Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore

Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 59

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitentă suplimentara, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

 

Regulament - Articolul 47

(1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice; (Litera b) din Alineatul (2) a fost modificată și atualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3) Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumină albă.

Regulament - Articolul 48

(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.

(2) Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.

Regulament - Articolul 49

Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.

Regulament - Articolul 50

(1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziţionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.

(2) Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.

(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.

Regulament - Articolul 51

(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de culoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.

Regulament - Articolul 52

(1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

(2) La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.

(3) Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunţă apariţia semnalului de culoare verde.

Regulament - Articolul 53

(1) Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă.

(2) Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

Regulament - Articolul 54

În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.

Regulament - Articolul 55

(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă. (Articolul 55 a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. (Articolul 55 a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 56

(1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul rosu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă.

(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.

Regulament - Articolul 57

Conducătorul vehiculului care intra într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

Regulament - Articolul 58

(1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.

(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.

(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.

Regulament - Articolul 59

(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.

Regulament - Articolul 60

Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.

Regulament - Articolul 61

În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.

Regulament - Articolul 62

Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru.

Regulament - Articolul 63

Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora.

Regulament - Articolul 69

(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentate de lumină intermitentă albă şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

Regulament - Articolul 71

(1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se considera realizata chiar şi numai în una din următoarele situaţii:

a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativa roşie;
b) prin funcţionarea sistemului sonor;
c) prin poziţia orizontala a unei singure semibariere.

(2) Circulaţia rutieră se considera de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

Regulament - Articolul 105

Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore

Codul Rutier - Semnalele luminoase sau sonore

Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor (art. 47 alin. 1 din Regulament).

Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei (art. 48 alin. 1 din Regulament).

semafor montat inainte de intersectie

semafor montat suspendat in mijlocul intersectiei

semafor montat deasupra la intrarea in intersectie

semafor montat de cealalta parte a intersectiei

Semnificaţia semafoareor este valabilă pe întreaga lăţime a sesului de mers, indiferent daca drumul are una sau mai multe benzi pe sens.

semafor simplu pe durum cu o banda de circulatie

semafor simplu pe drum cu doua benzi pe sens

Dar pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile deasupra carora sun instalate (art. 48 alin. 2 din Regulament).

semafor montat deasupa fiecarei benzi de circulatie

După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele pot fi (art. 47 alin. 2 din Regulament):

1. cu un singur corp de iluminat, având lumină galbenă intermitentă de avertizare:

Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc (art. 53 alin. 2 din Regulament).

semafor cu un singur corp cu lumina intermitenta de culoare galbena

Acesta se instalează, de regulă, în locurile periculoase. De exemplu, treceri de pietoni, locuri de joacă pentru copii. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru (art. 62 din Regulament).

semafor de avertizare in zona trecerii de pietoni

2. cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclişti:

Ordinea culorilor lentilelor semaforului cu două culori, de sus în jos, este: roșu, verde;

ordinea culorilor semaforului cu doua corpuri de iluminat

Semnalul de culoare verde permite trecerea (art. 59 din Regulament).

- Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde (art. 59 din Regulament).

- Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă (art. 60 din Regulament).

Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei pietonilor are în câmpul semnalului roșu imaginea unui pieton oprit, iar în câmpul semnalului verde imaginea unui pieton în mers.

semafoare destinate doar pietonilor

Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.

Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni. (art. 58 din Regulament)

Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul sau imaginea unei biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă (art. 55 din Regulament).

semafor destinat biciclistilor

3. cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule:

Succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, este urmatoarea: roșu - galben - verde.

VERDE: Semnalul de culoare verde permite trecerea.

semnificatie culoare verde semafor

Semaforul cu trei culori poate avea o lumina verde intermitentă suplimentara, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie (adică cele specificate la art 133) (art. 59 alin. 4 din OUG și art. 51 din Regulament).----ART. 133 În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează.

semnal verde suplimentar de culoare verde intermitenta

acordare prioritate la verde intermitent catre dreapta

ROȘU: Semnalul de culoare roşie interzice trecerea. (art. 52 din Regulament)

semnificatie culoare rosie semafor

La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului.

Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.

locul de oprire la culoarea rosie a semaforului

unde oprim la culoarea rosie a semaforului

Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta interzice trecerea și anunţă apariţia semnalului de culoare verde.

semnalul galben functioneaza concomitent cu cel rosu

GALBEN: Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de marcajul pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, de semafor, cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă (art. 53 alin. 1 din Regulament).

semnificatie semnal galben semafor

oprirea obligatorie la semnalul galben al semaforului

Când semnalul de culoare galbenă funcționează intermitent, acesta permite trecerea, dar conducătorul de vehicul este obligat să circule cu viteză redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc (art. 53 alin. 2 din Regulament). De exemplu în situația dată, se va respecta semnificația indicatoarelor de regrementare de prioritate, autovehiculul fiind obligat să acorde prioritate de trecere deoarece întalnește indicatorul “Cedează trecerea”.

semnificatia semnalului galbe intermitent al unui semafor cu trei culori

În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare (art. 61 din Regulament).

semafoare cu cronometru

Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele.

sageti aplicate pe semafoare

sageti pe semafoare pentru diferite directii

panouri aditionale cu sageti pentru semafoare

Săgețile pentru semafoare au urmatoarele semnificații: Săgeata cu vârful spre stânga pentru direcția la stânga, săgeata cu vârful în sus pentru direcția înainte, săgeata cu vârful spre dreapta pentru direcția la dreapta, săgeata cu două vârfuri unul spre stânga li unul în sus pentru direcțiile înainte și la stânga iar sâgeata cu două vârfuri, unul spre dreapta și unul în sus pentru direcțiile înainte și la dreapta (art. 49 din Regulament).

semnificatia sagetilor de obligare pentru semafoare

Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia, cu execpția celor de reglementare a priorității (art. 57 din Regulament).

respectarea indicatoarelor din intersectiile semaforizate

respectarea indicatoarelor de obligare in intersectii semaforizate

Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului (art. 105 din Regulament).

interzicere intrare in intersectie daca se blocheaza intersectia

Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora (art. 63 din Regulament).

4. cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie:

În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule (art. 54 din Regulament).

semafor pentru tramvai

Semafoarele pentru tramvaie au forma de casetă cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziționate orizontal, la partea superioară și unul la partea inferioară, sub cel din mijloc, fiind însoțit de panouri cu semne adiționale.

Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei. (art. 50 din Regulament)

De exemplu:                       

  • direcția înainte = lampa de jos + lampa de sus din mijloc;
  • direcția stânga = lampa de jos + lampa din stânga;
  • direcția dreapta = lampa de jos + lampa din dreapta.

Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.

5. dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile:

Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă.

Semnificația lor este următoarea (art. 56 alin. 1 și 2 din Regulament):

semafoare pentru benzi cu circulatie reversibila

  • semnalul roșu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte;
  • semnalul verde, având forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe banda deasupra căreia se găseşte;
  • semnalul galben sau alb, având forma unei sau unor săgeți cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos, anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.​
6. dispozitive luminoase și sonore pentru trecerile la nivel cu calea ferată:

semnale luminoase la calea ferata

Dacă trecerea la nivel cu calea ferată este prevăzută cu instalaţie de semnalizare automată (fără bariere/semibariere), semnalele au următoarea semnificație (art. 69 alin. 2 din Regulament):

  • Lampa de culoare albă, care este plasată în partea superioară, mijloc, funcționând intermitent, atestă faptul că instalația este funcțională și permite traversarea.
  • Lămpile de culoare roșie, care sunt amplasate lateral stânga și dreapta, și prin funcționarea lor alternativă, precum și prin avertizare acustică, obligă pe conducătorii de vehicule la oprire.
  • Dacă numai una din lâmpile de culoare roșie funcționează sau dacă nici o lampă de culoare roșie nu funcționează dar sistemul sonor funcționează, acest lucru obligă pe conducătorii de vehicule să oprească (art. 71 alin. 1 din Regulament).

Dacă trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţie de semnalizare automată cu bariere/semibariere, semnalele au aceași semnificație, dar interzicerea se face şi prin coborârea în poziţie orizontală a barierelor/semibarierelor.

Dacă barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare, sau numai una dintre bariere/semibariere este coborată, acest lucru obligă conducătorii de vehicule să oprească (art. 71 alin. 1 și alin. 2 din Regulament).

