agricol sau forestier sau remorca acestuia care are deficiențe la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasă nu poate fi tractat/tractată pe drumurile publice fără a avea în funcțiune, în partea stânga, în față, o lumină de întâlnire și în spate, una de poziție.Articolul 157

d) conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător. Atunci când sistemul de iluminare și semnalizare nu funcționează, este interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopții și în condiții de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat dacă pe partea din spate are aplicate inscripția "Fără semnalizare", precum și indicatorul "Alte pericole".
Mirea Cristian
Mirea Cristian 09.11.2021 09:52
Buna ziua, depasirea masei maxime totale a ansamblului (dar fara a depasi 3.5 tone) reprezinta contraventie sau infractiune?
Multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.11.2021 08:21

Art.102. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:

37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transportă produsesau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.Sebastian-Dănuţ Coandă
Sebastian-Dănuţ Coandă 03.11.2021 16:56
Va salut! Am o nelamurire: in 1994 (cam am obtinut B-ul), pentru remorcare era valabil si normal doar activarea avariilor celui remorcat. Mai sus, am observat o fraza de genul ca si cel remorcat este "OBLIGAT sa semnalizeze corespunza tor vehiculului tragator". Iar, la un paragraf urmator, sa fie nevoie doar de avarii. Ma puteti lamuri? N-a s vrea sa-mi pice faza cu semnalizarea "simultana" si sa pierd 1 punct aiurea.
Multumesc.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 17.11.2021 09:21

Autovehiculul trăgător trebuie să aibă în funcțiune luminile de întâlnire, iar autovehiculul remorcat trebuie să aibă în funcțiune luminile de avarie (art. 114 alin. 5 lit. c din Regulament și art. 114 alin. 1 lit. d din Regulament).


Alexandra Ilie
Alexandra Ilie 29.12.2021 18:36
Buna ziua!
Eu tot nu m-am lamurit din raspunsul primit. Ce inseamna "cel remorcat este obligat sa semnalizeze corespunzator semnalelor efectuate de conducatorul tragator"?? Nu suna deloc ca "sa aiba in functiune luminile de avarie". E o contradictie aici.
Puteti sa lamuriti, va rog?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 11.01.2022 07:12

„să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de conducătorul autovehiculului, tractorului agricol sau forestier trăgător” se referă la obligația celui remorcat să semnalizeze manevrele, așa cum o face cel care îl remorchează. Dacă cel trăgător semnalizează că face dreapta, cel remorcat trebuie să semnalizeze și el la fel. Acesta nu este scutit de obligația de a semnaliza, iar mai mult de atât, trebuie să o facă la fel ca cel trăgător.Mihai Popescu
Mihai Popescu 01.05.2021 15:11
Buna ziua,

Am si eu o intrebare in legatura cu modul in care se interpreteaza capacitate de tractare a unui autovehicul. Concret vorbind cu un autovehicul care are trecut 1600 kg in CI ca si greutate maxima remorcabila se poate tracta o platforma care are greutate propie 500 kg + o masina de 1000 kg (deci 1500 kg total) dar platforma are mma 2000 kg. In ce articol de lege se gaseste aceasta informatie?

Multumesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 16.05.2021 18:24

Buna seara! Poate va ajuta uroatoarele informatii.Ce înseamnă categoria B, B extins si categoria BE? Care este diferența intre ele? Iată o întrebare ce îmi este adresata frecvent si ca atare am decis sa aduc câteva lămuriri mai pe înțelesul tuturor. Pentru început trebuie lămurite câteva definiții: masa proprie, masa maxima autorizata, masa maxima remorcabila si masa maxima a ansamblului de vehicule:Masa proprie reprezintă greutatea vehiculului (remorcii) fără încărcătura;

Masa maximă autorizată este masa proprie plus încărcătura (persoane, bagaje, marfa, etc.);

Masa maximă remorcabilă este greutatea maxima ce poate fi tractata (remorca cu încărcătură cu tot);

