Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 6

10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri; (Punctul 10 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013(Punctul 10^1 a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

14^1. drum pentru cicliști - sunt căi de comunicație terestră proiectate și construite special pentru circulația cicliștilor; (Punctul 14^1 a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 16-04-2022)

21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;  (Punctul 21 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

25. pistă pentru biciclete - pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător; (Punctul 25 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 16-04-2022)

OUG - Articolul 12

(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.

OUG - Articolul 14

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care, prin compartimentele de specialitate, țin și evidența acestora.  (Alineatul (1) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 16-04-2021)

OUG - Articolul 41

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 72

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.

OUG - Articolul 70

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice. (Alineatul (5) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 74

(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

 

Regulament - Articolul 14

În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie: (Partea introductivă a articolului 14 a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;
d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Regulament - Articolul 15

Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.

Regulament - Articolul 16

(1) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:

a) instalaţie de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonoră;
c) instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
d) lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
f) plăcuţă cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Regulament - Articolul 98

(1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.

(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani se transporta numai în atașul motocicletelor.

Regulament - Articolul 100

(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.

(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Regulament - Articolul 110

(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 117

(1) Conducătorii vehiculelor cu două roti, precum și ai celor cu tracțiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați să efectueze următoarele semnale:

a) brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;
b) brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;
c) brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.

(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

Regulament - Articolul 160

(1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (Alineatul (2) a fost modificat iar alineatele (3) și (4) au fost eliminate toate fiind actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 161

(Articolul 161 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;
b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;
h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;
k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
l) să circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

 

Biciclete și trotinete electrice

Nu este necesară înmatricularea sau înregistrarea bicicletelor și trotinetelor electrice pentru a putea circula pe drumurile publice. (art. 12 alin. 1 din OUG)

Pentru a putea conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice trebuie să aveți vârsta de cel puțin 14 ani. Fiind obligatoriu să aveți la voi actul de identitate, atât la conducerea unei biciclete dar și la conducerea unei trotinete electrice. (art. 70 alin. 2 din OUG și art. 161 alin. 3 din Regulament)

Dacă aveți mai puțin de 16 ani și vă deplasați pe partea carosabilă conducând o bicicletă sau o trotinetă electrică, este obligatoriu să purtați casca de protecție. De reținut că această obligație se aplică doar pe partea carosabilă, nu și pe pistele pentru biciclete. (art. 70 alin. 4 din OUG)

Atunci când conduceți o bicicletă vă este interzis să transportați o altă persoană. Singura excepție fiind pentru transportarea unui copil de până la 7 ani, doar de către un adult și doar dacă are suport special, prevăzut din fabrică, sau un alt dispozitiv omologat. (art. 161 alin. 2 din Regulament)

Atunci când conduceți o trotinetă electrică vă este interzis să transportați o altă persoană. Trotinetele electrice sunt construite pentru o singură persoană, aceea persoană fiind conducătorul acesteia. (art. 70 alin. 4 din OUG)

Dacă pe drumul pe care circulați există o pistă pentru biciclete pe direcția de deplasare, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse numai pe acea pistă. Dacă pe drumul pe care circulați NU există pistă pentru biciclete, trotinetele electrice pot circula pe partea carosabilă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de până la 50 km/h. Dacă pe un sector de drum se permite vehiculelor o viteză mai mare de 50 de km/h, cum ar fi viteza de maxim 70 de km/h, trotinetele electrice nu mai pot circula pe acel sector de drum, dacă nu există o pistă pentru biciclete pe care ar putea sa circule. Trebuie reținut că această interdicție nu se aplică și bicicletelor, acestea putând să circule pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este mai mare de 50 km/h. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (art. 41 alin. 3 din OUG și art. 160 alin. 2 din Regulament)

De regulă, atunci când conduceți o bicicletă sau o trotinetă electrică, trebuie să circulați doar pe pistele pentru biciclete, sau în lipsa acestor piste, pe partea carosabilă a drumului. Însă atunci când circulați cu bicicleta sau trotineta electrică pe un drum pe care nu există pistă pentru biciclete, dar acostamentul în sensul de mers este practicabil, în schimbul circulației pe partea carosabilă, trebuie să circulați pe acostament, în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol. (art. 100 alin. 1 din Regulament și art. 161 litera g din Regulament)

