Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 6

10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri;
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 - Articolul 3
ANEXA I
Clasificarea vehiculelor
L1e-A - Bicicletă cu motor
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
9.  bicicletele proiectate pentru pedalare dotate cu un mod de propulsie auxiliar cu scopul principal de a ajuta la pedalare și
10.  puterea de ieșire a sistemului auxiliar de propulsie este întreruptă în momentul în care vehiculul atinge o viteză ≤ 25 km/h și
11.  puterea nominală sau netă continuă maximă (1) ≤ 1 000 W și
12.  o bicicletă cu motor cu trei sau patru roți care corespunde criteriilor specifice suplimentare de subclasificare 9-11 este considerată echivalentă din punct de vedere tehnic cu un vehicul L1e-A cu două roți
10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 - Articolul 3
Definiții
În sensul prezentului regulament și al actelor enumerate în anexa II, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul acestora, se aplică următoarele definiții:
96. „punctul R” sau „punctul de ședere de referință” înseamnă un punct definit pe planurile constructorului vehiculului pentru fiecare loc șezând și stabilit în raport cu sistemul de referință tridimensional.
21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;
Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 - Articolul 3
ANEXA I
Clasificarea vehiculelor
Categoria L1e-B - Moped cu două roți
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
9.  orice alt vehicul din categoria L1 care nu poate fi clasificat conform criteriilor 9-12 ale unui vehicul L1e-A
L1e-A - Bicicletă cu motor
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
9.  bicicletele proiectate pentru pedalare dotate cu un mod de propulsie auxiliar cu scopul principal de a ajuta la pedalare și
10.  puterea de ieșire a sistemului auxiliar de propulsie este întreruptă în momentul în care vehiculul atinge o viteză ≤ 25 km/h și
11.  puterea nominală sau netă continuă maximă (1) ≤ 1 000 W și
12.  o bicicletă cu motor cu trei sau patru roți care corespunde criteriilor specifice suplimentare de subclasificare 9-11 este considerată echivalentă din punct de vedere tehnic cu un vehicul L1e-A cu două roți
 
Categoria L2e - Moped cu trei roți
Criterii de clasificare comune
4.  trei roți și mod de propulsie precizat la articolul 4 alineatul (3) și
5.  cilindree ≤ 50 cm3 în cazul în care un motor cu ardere internă PI sau cilindree ≤ 500 cm3 în cazul în care un motor cu ardere CI face parte din configurația de propulsie a vehiculului și
6.  viteza maximă constructivă a vehiculului ≤ 45 km/h și
7.  putere nominală sau netă continuă maximă (1) ≤ 4 000 W și
8.  masa în ordine de mers ≤ 270 kg și
9.  echipat cu maximum două locuri șezând, inclusiv cel al conducătorului și

Subcategorii pentru Categoria L2e - Moped cu trei roți:
L2e-P - Moped cu trei roți pentru transportul de pasageri
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
10.  vehicul L2e, altul decât cel care respectă criteriile specifice de clasificare pentru un vehicul L2e-U
L2e-U- Moped cu trei roți pentru scopuri utilitare
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
10.  conceput exclusiv pentru transportul de marfă, dotat cu o platformă de încărcare deschisă sau închisă, practic plană și orizontală și care îndeplinește următoarele criterii:
(a)  sau
(b)  o suprafață de încărcare echivalentă care corespunde definiției de mai sus utilizată pentru montarea mașinilor și/sau echipamentelor și
(c)  proiectat cu o suprafață de încărcare separată în mod clar printr-un perete despărțitor rigid de zona rezervată ocupanților vehiculului și
(d)  suprafața de încărcare separată poate transporta un volum minim reprezentat de un cub de 600 mm

Categoria L6e - Cvadriciclu ușor
Criterii de clasificare comune

4.  patru roți și mod de propulsie precizat la articolul 4 alineatul (3) și
5.  viteza maximă constructivă a vehiculului ≤ 45 km/h și
6.  masa în ordine de mers ≤ 425 kg și
7.  cilindree ≤ 50 cm3 în cazul în care un motor PI sau cilindree ≤ 500 cm3 în cazul în care un motor CI face parte din configurația de propulsie a vehiculului și
8.  echipat cu maximum două locuri șezând, inclusiv cel al conducătorului și

Subcategorii pentru Categoria L6e - Cvadriciclu ușor
L6e-A - Quad rutier ușor
Criterii suplimentare de clasificare în subcategorii
9.  vehicul L6e care nu îndeplinește criteriile specifice de clasificare pentru un vehicul L6e-B și
10.  putere nominală sau netă continuă maximă (1) ≤ 4 000 W
L6e-B - Cvadrimobil ușor
9.  compartiment închis pentru conducător și pasageri accesibil prin maximum trei laturi și
10.  putere nominală sau netă continuă maximă (1) ≤ 6 000 W și

