Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice

Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 6

10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum și bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri; (Punctul 10 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roți și ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu motor electric; punctul de ședere de referință are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013(Punctul 10^1 a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

14^1. drum pentru cicliști - sunt căi de comunicație terestră proiectate și construite special pentru circulația cicliștilor; (Punctul 14^1 a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 16-04-2022)

21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013;  (Punctul 21 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

25. pistă pentru biciclete - pistă pentru biciclete - subdiviziunea părții carosabile, a trotuarului ori a acostamentului, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător; (Punctul 25 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 16-04-2022)

OUG - Articolul 12

(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepția următoarelor categorii de vehicule:

a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.

OUG - Articolul 14

Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, care, prin compartimentele de specialitate, țin și evidența acestora. (Articolul 14 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro 02-02-2023)

OUG - Articolul 41

(3) Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 72

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.

OUG - Articolul 70

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(3) Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare. (Alineatul (3) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice. (Alineatul (5) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

OUG - Articolul 74

(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

 

Regulament - Articolul 14

În circulația pe drumurile publice bicicleta sau trotineta electrică, după caz, trebuie să fie: (Partea introductivă a articolului 14 a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră;
d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în faţă, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roţi, care, în mişcare, formează un cerc continuu.

Regulament - Articolul 15

Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă, aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.

Regulament - Articolul 16

(1) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:

a) instalaţie de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonoră;
c) instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
d) lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în spate;
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
f) plăcuţă cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Regulament - Articolul 98

(1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.

(2) Copiii în vârsta de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani se transporta numai în atașul motocicletelor.

Regulament - Articolul 100

(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.

(2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 şi A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.

Regulament - Articolul 110

(4) Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (Alineatul (4) a fost adăugat și postat și pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 117

(1) Conducătorii vehiculelor cu două roti, precum și ai celor cu tracțiune animală ori ai celor trase sau împinse cu mâna sunt obligați să efectueze următoarele semnale:

a) brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;
b) brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;
c) brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.

(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

Regulament - Articolul 160

(1) Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Dacă pe direcția de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor prevăzute la alin. (1) sunt obligați să circule numai pe această pistă. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (Alineatul (2) a fost modificat iar alineatele (3) și (4) au fost eliminate toate fiind actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 161

(Articolul 161 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(1) Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația «Accesul interzis bicicletelor»;
b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete;
d) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate;
e) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
f) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
g) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;
h) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
i) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;
j) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 și 15;
k) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
l) să circule cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
m) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau trotinetă electrică, după caz;
n) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;
o) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
p) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
q) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, în cazul conducătorului de bicicletă, respectiv fără a ține ambele mâini pe ghidon, în cazul conducătorului de trotinetă electrică.

(2) Se interzice conducătorului de bicicletă să transporte o altă persoană, cu excepția copilului în vârstă de până la 7 ani, care poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.

(3) Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorul de bicicletă sau de trotinetă electrică, după caz, este obligat să aibă asupra sa actul de identitate.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete

 

Biciclete și trotinete electrice

Nu este necesară înmatricularea sau înregistrarea bicicletelor și trotinetelor electrice pentru a putea circula pe drumurile publice. (art. 12 alin. 1 din OUG)

Pentru a putea conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice trebuie să aveți vârsta de cel puțin 14 ani. Fiind obligatoriu să aveți la voi actul de identitate, atât la conducerea unei biciclete dar și la conducerea unei trotinete electrice. (art. 70 alin. 2 din OUG și art. 161 alin. 3 din Regulament)

Dacă aveți mai puțin de 16 ani și vă deplasați pe partea carosabilă conducând o bicicletă sau o trotinetă electrică, este obligatoriu să purtați casca de protecție. De reținut că această obligație se aplică doar pe partea carosabilă, nu și pe pistele pentru biciclete. (art. 70 alin. 4 din OUG)

Atunci când conduceți o bicicletă vă este interzis să transportați o altă persoană. Singura excepție fiind pentru transportarea unui copil de până la 7 ani, doar de către un adult și doar dacă are suport special, prevăzut din fabrică, sau un alt dispozitiv omologat. (art. 161 alin. 2 din Regulament)

Atunci când conduceți o trotinetă electrică vă este interzis să transportați o altă persoană. Trotinetele electrice sunt construite pentru o singură persoană, aceea persoană fiind conducătorul acesteia. (art. 70 alin. 4 din OUG)