Masa maxima a ansamblului de vehicule este suma masei maxim autorizate a vehiculului trăgător plus masa maxim autorizata a remorcii.– Categoria B permite posesorului de permis sa conducă un autoturism cu masa maxima autorizata de pana in 3500 de kg si sa nu aibă mai mult de 8 locuri fără al șoferului. Cu aceasta categorie, legea permite sa atașați vehiculului o remorca ușoară. Remorca ușoară este definita ca remorca care are masa maxima autorizata de pana la 750 kg. Masa maxima autorizata este data de constructor si reprezintă masa proprie plus masa încărcăturii maxime. Aici apar multe confuzii, in sensul ca mulți zic ca daca masa remorcii este mai mica de 750 kg si nu pun încărcătura pe ea, o pot tracta cu categoria B. Fals! Nu are importanta masa proprie a remorcii ci masa maxim autorizata, data de constructor.

– Categoria B extins va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca cu masa maxima autorizata mai mare de 750 kg, dar ansamblul sa nu depășească 4250 kg. Adică masa maxima autorizata a vehiculului plus masa maxima autorizata a remorcii sa fie mai mica de 4250 kg. Atenție: trebuie sa țineți cont cand atești o remorca, masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in masa maxima remorcabila a vehiculului!!! Aici apar multe confuzii! De exemplu, nu poți atașa la un Logan o remorca cu masa maxima autorizata de 2500 kg. Citiți cu atenție in cartea mașinii specificațiile date de constructor!

– Categoria BE va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca. Masa maxima autorizata a ansamblului poate depăși 4250 kg. Aici trebuie sa fiți atenți doar ca masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in limitele date de constructor la vehiculul trăgător.

In speranța ca am fost destul de clar, nu va rămâne decât sa optați in funcție de necesitățile dumneavoastră, intre categoria B extins sau categoria BE.

– Pentru categoria B extins aveți nevoie la înscriere, doar de CI si permis auto categoria B. Școlarizare consta in 7 ore de pregătire practica după care vi se eliberează o adeverința, in baza căreia serviciul permise vă va trece codul 96 pe permis.

– Pentru categoria BE, la înscriere aveți nevoie de CI, permis auto categoria B, cazier judiciar, analize medicale si test psihologic. Scoală consta in 10 ore de teorie si 10 ore de practica. La finalizarea scolii veți susține un examen teoretic si practic cu serviciul permise se ține de către autoritățile competente din statul emitent.Alexandru Rasoiu
Alexandru Rasoiu 27.04.2021 09:38
Buna ziua,
Care este dimensiunea gabaritica maxima a ansamblului ce poate fi condus de un detinator de permis BE.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.04.2021 16:19

Categoria BE va permite sa conduceti un vehicul din categoria B plus o remorca. Masa maxima autorizata a ansamblului poate depasi 4250 kg. Aici trebuie sa fiti atenti doar ca masa maxima autorizata a remorcii sa se incadreze in limitele date de constructor la vehiculul tragator.alex
alex 30.03.2021 09:07
Vreau sa tractez un autoturism cat B. Utilizand o remorca cu 1 sau 2 axe, masa totala fiind sub 4250 kg.Masa maxima admisa se refera la greutatea propie a remorcii sau la sarcina max( in kg pe care o poate transporta dpdvd tehnic) ?
Stiu ca se specifica masa maxima admisa 750 kg. Asta inseamna doar greutatea proprie a platformei sau remorca + incarcatura impreuna sa nu depaseasca 750 kg.
Masina care tracteaza greutate proprie 1700kg,masina de tractat 1500kg. Intra in categoria B?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.04.2021 07:26

Pentru început trebuie lămurite câteva definiții: masa proprie, masa maxima autorizata, masa maxima remorcabila si masa maxima a ansamblului de vehicule:Masa proprie reprezintă greutatea vehiculului (remorcii) fără încărcătura;