Subsubcategorii pentru Subategoria L6e-B - Cvadrimobil ușor
L6e-BP - Cvadrimobil ușor pentru transportul de pasageri
11.  vehicul L6e-B destinat în principal transportului de pasageri și
12.  vehicul L6e-B, altul decât cele care respectă criteriul specific de clasificare pentru un vehicul L6e-BU
L6e-BU - Cvadrimobil ușor pentru scopuri utilitare
11.  conceput exclusiv pentru transportul de marfă, dotat cu o platformă deschisă sau închisă de încărcare, practic plană și orizontală și care îndeplinește următoarele criterii:
(a)  sau
(b)  o suprafață de încărcare echivalentă care corespunde definiției de mai sus utilizată pentru montarea mașinilor și/sau echipamentelor și
(c)  proiectat cu o suprafață de încărcare separată în mod clar printr-un perete despărțitor rigid de zona rezervată ocupanților vehiculului și
(d)  suprafața de încărcare poate transporta un volum minim reprezentat de un cub de 600 mm

 

25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;

OUG - Articolul 12

(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.

OUG - Articolul 41

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 72

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.

OUG - Articolul 70

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice. (Alineatul (5) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 74

(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

 

Regulament - Articolul 14

În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie: (Partea introductivă a articolului 14 a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;
d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Regulament - Articolul 15

Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.

Regulament - Articolul 16

(1) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:

a) instalaţie de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonoră;
c) instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
d) lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
f) plăcuţă cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Regulament - Articolul 47

(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

Regulament - Articolul 55

(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă.

(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice.

Regulament - Articolul 76

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

c) transversale, care pot fi:

1. de oprire;
2. de cedare a trecerii;
3. de traversare pentru pietoni;
4. de traversare pentru conducători de biciclete sau trotinete electrice;

Regulament - Articolul 81

(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice.

Regulament - Articolul 98

(1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.

(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani se transporta numai în atașul motocicletelor.

Regulament - Articolul 100

(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.

(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Regulament - Articolul 110

(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 117

(1) Conducătorii vehiculelor cu două roti, precum și ai celor cu tracțiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați să efectueze următoarele semnale:

a) brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;
b) brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;
c) brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.

(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

Regulament - Articolul 118

(2) Pentru asigurarea distanței laterale de siguranță, la depășirea unei biciclete sau a unei trotinete electrice conducătorii de autovehicule, altele decât cele care se deplasează pe două roți, realizează această manevră prin trecerea peste marcajul longitudinal de separare a sensurilor de circulație ori de separare a benzilor pe același sens, cu cel puțin jumătate din lățimea autovehiculului atunci când viteza acestuia de deplasare este mai mare de 50 km/h, sau cel puțin prin încălcarea acestor marcaje atunci când viteza de deplasare este de cel mult 50 km/h. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro 06-10-2021)

Regulament - Articolul 160

(1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (Alineatul (2) a fost modificat iar alineatele (3) și (4) au fost eliminate toate fiind actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 161

(Articolul 161 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;
b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;
h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;
k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
l) să circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani (art. 70 alin. 1 din OUG).

Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani (art. 70 alin. 2 din OUG).

Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare (art. 70 alin. 3 din OUG).

Mopedele și bicicletele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând (art. 100 alin. 2 din Regulamentart și 160 alin. 1 din Regulament).

Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase (art. 98 alin. 1 din Regulament).

Dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii de bicicletă sunt obligaţi să circule numai pe această pistă. Se interzice circulaţia altor participanţi la trafic pe pistă pentru biciclete (art. 160 alin. 3 din Regulament).

În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru mopede, biciclete și celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse și pe acostament în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol; (art. 100 din Regulament)

Se recomanda ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte cască de protecţie omologată (art. 160 alin. 4 din Regulament).

Se interzice conducătorilor de biciclete (art. 161 alin. 1 din Regulament):

 • să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia "Accesul interzis bicicletelor";
 • să înveţe să conducă biciclete pe drumurile intens circulate;
 • să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
 • să circule fără a tine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
 • să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participa la competiţii sportive organizate;
 • să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 • să se tina de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
 • să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat, precum și cu excepția situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;
 • să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există acostament practicabil;
 • să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
 • să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia pietonilor;
 • să circule fără îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 14 şi 15m, despre care o sa vorbim putin mai tarziu;
 • să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
 • să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor; 
 • să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă;
 • să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar în funcţie de direcţia de deplasare;
 • să circule în interiorul localităţilor în care nu funcţionează iluminatul public, precum şi în afara localităţilor fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
 • să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul.