Dacă pe drumul pe care circulați există o pistă pentru biciclete pe direcția de deplasare, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse numai pe acea pistă. Dacă pe drumul pe care circulați NU există pistă pentru biciclete, trotinetele electrice pot circula pe partea carosabilă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de până la 50 km/h. Dacă pe un sector de drum se permite vehiculelor o viteză mai mare de 50 de km/h, cum ar fi viteza de maxim 70 de km/h, trotinetele electrice nu mai pot circula pe acel sector de drum, dacă nu există o pistă pentru biciclete pe care ar putea sa circule. Trebuie reținut că această interdicție nu se aplică și bicicletelor, acestea putând să circule pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este mai mare de 50 km/h. Se interzice circulația altor participanți la trafic pe pista pentru biciclete. (art. 41 alin. 3 din OUG și art. 160 alin. 2 din Regulament)

De regulă, atunci când conduceți o bicicletă sau o trotinetă electrică, trebuie să circulați doar pe pistele pentru biciclete, sau în lipsa acestor piste, pe partea carosabilă a drumului. Însă atunci când circulați cu bicicleta sau trotineta electrică pe un drum pe care nu există pistă pentru biciclete, dar acostamentul în sensul de mers este practicabil, în schimbul circulației pe partea carosabilă, trebuie să circulați pe acostament, în sensul de mers, dacă circulația se poate face fără pericol. (art. 100 alin. 1 din Regulament și art. 161 litera g din Regulament)

Bicicletelor si trotinetelor electrice le este interzis să circule pe trotuar. Trotuarul este destinat doar pietonilor și persoanelor asimilate pietonilor. Bicicletelor si trotinetelor electrice le este permis să circule pe trotuare doar când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete. (art. 161 litera c din Regulament)

Bicicletele și trotinetele electrice, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând, acestora fiindu-le interzis să circule în paralel. (art. 160 alin. 1 din Regulament)

Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice, adică doar în linie dreaptă. Dacă doriți să schimbați direcția de mers conducând o trotinetă electrică, trebuie să coborâți de pe trotineta electrică și să vă deplasați pe lângă aceasta, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna. (art. 110 alin. 4 din Regulament)

Persoanele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna sunt considerate pietoni, așa cum sunt și conducătorii de trotinete electrice atunci când se deplasează pe lângă acestea pentru a schimba direcția de deplasare. Caz în care se vor comporta ca pietonii, traversând drumul public pe trecerile pentru pietoni, deplasându-se pe lângă trotineta electrică. (art. 72 alin. 4 din OUG)

Conducătorii vehiculelor pe două roți, cum ar fi bicicletele și trotinetele electrice, atunci când conduc aceste vehicule sunt obligați să efectueze următoarele semnale cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor: (art. 117 alin. 1 și 2 din Regulament)

 • brațul stâng întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre stânga sau de a depăși;
 • brațul drept întins orizontal atunci când intenționează să schimbe direcția de mers spre dreapta;
 • brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenționează să oprească.

Trebuie să ținem cont că și conducătorii de trotinete electrice au obligația de a efectua semnalele cu brațele prevăzute mai sus, pentru că și trotinetele electrice sunt vehicule cu două roti. Însă pentru că trotinetele electrice nu au voie să fie conduse decât în aliniament, adică doar în linie dreaptă, conducătorul acestora fiind obligat să coboare și să se deplaseze pe lângă acestea, semnalele pentru schimbarea direcției de mers nu mai au când să fie făcute, rămânând valabile doar semnalele de depășire și de oprire.

Bicicletele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, obligație care este valabilă chiar și pe timpul zilei, chiar dacă nu este și obligatoriu să puneți în funcțiune mijloacele de iluminare. Însă pe timp de noapte este obligatorie și punerea mijloacelor de iluminare în funcțiune. Dacă, pe timp de noapte, aceste mijloace de iluminare nu funcționează și/sau aceste vehicule nu sunt echipate cu dispozitive reflectorizant-fluorescente, vă este interzis să circulați cu respectiva bicicletă sau trotinetă electrică. (art. 70 alin. 3 din OUG)

Atunci când circulați pe drumurile publice cu bicicleta sau trotineta electrică, aceasta trebuie să fie: (art. 14 din Regulament)

 • prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
 • prevăzută cu un sistem adecvat, funcțional, de direcție;
 • dotată cu sistem de avertizare sonoră, fie mecanic fie electric;
 • echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în fată, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;
 • echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roți, care, în mișcare, formează un cerc continuu.

