Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore

Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 59

(4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitentă suplimentara, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.

 

Regulament - Articolul 47

(1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;
b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice; (Litera b) din Alineatul (2) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

(3) Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioară şi unul la partea inferioară, toate cu lumină albă.

Regulament - Articolul 48

(1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.

(2) Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel semnalizate.

Regulament - Articolul 49

Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul înainte are vârful în sus.

Regulament - Articolul 50

(1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziţionate orizontal şi unul sub cel din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.

(2) Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.

(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.

Regulament - Articolul 51

(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumină intermitentă de culoare verde sub forma uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.

Regulament - Articolul 52

(1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

(2) La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.

(3) Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunţă apariţia semnalului de culoare verde.

Regulament - Articolul 53

(1) Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă.

(2) Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

Regulament - Articolul 54

În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.

Regulament - Articolul 55

(1) Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă. (Articolul 55 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(2) Semnalele luminoase prevăzute la alin. (1) dirijează și circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. (Articolul 55 a fost modificat și atcualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 56

(1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul rosu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă.

(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.

Regulament - Articolul 57

Conducătorul vehiculului care intra într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

Regulament - Articolul 58

(1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mers, iar cel rosu, imaginea unui pieton oprit.

(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.

(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni.

Regulament - Articolul 59

(1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

(2) Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.

Regulament - Articolul 60

Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă.

Regulament - Articolul 61

În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare.

Regulament - Articolul 62

Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de iluminat cu lumină galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru.

Regulament - Articolul 63

Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora.

Regulament - Articolul 69

(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere, interzicerea circulaţiei rutiere se realizează, optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentate de lumină intermitentă albă şi, acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

Regulament - Articolul 71

(1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se considera realizata chiar şi numai în una din următoarele situaţii:

a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativa roşie;
b) prin funcţionarea sistemului sonor;
c) prin poziţia orizontala a unei singure semibariere.

(2) Circulaţia rutieră se considera de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în curs de coborâre sau de ridicare.

Regulament - Articolul 105

Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore

Codul Rutier - Semnalele luminoase sau sonore

Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor (art. 47 alin. 1 din Regulament).

Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanţă de cel puţin 50 m. Acestea pot fi repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei (art. 48 alin. 1 din Regulament).

semafor montat inainte de intersectie

semafor montat suspendat in mijlocul intersectiei

semafor montat deasupra la intrarea in intersectie

semafor montat de cealalta parte a intersectiei

Semnificaţia semafoareor este valabilă pe întreaga lăţime a sesului de mers, indiferent daca drumul are una sau mai multe benzi pe sens.

semafor simplu pe durum cu o banda de circulatie

semafor simplu pe drum cu doua benzi pe sens

Dar pe drumurile cu două sau mai multe benzi pe sens, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile deasupra carora sunt instalate (art. 48 alin. 2 din Regulament).

semafor montat deasupa fiecarei benzi de circulatie

După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele pot fi (art. 47 alin. 2 din Regulament):

1. cu un singur corp de iluminat, având lumină galbenă intermitentă de avertizare:

Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu viteza redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc (art. 53 alin. 2 din Regulament).

semafor cu un singur corp cu lumina intermitenta de culoare galbena

Acesta se instalează, de regulă, în locurile periculoase. De exemplu, treceri de pietoni, locuri de joacă pentru copii. Acesta poate avea în câmpul sau imaginea unui pieton în mişcare, de culoare galbenă pe fond negru (art. 62 din Regulament).

semafor de avertizare in zona trecerii de pietoni

 

2. cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni și conducători de biciclete sau trotinete electrice:

Ordinea culorilor lentilelor semaforului cu două culori, de sus în jos, este: roșu, verde;

ordinea culorilor semaforului cu doua corpuri de iluminat

Semnalul de culoare verde permite trecerea (art. 59 din Regulament).

- Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului este în curs de epuizare şi urmează semnalul rosu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde (art. 59 din Regulament).

- Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în traversare pe partea carosabilă (art. 60 din Regulament).

Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei pietonilor are în câmpul semnalului roșu imaginea unui pieton oprit, iar în câmpul semnalului verde imaginea unui pieton în mers.

semafoare destinate doar pietonilor

Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de către nevăzători.

Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comandă manuală a cererii de verde, care se poate face direct de către pietoni. (art. 58 din Regulament)

Semnalul luminos destinat dirijării circulației bicicletelor și trotinetelor electrice are în câmpul său imaginea unei biciclete de culoare roșie, respectiv verde pe fond negru. Aceeași destinație o are și semnalul luminos al unui semafor însoțit de un panou adițional pe care figurează o bicicletă. (art. 55 din Regulament).

semafor destinat biciclistilor

 

3. cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule:

Succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, este urmatoarea: roșu - galben - verde.