Masa maximă autorizată este masa proprie plus încărcătura (persoane, bagaje, marfa, etc.);

Masa maximă remorcabilă este greutatea maxima ce poate fi tractata (remorca cu încărcătură cu tot);

Masa maxima a ansamblului de vehicule este suma masei maxim autorizate a vehiculului trăgător plus masa maxim autorizata a remorcii.– Categoria B permite posesorului de permis sa conducă un autoturism cu masa maxima autorizata de pana in 3500 de kg si sa nu aibă mai mult de 8 locuri fără al șoferului. Cu aceasta categorie, legea permite sa atașați vehiculului o remorca ușoară. Remorca ușoară este definita ca remorca care are masa maxima autorizata de pana la 750 kg. Masa maxima autorizata este data de constructor si reprezintă masa proprie plus masa încărcăturii maxime. Aici apar multe confuzii, in sensul ca mulți zic ca daca masa remorcii este mai mica de 750 kg si nu pun încărcătura pe ea, o pot tracta cu categoria B. Fals! Nu are importanta masa proprie a remorcii ci masa maxim autorizata, data de constructor.

– Categoria B extins va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca cu masa maxima autorizata mai mare de 750 kg, dar ansamblul sa nu depășească 4250 kg. Adică masa maxima autorizata a vehiculului plus masa maxima autorizata a remorcii sa fie mai mica de 4250 kg. Atenție: trebuie sa țineți cont cand atești o remorca, masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in masa maxima remorcabila a vehiculului!!! Aici apar multe confuzii! De exemplu, nu poți atașa la un Logan o remorca cu masa maxima autorizata de 2500 kg. Citiți cu atenție in cartea mașinii specificațiile date de constructor!

– Categoria BE va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca. Masa maxima autorizata a ansamblului poate depăși 4250 kg. Aici trebuie sa fiți atenți doar ca masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in limitele date de constructor la vehiculul trăgător.

In speranța ca am fost destul de clar, nu va rămâne decât sa optați in funcție de necesitățile dumneavoastră, intre categoria B extins sau categoria BE.

– Pentru categoria B extins aveți nevoie la înscriere, doar de CI si permis auto categoria B. Școlarizare consta in 7 ore de pregătire practica după care vi se eliberează o adeverința, in baza căreia serviciul permise vă va trece codul 96 pe permis.

– Pentru categoria BE, la înscriere aveți nevoie de CI, permis auto categoria B, cazier judiciar, analize medicale si test psihologic. Scoală consta in 10 ore de teorie si 10 ore de practica. La finalizarea scolii veți susține un examen teoretic si practic cu serviciul permise se ține de către autoritățile competente din statul emitent.Dan L
Dan L 11.03.2021 12:07
Exista vreun normativ rutier care sa interzica circulatia pe drumurile publice a unui autoturism dotat cu carlig de remorcare, in situatiile cand acesta nu tracteaza o remorca?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 15.03.2021 10:02

Nu știm sa existe o astfel de prevedere legala. Probabil ca nu exista.Lavinia Mirzea
Lavinia Mirzea 18.11.2020 17:47
Pot intra pe autostrada tractand un autoturism ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 19.11.2020 16:19

Da, dacă ansamblul astfel format poate depăşi viteza de 50 km/hmatei
matei 01.09.2020 21:52
salut , 1. se poate conduce cu categoria b un autovehicul cu masa maxima admisa de 1960 kg + remorca de 1500 kg masa maxima admisa avand in vedere ca masa maxima admisa a ansamblului nu depaseste 3,5 tone, iar autovehiculul tragator are trecut in c.i. 1500 kg masa maxima admisa remorcabila cu dispozitiv de franare ? ... 2. categoria b extins este recunoscuta si in afara romaniei ? multumesc !
Ernest Mihai
Ernest Mihai 07.09.2020 04:54
in UE sigur e recunoscut. Codurile armonizate sunt aceleasi in toate tarile din uniunea europeana.
matei
matei 08.09.2020 20:44
si la intrebarea 1 ?
Ernest Mihai
Ernest Mihai 12.09.2020 18:28
Intrebarea 1: Eu zic ca da
Categoria B: 1. Autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului nu este mai mare de 8.
2. Ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg.
3. Ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg. 4. Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.