La biciclele se poate atașa o remorcă. Această remorcă trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie, iar dacă lumina roșie din spatele bicicletei nu se observă din cauza remorcii, trebuie să echipați și remorca cu o lumină de culoare roșie, în spate. (art. 15 din Regulament)

Atunci când conduceți o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice vă sunt interzise următoarele: (art. 161 din Regulament)

 • să circulați pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificația „Accesul interzis bicicletelor”, indicator care interzice atât accesul bicicletelor cât și accesul trotinetelor electrice;
 • să învățați să conduceți biciclete sau trotinete electrice pe drumurile intens circulate;
 • să circulați pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea sunt amenajate piste pentru biciclete, piste pe care pot circula doar bicicletele și trotinetele electrice;
 • să circulați în paralel cu o altă bicicletă sau trotinetă electrică, cu excepția situațiilor când participați la competiții sportive organizate;
 • să circulați pe acestea în timp ce vă aflați sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive;
 • să vă țineți de un alt vehicul aflat în mers ori să fiți remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un alt vehicul;
 • să circulați pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil, iar circulația se poate face fără pericol (și art. 100 alin. 1 din Regulament);
 • să transportați sau să trageți orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;
 • să circulați pe aleile din parcuri sau din grădini publice, dacă se stânjenește circulația pietonilor;
 • să circulați fără îndeplinirea obligațiilor legate de dotările si echipările obligatorii ale bicicletelor și trotinetelor electrice prevăzute la art. 14 și 15 din Regulament;
 • să circulați atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă;
 • să circulați cu deficiențe tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
 • să traversați drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce vă deplasați pe bicicletă sau trotinetă electrică;
 • să circulați pe alte benzi decât pe cea de lângă bordură sau acostament, dacă nu există o pista pentru biciclete pe respectivul sector de drum, cu excepția cazurilor în care conducătorii de bicicletă, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare, putând sa circule și pe celelalte benzi. Această excepție nu se aplică și trotinetelor electrice care, pentru schimbarea direcției de mers trebuie să coboare și să se deplaseze pe lângă acestea, respectând regulile privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna (și art. 110 alin. 4 din Regulament);
 • să circulați în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, fie că este defect, fie ca acesta nu există, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;
 • să conduceți vehiculul fără a menține contactul roților cu solul;
 • să circulați fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale, atunci când conduceți o bicicletă, sau fără a ține ambele mâini pe ghidon, atunci când conduceți o trotinetă electrică.

Circulația bicicletelor și a trotinetelor electrice este interzisă pe autostrăzi. (art. 74 alin. 1 din OUG)

 

Mopede

Pentru a putea circula pe drumurile publice este obligatorie înregistrarea mopedelor. Această înregistrare se face la primărie. (art. 14 din OUG)

Pentru a putea conduce un moped pe drumurile publice trebuie să aveți vârsta de cel puțin 16 ani și să dețineți permis de conducere pentru categoria AM sau pentru oricare altă categorie (A, A1, A2, B, B1, etc.). (art. 24^1 alin. 2 lit. d și art. 70 alin. 1 din OUG plus Anexa nr. 1 la OUG)

Vă este interzis să transportați pe motociclete și pe mopede mai multe persoane decât locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase. Iar copiii de până la 7 ani pot fi transportați  doar dacă sunt ținuți în brațe, și cei între 7 și 14 ani se vor transporta numai în atașul motocicletelor. (art. 98 alin. 1 și 2 din Regulament)

Vehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând, acestora fiindu-le interzis să circule în paralel. (art. 100 alin. 2 din Regulamentart)

Mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, obligație care este valabilă chiar și pe timpul zilei, chiar dacă nu este obligatoriu să și puneți în funcțiune mijloacele de iluminare. Însă pe timp de noapte este obligatorie și punerea mijloacelor de iluminare în funcțiune. Dacă, pe timp de noapte, aceste mijloace de iluminare nu funcționează și/sau aceste vehicule nu sunt echipate cu dispozitive reflectorizant-fluorescente, vă este interzis să circulați cu respectivul moped. (art. 70 alin. 3 din OUG)

Atunci când circulați pe drumurile publice cu mopedul, aceasta trebuie să fie echipat cu: (art. 16 alin. 1 din Regulament)

 • instalație de frânare eficace;
 • sistem de avertizare sonoră;
 • instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de protecție a mediului;
 • lumină de culoare albă în față, respectiv lumina și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie în spate;
 • lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și în spate;
 • plăcuță cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.

Vă este interzisă montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. (art. 16 alin. 2 din Regulament)

Circulația mopedelor este interzisă pe autostrăzi. (art. 74 alin. 1 din OUG)

110 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.