Bicicletelor si trotinetelor electrice le este interzis să circule pe trotuar. Trotuarul este destinat doar pietonilor și persoanelor asimilate pietonilor. Bicicletelor si trotinetelor electrice le este permis să circule pe trotuare doar când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete. (art. 161 litera c din Regulament)

Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând, acestora fiindu-le interzis să circule în paralel. (art. 160 alin. 1 din Regulament)

Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice, adică doar în linie dreaptă. Dacă doriți să schimbați direcția de mers conducând o trotinetă electrică, trebuie să coborâți de pe trotineta electrică și să vă deplasați pe lângă aceasta, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (art. 110 alin. 4 din Regulament)

Persoanele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna sunt considerate pietoni, așa cum sunt și conducătorii de trotinete electrice atunci când se deplasează pe lângă acestea pentru a schimba direcția de deplasare. Caz în care se vor comporta ca pietonii, traversând drumul public pe trecerile pentru pietoni, deplasându-se pe lângă trotineta electrică. (art. 72 alin. 4 din OUG)

Conducătorii vehiculelor pe două roți, cum ar fi bicicletele și trotinetele electrice, atunci când conduc aceste vehicule sunt obligați să efectueze următoarele semnale cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor: (art. 117 alin. 1 și 2 din Regulament)

 • brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;
 • brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;
 • brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.

Trebuie să ținem cont că și conducătorii de trotinete electrice au obligația de a efectua semnalele cu brațele prevăzute mai sus, pentru că și trotinetele electrice sunt vehicule cu două roti. Însă pentru că trotinetele electrice nu au voie să fie conduse decât în aliniament, adică doar în linie dreaptă, conducătorul acestora fiind obligat să coboare și să se deplaseze pe lângă acestea, semnalele pentru schimbarea direcției de mers nu mai au când să fie făcute, rămânând valabile doar semnalele de depășire și de oprire.

Bicicletele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, obligație care este valabilă chiar și pe timpul zilei, chiar dacă nu este și obligatoriu să puneți în funcțiune mijloacele de iluminare. Însă pe timp de noapte este obligatorie și punerea mijloacelor de iluminare în funcțiune. Dacă, pe timp de noapte, aceste mijloace de iluminare nu funcționează și/sau aceste vehicule nu sunt echipate cu dispozitive reflectorizant-fluorescente, vă este interzis să circulați cu respectiva bicicletă sau trotinetă electrică. (art. 70 alin. 3 din OUG)

Atunci când circulați pe drumurile publice cu bicicleta sau trotineta electrică, aceasta trebuie să fie: (art. 14 din Regulament)

 • prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
 • prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție;
 • dotată cu sistem de avertizare sonoră, fie mecanic fie electric;
 • echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în fată, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;
 • echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roți, care, în mișcare, formează un cerc continuu.

La biciclele se poate atașa o remorcă. Această remorcă trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie, iar dacă lumina roșie din spatele bicicletei nu se observă din cauza remorcii, trebuie să echipați și remorca cu o lumină de culoare roșie, în spate. (art. 15 din Regulament)

Atunci când conduceți o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice vă sunt interzise următoarele: (art. 161 din Regulament)

 • să circulați pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația „Accesul interzis bicicletelor”, indicator care interzice atât accesul bicicletelor cât și accesul trotinetelor electrice;
 • să învățați să conduceți biciclete sau trotinete electrice pe drumurile intens circulate;
 • să circulați pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete, piste pe care pot circula doar bicicletele și trotinetele electrice;
 • să circulați în paralel cu o altă bicicletă sau trotinetă electrică, cu excepția situațiilor când participați la competiții sportive organizate;
 • să circulați pe acestea în timp ce vă aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
 • să vă țineți de un alt vehicul aflat în mers ori să fiți remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un alt vehicul;
 • să circulați pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil, iar circulația se poate face fără pericol (și art. 100 alin. 1 din Regulament);
 • să transportați sau să trageți orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
 • să circulați pe aleile din parcuri sau din grădini publice, dacă se stânjenește circulația pietonilor;
 • să circulați fără îndeplinirea obligațiilor legate de dotările si echipările obligatorii ale bicicletelor și trotinetelor electrice prevăzute la art. 14 și 15 din Regulament;
 • să circulați atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
 • să circulați cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
 • să traversați drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce vă deplasați pe bicicletă sau trotinetă electrică;
 • să circulați pe alte benzi decât pe cea de lângă bordură sau acostament, dacă nu există o pista pentru biciclete pe respectivul sector de drum, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare, putând sa circule și pe celelalte benzi. Această excepție nu se aplică și trotinetelor electrice care, pentru schimbarea direcției de mers trebuie să coboare și să se deplaseze pe lângă acestea, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna (și art. 110 alin. 4 din Regulament);
 • să circulați în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, fie că este defect, fie ca acesta nu există, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
 • să conduceți vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
 • să circulați fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, atunci când conduceți o bicicletă, sau fără a ține ambele mâini pe ghidon, atunci când conduceți o trotinetă electrică.

Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice este interzisă pe autostrăzi. (art. 74 alin. 1 din OUG)

 

Mopede

Pentru a putea circula pe drumurile publice este obligatorie înregistrarea mopedelor. Această înregistrare se face la primărie. (art. 14 alin. 1 din OUG)

Pentru a putea conduce un moped pe drumurile publice trebuie să aveți vârsta de cel puțin 16 ani și să dețineți permis de conducere pentru categoria AM sau pentru oricare altă categorie (A, A1, A2, B, B1, etc.). (art. 24^1 alin. 2 lit. d și art. 70 alin. 1 din OUG plus Anexa nr. 1 la OUG)

Vă este interzis să transportați pe motociclete și pe mopede mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase. Iar copiii de până la 7 ani pot fi transportați  doar dacă sunt ținuți în brațe, și cei între 7 și 14 ani se vor transporta numai în atașul motocicletelor. (art. 98 alin. 1 și 2 din Regulament)

Vehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând, acestora fiindu-le interzis să circule în paralel. (art. 100 alin. 2 din Regulamentart)

Mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, obligație care este valabilă chiar și pe timpul zilei, chiar dacă nu este obligatoriu să și puneți în funcțiune mijloacele de iluminare. Însă pe timp de noapte este obligatorie și punerea mijloacelor de iluminare în funcțiune. Dacă, pe timp de noapte, aceste mijloace de iluminare nu funcționează și/sau aceste vehicule nu sunt echipate cu dispozitive reflectorizant-fluorescente, vă este interzis să circulați cu respectivul moped. (art. 70 alin. 3 din OUG)

Atunci când circulați pe drumurile publice cu mopedul, aceasta trebuie să fie echipat cu: (art. 16 alin. 1 din Regulament)

 • instalație de frânare eficace;
 • sistem de avertizare sonoră;
 • instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de protecție a mediului;
 • lumină de culoare albă în față, respectiv lumina și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie în spate;
 • lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și în spate;
 • plăcuță cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.

Vă este interzisă montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. (art. 16 alin. 2 din Regulament)

Circulația mopedelor este interzisă pe autostrăzi. (art. 74 alin. 1 din OUG)

102 Comentarii Lasă un comentariu


Eduard Nacev
Eduard Nacev 20.08.2022 09:17
Bună ziua! Într-o localitate în care funcționează sistemul de iluminare publică, de la lăsarea serii până în zori, precum și în condiții meteorologice de vizibilitate redusă, sunt obligat să port vestă reflectorizantă pe bicicletă, respectiv scuter ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 21.08.2022 08:50

Desi nu este obligatoriu sa porti vesta reflectorizanta daca exista iluminat public in localitate, este indicat sa o faci, pentru mai multa siguranta in trafic. Daca iesi in afara localitatii, imbracamintea cu elemente reflectorizante este obligatorie.
Regulament - Articolul 161(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;

b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;

d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;

e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;

f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;

h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;

i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;

j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;

k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;

l) să circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;

n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;

o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;