Copilul în vârstă de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcţie cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat. (art. 161 alin. 1*1 din Regulament)

Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de identitate (art. 161 alin. 2 din Regulament).

În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie (art. 14 din Regulament):

 • prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
 • prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
 • dotată cu sistem de avertizare sonoră;
 • echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
 • echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie (art. 15 din Regulament).

În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu (art. 16 alin. 1 din Regulament):

 • instalaţie de frânare eficace;
 • sistem de avertizare sonoră;
 • instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
 • lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
 • lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
 • plăcuţă cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.

Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate (art. 16 alin. 2 din Regulament).

79 Comentarii Lasă un comentariu

Marius
Marius 13.10.2021 14:29
Bună ziua, pot circula cu un moped pe timp de noapte fără vesta reflectorizanta?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.10.2021 15:53

Art.161 (1) / Regulament: Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede

q) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;


Cosmagiu Adrian
Cosmagiu Adrian 26.07.2021 13:33
Buna ziua
De curand am achizitionat un scuter electric Eco rider mx plus ,cu viteza maxima de 25km/h,are si pedale, a venit cu Certificat de conformitate COC insa CIV nu am primit,am sunat la ei spunandu-le ca-mi trebuie acel CIV ,pt a-l putea inscrie la primarie ,ei spunandu-mi ca nu trebuie inregistrat si nu necesita CIV.El,scuterul din cate vad din COC ,se incadreaza la o subcategorie L1e-B si am mari incertitudini ,trebuie inscris la primarie si inmatriculat,sau nu ?


Alexandru
Alexandru 27.07.2021 14:52
E o greșeală mare din partea dealerul ii că nu da aceasta carte ptr înmatriculare (CIV)îl.Cel mai probabil trebuie sa va interesați la RAR , daca se poate face acte in regula cu scuterul respectiv.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.07.2021 07:07

Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.


Cosmagiu Adrian
Cosmagiu Adrian 02.08.2021 07:07
In cazul meu spre exemplu,unde se incadreaza vehiculul meu,daca nu-i nici moped,dar nici bicicleta ? Sa inteleg ca daca nu depaseste viteza de 25km/h din constructia ei,nu trebuie sa o inregistrez la primarie ,dar nici pe sosea nu am voie,doar pe pista de bicicleta care nu exista ? pe unde pot umbla?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.08.2021 16:44

Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.


Dragu Marian
Dragu Marian 22.07.2021 19:23
Buna seara, am primit cadou o bicicleta electrica tip scuter FARA pedale, limitata la 20 km/h, motor 0,35kw, necesita permis, anmatriculare/anregistrare? Mentionez ca pe COC ul lui scrie cat. L1e! Mersi.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:51

Daca limita maxima de viteza prin construcție este de maxim 25 de km/h nu necesita permis de conducere.Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!


Costi Andrei
Costi Andrei 15.07.2021 10:35
Bună ziua !
Am un moped de 49 cm înregistrat la primărie.
Pot circula cu el pe drumurile publice dacă nu am carte de identitate a mopedului ?
Este înregistrat la primărie cu ceva timp in urmă când nu se cerea acea carte de identitate de la R.A.R.
Dețin doar certificatul de înregistrare de la primărie.
Multumesc frumos !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:52

Pentru un raspuns concret intrebati la Politia Rutiera.


CZELL ZOLTAN
CZELL ZOLTAN 01.07.2021 04:39
Am un moped cu pedale de49 se poate conduce fără nici o categorie de permis
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:53

Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!


steliana cirnaru
steliana cirnaru 11.06.2021 07:19
buna ziua. detin un moped de 48 cm cu pedale. este obligatoriu sa detin un permis de conducere pentru a circula pe drumurile publice ? multumesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.07.2021 11:53

Ce este un scuter? Ce este un moped?Conform definiției scuter = moped și este un vehicul cu două sau trei roți a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25km/h, dar nu depășește 45km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350kg.Pe scurt, orice vehicul ce depășește viteza de 25km/h se încadrează în acest moment ca moped (sau motociclu L1e in limbajul celor de la R.A.R. – Registrul Auto Român).Îmi trebuie permis?Ca să conduceți un scuter pe drumurile publice vă trebuie permis de conducere, nu contează categoria permisului! Puteți conduce fără permis doar biciclete electrice, trotinete electrice sau alte vehicule electrice ce nu depășesc viteza de 25km/h iar cu acestea trebuie sa vă deplasați pe pistele de biciclete acolo unde acestea există.Conform legislației in vigoare (ianuarie 2020) toate vehiculele ce depășesc viteza de deplasare de 25km/h trebuie înregistrate ca mopede la primărie și se pot conduce pe drumurile publice doar dacă sunteți posesorul unui carnet de conducere.Toți posesorii de carnet de conducere categoria B (mașină) pot conduce scutere pe drumurile publice fără nici o altă cerință sau alt examen.Așadar, trecerea de la mașină la scuter se poate face instant!