Dan
Dan 31.08.2020 11:35
Buna ziua,
Avand PC categoria B Extins, se poate tracta remorca tip platforma cu masa maxima de 1500 kg (cu sist de franare) dupa autoturism cu masa proprie 1400 kg si masa maxima autorizata de 1845kg avand in vedere ca in cartea de identitate a autoturismului este trecuta valoarea de 1500 kg la masa maxima remorcabila cu dispozitiv de franare? (avand in vedere ca masa ansamblului nu depaseste 3500 kg)
1. Este trecut in cartea de identitate valoarea de 1500 kg la masa maxima romorcabila iar autoturismul are doar 1400 kg. Deci este mai mic decat masa max remorcabila.
2. Pentru tractarea in mod legal a unei remorci tip platforma, incarcata cu un autovehicul care se incadreaza in valorile maxime ale si remorcii si respectiv autoturismului tragator, este necesar si o autorizatie speciala de transport avand in vedere ca transportarea se face in interes personal?
3. Daca masa ansamblului se incadreaza in limita celor 4250 kg (B Extins), dar totusi depaseste 3500 kg? Trebuie Autorizatie Speciala de Transport - ARR?
4. Aceeasi situatie ca la pct. 3, dar vehiculul tragator este inregistrat ca autoutilitara. (Ford Ranger Pickup, sau L200, Hilux, etc.)
5. Nu se poate tracta nici o remorca tip platforma auto destinata transportului de autovehicule (cu categoria B, B extins sau BE) fara o autorizattie speciala obtinuta de la ARR?
Va multumesc si astept cu interes raspunsul.
Paraschivoiu Vasile
Paraschivoiu Vasile 04.04.2021 05:23
Atâta timp cât ambele mașini, trăgător și de pe platformă sunt pe numele tău, nu îți trebuie nici o autorizație de transport, autorizațiile de transport se dau numai la firme.
Întrebarea este următoarea:
Mă duc în Germania îmi iau o mașină cu care să tractez o remorcă pe remorcă mai pun o mașină luată tot pe numele meu, cine îmi dă mie autorizație de transport?

Popa Adrian
Popa Adrian 11.06.2020 18:33
Buna Ziua ! Am o intrebare : Cu Opel Frontera Avand MP 1561Kg si MMA 2100, pot trage o rulota 2000Kg masa proprie, deci cu 439kg mai mult decat masa proprie a masinii? Articolul 157. Punctul 1. Litera b. Se refera doar la Autovehicule sau si la Remorci (Rulote) ? In fisa tehnica scrie: Tractabil cu dispozitiv de franare 2000kg , fara dispozitiv de franare 750kg. Nu inteleg daca pot avea voie sa tractez o rulota mai grea decat masa proprie a masinii sau nu ! Astept raspunsul dumneavoastra ! Va multumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.07.2020 13:26

Pentru început trebuie lămurite câteva definiții: masa proprie, masa maxima autorizata, masa maxima remorcabila si masa maxima a ansamblului de vehicule:Masa proprie reprezintă greutatea vehiculului (remorcii) fără încărcătura;

Masa maximă autorizată este masa proprie plus încărcătura (persoane, bagaje, marfa, etc.);

Masa maximă remorcabilă este greutatea maxima ce poate fi tractata (remorca cu încărcătură cu tot);