q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică
(Articolul 161 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)Daniel
Daniel 03.08.2022 07:27
Conform Art.110 al. (4):
- Dacă drumul are curbă (adică nu mai este linie dreaptă), fără intersecție, atunci nu mai pot circula pe el?
- Îmi este interzisă circulația cu trotinetele în sensul giratoriu?
Daniel
Daniel 03.08.2022 07:55
Tot conform acestui articol:
- Cum procedez atunci când eu vreau să merg înainte, dar banda pe care sunt este marcată/semnalizată pentru virajul la dreapta?
Pot să mă încadrez pe banda pentru mersul înainte?
- Schimbarea benzii de mers pentru încadrarea corectă pentru mersul înainte se consideră schimbarea direcției de deplasare? Cred că ar trebui să pot face lucrul acesta legal, deoarece nu se schimbă direcția de mers, ci doar banda.
- În cazul în care am voie să shimb banda, trebuie să semnalizez lucrul acesta? În mod normal cu trotineta nu poți conduce cu o singură mână, ceea ce te-ar pune în pericol dacă vrei să semnalizezi în timp ce schimbi banda.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.08.2022 14:06

Apreciem că se face referire la schimbarea direcției de mers voite, cum ar fi schimbarea direcției de mers prin viraje, fie că este sau nu intersecție. Dacă drumul este în curbă, fără să fie vorba despre o intersecție, poți continua să conduci trotineta electrică.Apreciem și că în sensul giratoriu, dacă nu schimbi direcția de mers nu îți este interzis să circuli conducând o trotinetă electrică. Însă recomandarea noastră este ca la fiecare intersecție , inclusiv cele cu sens giratoriu, la care pistele pentru biciclete nu traversează intersecția (acestea nu exista deloc sau se termina înaintea intersecției) să se meargă pe lângă trotineta electrică, preluând comportamentul unui pieton.


Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.08.2022 14:20

La schimbarea benzii de circulație se face o schimbare a direcției de mers. Conducătorilor de trotinete electrice fiindu-le interzis sa circule pe trotineta electrică la schimbarea direcției de mers, aceștia nu au ce să caute pe alte benzi decât pe banda 1, așa cum spune și articolul 161 alin. (1) litera n). Prin urmare, dacă banda 1 este doar pentru viraj la dreapta. Singura varianta este să se meargă pe lângă trotineta electrică, preluând comportamentul unui pieton.
Regulament - Articolul 161(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:

n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
Lana Mihai
Lana Mihai 29.07.2022 14:57
Eu nu inteleg imi zici cu trotineta electrica trebuie sa ma dau jos si sa merg pe langa aceasta ca sa schimb directia de mers si iar dupa un minut in videoclip trotinetele si bicicletele poate sa faca cu bratul ca sa semnalizeze directia de mers
Vreau sa ma lamuresc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.07.2022 09:01

Trebuie să ținem cont că și conducătorii de trotinete electrice au obligația de a efectua semnalele cu brațele prevăzute mai sus, pentru că și trotinetele electrice sunt vehicule cu două roti. Însă pentru că trotinetele electrice nu au voie să fie conduse decât în aliniament, adică doar în linie dreaptă, conducătorul acestora fiind obligat să coboare și să se deplaseze pe lângă acestea, semnalele pentru schimbarea direcției de mers nu mai au când să fie făcute, rămânând valabile doar semnalele de depășire și de oprire.Iancu
Iancu 09.06.2022 01:00
Buna ziua as dori o informatie doresc sa achizitonez un scuter electric harley 3 roti limitat la 25km fara coc, ei spun asa pe site ul lor Acest vehicul este destinat in principal sa functioneze in afara drumurilor publice si proiectat sa circule pe suprafete nepavate , fiind exceptat de la omologarea de Tip efectuata de catre Registrul Auto Roman, CONFORM REGULAMENTULUI UE CU NR. :168/2013 DIN 15.01.2013 PRIVIND OMOLOGAREA : CAPITOLUL 1, ARTICOLUL 2, ALINEATUL 2, PUNCTUL G .

Il pot conduce in bucuresti sau sa fac naveta bucuresti/buftea?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 19.06.2022 10:08

Pentru un răspuns 100% corect trebuie să mergi la poliția rutieră să întrebi la ei, specificându-le toate detaliile tehnice ale acestuia. În principiu se poate conduce fără permis dar sunt și cazuri în care, pentru că specificațiile tehnice sunt diferite, pentru unele este necesar permis de conducere (orice categorie). Te vor lămuri cei de la poliție.Holoșpin Robert-Andrei
Holoșpin Robert-Andrei 07.03.2022 10:35
Bună ziua
Am o întrebare
Am încercat să-mi fac un cont dar nu reușesc că nu-mi recunoaște adresa de mail doar este funcțională și nici n-am mai folosit-o pe pagina aceasta.
Ce aș putea să fac că eu vreau să mă conectez să pot ține evidența mai ușor având în vedere că peste două săptămâni trebuie să dau sala?