VERDE: Semnalul de culoare verde permite trecerea.

semnificatie culoare verde semafor

Semaforul cu trei culori poate avea o lumina verde intermitentă suplimentara, montată la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeţi verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de săgeata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie (adică cele specificate la art 133) (art. 59 alin. 4 din OUG și art. 51 din Regulament).----ART. 133 În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului care li se adresează.

semnal verde suplimentar de culoare verde intermitenta

acordare prioritate la verde intermitent catre dreapta

ROȘU: Semnalul de culoare roşie interzice trecerea. (art. 52 din Regulament)

semnificatie culoare rosie semafor

La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului.

Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.

locul de oprire la culoarea rosie a semaforului

unde oprim la culoarea rosie a semaforului

Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta interzice trecerea și anunţă apariţia semnalului de culoare verde.

semnalul galben functioneaza concomitent cu cel rosu

GALBEN: Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de marcajul pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, de semafor, cu excepţia situaţiei în care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât nu ar mai putea opri vehiculul în condiţii de siguranţă (art. 53 alin. 1 din Regulament).

semnificatie semnal galben semafor

oprirea obligatorie la semnalul galben al semaforului

Când semnalul de culoare galbenă funcționează intermitent, acesta permite trecerea, dar conducătorul de vehicul este obligat să circule cu viteză redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc (art. 53 alin. 2 din Regulament). De exemplu în situația dată, se va respecta semnificația indicatoarelor de regrementare de prioritate, autovehiculul fiind obligat să acorde prioritate de trecere deoarece întalnește indicatorul “Cedează trecerea”.

semnificatia semnalului galbe intermitent al unui semafor cu trei culori

În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule, şi viteza de deplasare (art. 61 din Regulament).

semafoare cu cronometru

Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele.

sageti aplicate pe semafoare

sageti pe semafoare pentru diferite directii

panouri aditionale cu sageti pentru semafoare

Săgețile pentru semafoare au urmatoarele semnificații: Săgeata cu vârful spre stânga pentru direcția la stânga, săgeata cu vârful în sus pentru direcția înainte, săgeata cu vârful spre dreapta pentru direcția la dreapta, săgeata cu două vârfuri unul spre stânga și unul în sus pentru direcțiile înainte și la stânga iar sâgeata cu două vârfuri, unul spre dreapta și unul în sus pentru direcțiile înainte și la dreapta (art. 49 din Regulament).

semnificatia sagetilor de obligare pentru semafoare

Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia. (art. 57 din Regulament).

Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul risca să rămână imobilizat, stânjenind sau împiedicând desfăşurarea traficului (art. 105 din Regulament).

interzicere intrare in intersectie daca se blocheaza intersectia

Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării acestora (art. 63 din Regulament).

4. cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie:

În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule (art. 54 din Regulament).

semafor pentru tramvai

Semafoarele pentru tramvaie au forma de casetă cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre care trei sunt poziționate orizontal, la partea superioară și unul la partea inferioară, sub cel din mijloc, fiind însoțit de panouri cu semne adiționale.

Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei. (art. 50 din Regulament)

De exemplu:                       

  • direcția înainte = lampa de jos + lampa de sus din mijloc;
  • direcția stânga = lampa de jos + lampa din stânga;
  • direcția dreapta = lampa de jos + lampa din dreapta.

Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitentă a celor trei lumini din partea superioară a casetei.

5. dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile:

Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă.

Semnificația lor este următoarea (art. 56 alin. 1 și 2 din Regulament):

semafoare pentru benzi cu circulatie reversibila

  • semnalul roșu, având forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte;
  • semnalul verde, având forma unei săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe banda deasupra căreia se găseşte;
  • semnalul galben sau alb, având forma unei sau unor săgeți cu vârful orientat către dreapta sau stânga jos, anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.​
6. dispozitive luminoase și sonore pentru trecerile la nivel cu calea ferată:

semnale luminoase la calea ferata

Dacă trecerea la nivel cu calea ferată este prevăzută cu instalaţie de semnalizare automată (fără bariere/semibariere), semnalele au următoarea semnificație (art. 69 alin. 2 din Regulament):

  • Lampa de culoare albă, care este plasată în partea superioară, mijloc, funcționând intermitent, atestă faptul că instalația este funcțională și permite traversarea.
  • Lămpile de culoare roșie, care sunt amplasate lateral stânga și dreapta, și prin funcționarea lor alternativă, precum și prin avertizare acustică, obligă pe conducătorii de vehicule la oprire.
  • Dacă numai una din lâmpile de culoare roșie funcționează sau dacă nici o lampă de culoare roșie nu funcționează dar sistemul sonor funcționează, acest lucru obligă pe conducătorii de vehicule să oprească (art. 71 alin. 1 din Regulament).

Dacă trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţie de semnalizare automată cu bariere/semibariere, semnalele au aceași semnificație, dar interzicerea se face şi prin coborârea în poziţie orizontală a barierelor/semibarierelor.

Dacă barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare, sau numai una dintre bariere/semibariere este coborată, acest lucru obligă conducătorii de vehicule să oprească (art. 71 alin. 1 și alin. 2 din Regulament).

90 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.