Masa maxima a ansamblului de vehicule este suma masei maxim autorizate a vehiculului trăgător plus masa maxim autorizata a remorcii.– Categoria B permite posesorului de permis sa conducă un autoturism cu masa maxima autorizata de pana in 3500 de kg si sa nu aibă mai mult de 8 locuri fără al șoferului. Cu aceasta categorie, legea permite sa atașați vehiculului o remorca ușoară. Remorca ușoară este definita ca remorca care are masa maxima autorizata de pana la 750 kg. Masa maxima autorizata este data de constructor si reprezintă masa proprie plus masa încărcăturii maxime. Aici apar multe confuzii, in sensul ca mulți zic ca daca masa remorcii este mai mica de 750 kg si nu pun încărcătura pe ea, o pot tracta cu categoria B. Fals! Nu are importanta masa proprie a remorcii ci masa maxim autorizata, data de constructor.

– Categoria B extins va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca cu masa maxima autorizata mai mare de 750 kg, dar ansamblul sa nu depășească 4250 kg. Adică masa maxima autorizata a vehiculului plus masa maxima autorizata a remorcii sa fie mai mica de 4250 kg. Atenție: trebuie sa țineți cont cand atești o remorca, masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in masa maxima remorcabila a vehiculului!!! Aici apar multe confuzii! De exemplu, nu poți atașa la un Logan o remorca cu masa maxima autorizata de 2500 kg. Citiți cu atenție in cartea mașinii specificațiile date de constructor!

– Categoria BE va permite sa conduceți un vehicul din categoria B plus o remorca. Masa maxima autorizata a ansamblului poate depăși 4250 kg. Aici trebuie sa fiți atenți doar ca masa maxima autorizata a remorcii sa se încadreze in limitele date de constructor la vehiculul trăgător.

In speranța ca am fost destul de clar, nu va rămâne decât sa optați in funcție de necesitățile dumneavoastră, intre categoria B extins sau categoria BE.

– Pentru categoria B extins aveți nevoie la înscriere, doar de CI si permis auto categoria B. Școlarizare consta in 7 ore de pregătire practica după care vi se eliberează o adeverința, in baza căreia serviciul permise vă va trece codul 96 pe permis.

– Pentru categoria BE, la înscriere aveți nevoie de CI, permis auto categoria B, cazier judiciar, analize medicale si test psihologic. Scoală consta in 10 ore de teorie si 10 ore de practica. La finalizarea scolii veți susține un examen teoretic si practic cu serviciul permise se ține de către autoritățile competente din statul emitent.


Vasile Paraschivoiu
Vasile Paraschivoiu 04.04.2021 05:29
Ai în cartea mașinii și pe stâlpul de la ușă al mașinii este trecută masa maximă autorizată în ansamblu. Deci nu trebuie depășită acea greutate. În carte scrie 2000 kg, masa maxima tractata cu dispozitiv de frânare, în condițiile în care autovehiculul nu este încărcat la masa maximă.

m.marius
m.marius 13.11.2019 21:03
buna seara ! stie cineva daca este legal sa tractam un autovehicul suspendat doar de rotile fata pe o clapeta de incarcare partiala (un fel de carucior cu 2 roti special) ? sau cunoaste cineva detalii despre asa ceva ?

Vlad Bajenaru
Vlad Bajenaru 10.11.2019 13:39
Buna ziua, Art. 157 alin. (3) spune ca se interzice remorcarea autovehiculului al carui sistem de directie nu functioneaza, dar in acelasi timp alin. (1) lit. (c) spune ca remorcarea trebuie sa se efectueze printr-o bara metalica de cel mult 4m, iar autoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de franare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legatura flexibila omologata. Din acestea se poate intelege ca in situatia in care sistemul de directie nu functioneaza se poate tracta prin intermediul unei bare, sau se aplica alin. (3) si exceptia cuprinsa in alin (4) astfel trebuind sa recurgem la tractarea pe platforma/cu rotile directoare suspendata.
Va multumesc!

Manuel94
Manuel94 17.04.2019 09:11
un tramvai cu doua vagoane este considerat ansamblu?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.04.2019 16:04

Da, este un ansamblu de vehicule.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