Davif
Davif 09.06.2021 08:52
Buna ziua !
Pentru a conduce un atv de 125 cm pe drumurile publice imi trebuie permis ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.06.2021 15:42

Legea spune urmatoarele: vor trebui inmatriculate vehiculele de tip ATV cu masa proprie de pana in 400 de kilograme (fara baterii incluse, daca vorbim despre un model electric) si cu putere de pana in 15 Kilowati (20 de cai putere), indiferent de tipul motorului. Pentru a le conduce, va trebuie un permis de categoria B1.Daca ATV-ul dumneavoastra are peste 400 de kilograme sau peste 20 de cai putere, atunci el va trebui inmatriculat la fel ca orice masina mica si o sa aveti nevoie de un permis din categoria B. Cat despre alegerea vreunui ATV de copii pe benzina, amintim ca cei mici nu au voie sa conduca un vehicul cu motor foarte puternic.


LIVIU R
LIVIU R 03.05.2021 20:31
Pot conduce pe drumurile publice din România motocicleta deținută de o rudă de gradul I, înregistrată cu număr galben la o primărie din județul ILFOV ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 16.05.2021 14:52

Da, se poate. Dar daca pentru acel vehicul este necesar permis de conducere, trebuie sa aveți acea categorie de permis ca sa o puteți conduce.


Stanescu Adrian
Stanescu Adrian 20.04.2021 13:33
Bună ziua,am cumpărat o bicicleta electrica cu motor de 500 de wați asistata la pedale dar are și maneta de accelerație și este limitata la 25 km/h dar se poate delimita de la display și poate sa ajungă la 45 km/h pot sa circul cu ea fără sa o declar la primărie?
Menționez ca am carnet de conducere categoria b.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 16.05.2021 14:51

Daca viteza maxima din construcție este mai mare de 25 de km/h atunci trebuie permis de conducere. Însă având permis de conducere cat B totul este in regula in cazul tău. Legat de declararea la primărie, mergeți la ei si întrebați daca trebuie înregistrată daca depășește 25 km/h prin construcție.


Donisie andrei
Donisie andrei 20.04.2021 12:35
Buna ziua !
Pentru a conduce un moped pe drumurile publice , este recomandat sau obligatoriu purtarea unei casti de protecție ?
Mulțumesc .
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 20.04.2021 15:08

Casca de protectie este obligatorie.


Alexandru ion
Alexandru ion 04.03.2021 19:06
Am cumparat un scuter electric city coco harley care depaseste 25km/h dar nu depaseste 45km/h , am citit ca trebe permis de conducere categoria AM dar am si citit ca se poate si fara daca conducatoru are permis categoria B (mașini ) , este adevarat ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 05.03.2021 16:33

Cu permis categoria B poti sa conduci si vehicule incadrate in categoria AM.


Ioana Gologan
Ioana Gologan 12.11.2020 19:59
Buna seara! Intrebari despre acest capitol, sau respectiv despre obligatiile de la capitolul 9 partea 8, ar putea cadea la sala? Sau exista intreabri in chestionare referitoare la aceste capitole?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.11.2020 14:07

Toate intrebarile pe care le poti avea la examenul oficial le gasesti in mediul de invatare.


Dan
Dan 01.11.2020 10:02
Buna ziua, se poate circula cu casca de bicicletă pe moped?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 09.11.2020 18:15

Nu te protejează așa cum trebuie, vitezele si pericolele fiind mai mari pe moped. Deci, protejează-te cu o casca pentru motociclete de buna calitate.


David Aurelian
David Aurelian 01.11.2020 09:41
buna ziua!
intentionez sa mi cumpar un moped electric tip Harley, model Citycoco, care este limitat electronic la 25 km/h si nu inteleg daca trebuie sau nu inregistrat, respectiv daca am nevoie de permis de conducere.
va multumesc.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 09.11.2020 18:13

Cere detalii celor de la www.drpciv.ro prin email sau la telefon.


popaemanuela
popaemanuela 22.10.2020 16:18
Buna ziua, se poate conduce in Romania fara permis o tricicleta de 500W limitata la 25km/h ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 26.10.2020 12:04

Daca viteza maxima prin constructie nu depaseste 25 de km/h se poate conduce fara permis.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