56 Comentarii Lasă un comentariu

DL Tarzan
DL Tarzan 15.07.2021 15:03
Foarte util acest site, recomand parcurgerea tuturor pasilor prezentati aici pt o reusita 100%.
Prezentarea 3D foarte bine-venita, mai ales pt cei care au memorie vizuala, sa retina mai usor legislatia.
Felicitari pt munca depusa. :)
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 15.07.2021 15:04

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.


DANIELE MERCURI
DANIELE MERCURI 05.05.2021 12:32
Informazioni molto ben dettagliate e spiegate egregiamente.
nidelcu florea
nidelcu florea 14.12.2020 08:12
Buna ziua,
La semaforul cu trei corpuri de iluminat pentru culoarea galbena ( cand apare dupa culoarea verde) este prevazut un timp minim prin care acesta trebuie sa stea aprinsa pana la aprinderea culorii rosii. Am intalnit semafor care dupa culoarea verde culoarea galbena se schimba la cel mult 2-3 secunde cu cea rosie, practic apare aproape instaneu culorea rosie dupa verde ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 26.12.2020 12:42

In OUG si Regulament nu se specifica așa ceva. Probabil este specificat într-un act normativ unde se specifica normele de fabricare/construire ale acestor semafoare.


Denisa Iordache
Denisa Iordache 15.10.2020 19:32
Bună seara am și eu o întrebare se mai poate face școala de șoferi da nu ai 10 clase? Mulțumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.10.2020 15:37

Deocamdata se poata face scoala de soferi si fara sa ai un numar anume de clase, trebuie doar sa stii sa scrii si sa citesti.


Ianc Gaby
Ianc Gaby 09.10.2020 11:46
La testul de redobandire vin doar intrebari de circulatie sau si parte de mecanica si conduita preventiva?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 09.10.2020 14:47

Vin doar intrebari pe care le gasersti in mediul de invatare din categoria Redobandire.


Ionut Apetrei
Ionut Apetrei 07.10.2020 21:27
Buna seara
Este bine daca nu citesc si ma uit doar la video?
Sunt toate informatiile in video sau trebuie sa mai citesti si ce este mai jos?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 08.10.2020 16:01

Informatiile sunt in video.


Eugenia Garba
Eugenia Garba 30.08.2020 20:31
Oare de ce nu se monteaza semnale luminoase (si sonore) la toate trecerile la nivel cu calea ferata?
De exemplu este drumul de la Nasaud la Sângeorz Băi (daca-mi amintesc bine) unde sînt o multime de astfel de treceri nesemnalizate (cel putin asa erau cu ceva ani în urma cînd am fost în zona), un drum destul de circulat.
Istrate Mihai
Istrate Mihai 26.08.2020 21:59
Buna seara. Presupunem intersecție cu 2 benzi/sens. Banda dinspre acul străzii este înainte sau stânga iar cea dinspre bordura strict dreapta. Semaforul este montat pe trotuar, alaturi, nu are o extensie separată pentru dreapta. Daca arata roșu, am voie sa trec cu masina spre dreapta ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 06.09.2020 10:33

Nu se poate. Trebuie sa aștepți semnalul verde.


Miță The Pilot
Miță The Pilot 25.08.2020 04:17
Super lectia ! Aveam mereu probleme la trecerile la nivel cu calea ferata !
Boabes maricica
Boabes maricica 18.07.2020 13:58
Bună ziua se mai face școală de șoferi cu 8 clase vreau sa ma înscriu și eu
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.07.2020 14:47