Vă mulțumesc anticipat!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 08.03.2022 16:22

Contactați-ne prin messenger pe pagina noastră de Facebook ca să vă putem ajuta - Click aici!Anisoara Stanciu
Anisoara Stanciu 29.01.2022 07:25
Pentru Cosmin,
Tu ai condus vreodata o trotineta electrica? Crezi ca se poate conduce cu o singura mana? Si daca legea spune ca trebuie sa ai TOT TIMPUL doua maini pe ghidon, de unde scoti mana a treia ca sa semnalizezi?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 29.01.2022 08:37

Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice, adică doar în linie dreaptă. Dacă doriți să schimbați direcția de mers conducând o trotinetă electrică, trebuie să coborâți de pe trotineta electrică și să vă deplasați pe lângă aceasta, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna (art. 110 alin. 4 din Regulament).Anisoara Stanciu
Anisoara Stanciu 12.01.2022 15:48
Art 117(1) Conducatorii vehiculelor cu doua roti... sunt obligati sa efectueze semnale cu bratul stang sau drept. Aceasta inseamna ca un conducator de trotineta electrica va lua o mana de pe ghidon pentru a semnaliza

DAR art 161, pct q( modificat conf 2021) interzice conducatorilor de trotinete electrice sa circule fara a tine ambele maini pe ghidonul trotinetei electrice
Doresc sa ma lamuriti daca ambele maini trebuie sa se afle pe ghidonul trotinetei electrice permanent sau se poate conduce trotineta cu o mana si cu cealalta sa semnalizez
Cosmin
Cosmin 27.01.2022 18:17
Pai cred ca articolul 117 e clar ca buna ziua, practic nu ai voie sa mergi pe trotineta fara a tine ambele maini pe ghidon. Exceptie doar cand se semnalizeaza schimbarea directiei de mers, deci se subintelege ca cealalta mana ramane constant pe ghidon, Si in SSM exista regula asta: la urcarea pe scari sau balustrade intotdeauna cel putin trei puncte de sprijin.
Sper ca m-am facut inteles.
Toate bune
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 29.01.2022 08:37

Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice, adică doar în linie dreaptă. Dacă doriți să schimbați direcția de mers conducând o trotinetă electrică, trebuie să coborâți de pe trotineta electrică și să vă deplasați pe lângă aceasta, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna (art. 110 alin. 4 din Regulament).


Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 29.01.2022 08:50

Același lucru se aplică și la conducerea unui autovehicul. Trebuie să ți ambele mâini pe volan, însă pentru momentul scurt în care este nevoie sa acționezi maneta cutiei de viteze se face o excepție.Lucian Dumitrescu
Lucian Dumitrescu 09.11.2021 06:42
Buna ziua. Art. 98 pct 2 precizează că este permis transportul copiilor între 7 și 14 ani doar în atașul motocicletelor. Dar mopede cu ataș nu există, din câte știu. Așa încât în cazul mopedelor, transportul copiilor între 7 și 14 ani se face pe locul pasagerului? Mulțumesc.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 17.11.2021 11:49

Căutând informații am înțeles că exista ataș și pentru mopede, dar sunt rar întâlnite. Daca transportul acestora nu este permis decât în atașul motocicletelor, este clar ca nu se permite pe locurile motocicletele/mopedului.Marius
Marius 13.10.2021 14:29
Bună ziua, pot circula cu un moped pe timp de noapte fără vesta reflectorizanta?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.10.2021 15:53

Art.161 (1) / Regulament: Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede

q) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;


Cosmin
Cosmin 27.01.2022 18:26
Art.161 al.1 face referire vad la biciclete si trotinete electrice, cum mopedul este obligat din fabricatie sa aibe lumini fata si spate precum si catadioptru pe spate nu esti obligat la moped sa porti vesta.decat daca nu functioneaza sistemul de iluminat,(specificat in Art.70.al.3 din OUG). Daca nu ai nimic pe el functional e interzis cu desavarsire mersul pe orice fel de drum.
Toate bune