Era doar o știre falsă (nefondată). Se poate da pentru permis și fără să ai un număr anume de clase terminate. Probabil această lege nici nu o să se dea.
„Niciun act normativ care reglementează obținerea permisului de conducere nu a fost modificat și prin urmare vechile reglementări rămân în vigoare. A existat un curent în media care anunța că din luna iulie vor fi o serie de modificări, însă informațiile nu au avut niciun suport real. Este adevărat – aspectele vehiculate au fost incluse în strategia națională privind reducerea numărului de accidente rutiere – însă până acum ele nu s-au concretizat în vreun proiect de act normativ”, a spus comisarul Marian Ciornea, șeful Serviciului Public Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor BotoșaniKlaus Munteanu
Klaus Munteanu 13.02.2021 08:17
Sincer,eu as fi cerut ca examinatorii sa aiba minim 12 clase iar cei care fac legi sa fi fost la o olimpiada de limba si literatura romana cel putin in ciclul primar si nu oamenii de rand care tb indrumati sa invete niste reguli simple de bun simt si nu alambicate,de care sa-si aminteasca in fractiuni de secunda! Am incercat,dupa ce am dat cca 2500 de examene toata viata,sa fiu ingaduitor cu litera legii,urmarind spiritul ei,dar e foarte greu..! Cunosc oameni extrem de destepti care,defect profesional-"despica nodu'-n"!...si nu-s in stare sa treaca de o amarata de "sala"!
Noroc de copii astia destepti care vin din urma!
Televizoru' si automobilul nu sunt "obiecte de lux"si pestele de la cap se-'mpute!
Multumim acestui site si"producatorilor"care incearca din rasputeri o mediere!
Sterea Olivia
Sterea Olivia 30.05.2020 16:27
Vă rog mult de tot să îmi răspundeți și mie pentru că am in c*rând traseul și sunt cam confuză ! Eu nu știu cum să procedez la semaforul pentru pietoni în situații diferite !
Voi scrie întrebările și dacă este posibil v-aș ruga să-mi răspundeți la fiecare în parte ! Sigur vor ajuta și pe alte persoane în situația mea !
1 - Dacă semaforul pentru pietoni este verde dar nu circulă nici un pieton, pot să trec cu mașina sau trebuie să aștept să se facă semaforul pentru pietoni roșu ?
2 g Dacă semaforul pentru pietoni este verde intermitent dar nu circulă nici un pieton, pot să trec cu mașina ?
3 - Dacă semaforul pentru pietoni este rosu dar circulă pietoni pe el, pot să trec cu mașina sau trebuie să aștept să treacă pietonii ?
Vă reamintesc că am nevoie de aceste răspunsuri pentru examenul de traseu, nu pentru a circula în mod normal ! Mulțumesc anticipat !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 02.06.2020 08:41

1. Daca semaforul pentru pietoni este verde, semaforul tău este roșu, deci, nu ai cum sa treci. Dar se întâmplă ca in cazul unui semafor cu săgeată verde intermitent către dreapta (semaforul normal fiind roșu) sa ai dreptul sa virezi la dreapta, caz in care trebuie sa acorzi prioritate pietonilor deoarece aceștia este posibil fie pe culoarea verde (depinde de configurația intersecției) iar daca este verde pentru pietoni si nu sunt pietoni pe trecere sau care intenționează sa treacă pe trecere, îți poți continua deplasarea.2. Verde intermitent pentru pietoni le sugerează acestora ca in c*rând o sa apară roșu pentru ei, ca sa se grăbească. Deci poți trece pe verde pentru pietoni atunci cand te afli in situația de la punctul 1.3. II poți avertiza de la depărtare, peste 25 de metri de ei, dar in niciun caz nu le poți pune viața in pericol, trecând printre ei sau sa ii lovești. Deci, ai drept de trecere, dar nu îți da si dreptul de ai speria/lovi. Poți doar sa ii avertizezi si sa aștepți sa treacă aceștia. Într-adevăr, in caz de accident in aceasta situație, de vina va fi pietonul pentru ca a trecut pe roșu.


Mihaela Cin
Mihaela Cin 09.04.2020 20:56
Cu câte clase se poate face permisul?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.04.2020 18:09

Deocamdata se poata face scoala de soferi si fara sa ai un numar anume de clase, trebuie doar sa stii sa scrii si sa citesti.


Mihaela Cin
Mihaela Cin 10.04.2020 18:19
Vă mulțumesc frumos.
Ecaterina Panait
Ecaterina Panait 08.03.2020 12:01
Buna ziua! Eu am inceput sa invat dupa acest site mi se pare super ! Dar am o mica intrebare! Ce trebuie invatat? ce este mai important? De ex... trb sa invaț legislatia cap coada? Va multumesc mult !
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 09.03.2020 17:20

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic 


Alecs Pirlogea
Alecs Pirlogea 12.01.2020 14:37
Ar trebui sa dezvoltati si un joc video care sa ne ajute sa invatam mai usor codul rutier!
Raluca Drugaci
Raluca Drugaci 16.10.2019 16:49
Mulțumesc frumos! apreciez munca dv.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.10.2019 16:59

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