Cosmagiu Adrian
Cosmagiu Adrian 26.07.2021 13:33
Buna ziua
De curand am achizitionat un scuter electric Eco rider mx plus ,cu viteza maxima de 25km/h,are si pedale, a venit cu Certificat de conformitate COC insa CIV nu am primit,am sunat la ei spunandu-le ca-mi trebuie acel CIV ,pt a-l putea inscrie la primarie ,ei spunandu-mi ca nu trebuie inregistrat si nu necesita CIV.El,scuterul din cate vad din COC ,se incadreaza la o subcategorie L1e-B si am mari incertitudini ,trebuie inscris la primarie si inmatriculat,sau nu ?


Alexandru
Alexandru 27.07.2021 14:52
E o greșeală mare din partea dealerul ii că nu da aceasta carte ptr înmatriculare (CIV)îl.Cel mai probabil trebuie sa va interesați la RAR , daca se poate face acte in regula cu scuterul respectiv.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.07.2021 07:07

Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.


Cosmagiu Adrian
Cosmagiu Adrian 02.08.2021 07:07
In cazul meu spre exemplu,unde se incadreaza vehiculul meu,daca nu-i nici moped,dar nici bicicleta ? Sa inteleg ca daca nu depaseste viteza de 25km/h din constructia ei,nu trebuie sa o inregistrez la primarie ,dar nici pe sosea nu am voie,doar pe pista de bicicleta care nu exista ? pe unde pot umbla?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.08.2021 16:44

Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.


Cosmin
Cosmin 27.01.2022 18:28
Pai tocmai ce am citit pe un site ca daca ai COC si nu ai CIV practic poti sa-l inmatriculezi linistit la primarie.Acel certificat european tine loc de CIV.
Deci esti perfect legal pt inamtriculare.
Bafta
Cosmin
Cosmin 27.01.2022 18:31
Dar pentru ca nu depasesti 25km/h nu necesita inmatriculare.intra la biciclete si alte vehicule electrice pana in 25km/h...tot trebuie sa te conformezi legii din art 161....

Dragu Marian
Dragu Marian 22.07.2021 19:23
Buna seara, am primit cadou o bicicleta electrica tip scuter FARA pedale, limitata la 20 km/h, motor 0,35kw, necesita permis, anmatriculare/anregistrare? Mentionez ca pe COC ul lui scrie cat. L1e! Mersi.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:51

Daca limita maxima de viteza prin construcție este de maxim 25 de km/h nu necesita permis de conducere.Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!Costi Andrei
Costi Andrei 15.07.2021 10:35
Bună ziua !
Am un moped de 49 cm înregistrat la primărie.
Pot circula cu el pe drumurile publice dacă nu am carte de identitate a mopedului ?
Este înregistrat la primărie cu ceva timp in urmă când nu se cerea acea carte de identitate de la R.A.R.
Dețin doar certificatul de înregistrare de la primărie.
Multumesc frumos !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:52

Pentru un raspuns concret intrebati la Politia Rutiera.CZELL ZOLTAN
CZELL ZOLTAN 01.07.2021 04:39
Am un moped cu pedale de49 se poate conduce fără nici o categorie de permis
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:53

Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!steliana cirnaru
steliana cirnaru 11.06.2021 07:19
buna ziua. detin un moped de 48 cm cu pedale. este obligatoriu sa detin un permis de conducere pentru a circula pe drumurile publice ? multumesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:53

Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!Davif
Davif 09.06.2021 08:52
Buna ziua !
Pentru a conduce un atv de 125 cm pe drumurile publice imi trebuie permis ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.06.2021 15:42

Legea spune urmatoarele: vor trebui inmatriculate vehiculele de tip ATV cu masa proprie de pana in 400 de kilograme (fara baterii incluse, daca vorbim despre un model electric) si cu putere de pana in 15 Kilowati (20 de cai putere), indiferent de tipul motorului. Pentru a le conduce, va trebuie un permis de categoria B1.Daca ATV-ul dumneavoastra are peste 400 de kilograme sau peste 20 de cai putere, atunci el va trebui inmatriculat la fel ca orice masina mica si o sa aveti nevoie de un permis din categoria B. Cat despre alegerea vreunui ATV de copii pe benzina, amintim ca cei mici nu au voie sa conduca un vehicul cu motor foarte puternic.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