Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare

Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 32

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:

a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;

b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență; (Litera b) din Alineatul (2) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 10-12-2021)

c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.

(4^1) Pe autovehiculele Autorității Vamale Române, precum și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii. (Alineatul (4^1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 10-12-2021)

OUG - Articolul 37

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

OUG - Articolul 61

(1) Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.

(3) Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.
 

Regulament - Articolul 91

(1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.

(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară.

(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.

Regulament - Articolul 130

Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecţie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia să îi acorde prioritate de trecere.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare

Codul Rutier - Semnalele speciale de avertizare

Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii (art. 32 din OUG):

A. LUMINA ROȘIE, care obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului.

Aceasta poate fi folosită de autovehiculele:

 • aparţinând poliţiei
 • aparţinând pompierilor.

ce autovehicule pot folosi semnalele de avertizare de culoare rosie

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore (art. 37 alin. 1 din OUG). Iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective (art. 37 alin. 3 din OUG).

obligatii la lumina rosie a autovehiculelor cu regim prioritar

obligatii pietoni la lumina rosie a autovehiculelor cu regim prioritar

B. LUMINA ALBASTRĂ, care obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere.

Aceasta poate fi folosită, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență, de autovehiculele aparţinând:

 • poliției;
 • jandarmeriei;
 • poliției de frontieră;
 • Autorității Vamale Române;
 • Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • serviciului de ambulanță sau medicină legală;
 • protecției civile;
 • Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare;
 • unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază;
 • Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției;
 • precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public.

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore (art. 37 alin. 2 din OUG). Iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective (art. 37 alin. 3 din OUG).

obligatii la intalnirea luminii albastre a autovehehiculelor cu regim priortar de cirulatie

C. LUMINA GALBENĂ, care obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie:

Aceasta poate fi folosită de:

 • autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule;
 • autovehiculele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase;
 • autovehiculele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri;
 • autovehiculele curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării;
 • autovehiculele transportului şi depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate;
 • tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.

Pe autovehiculele aparţinând poliţiei, Autorității Vamale Române, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și pe cele care folosesc lumina galbenă pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic (art. 32 alin. 4 din OUG și art. 32 alin. 4*1 din OUG).

mesaje variabile pe autovehicule cu regim prioritar

Autovehiculele care folosesc „lumina roșie sau albastră trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare iar pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune atât semnalele luminoase cât şi sonore. Acestora le este permis să folosească semnalele luminoase fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. Dar situația inversă, să folosească doar semnalele sonore, fără a fi însoţite de cele luminoase, le este interzisă. (art. 32 alin. 3 din OUG și art. 61 alin. 1 din OUG și art. 91 alin. 2 din Regulament și art. 91 alin. 3 din Regulament).

Conducătorii autovehiculelor care folosesc „lumina roșie sau albastră” și se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, în afară de regulile care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, unde trebuie sa se conformeze regulilor de circulație. Aceștia sunt obligați să respecte și semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile polițistului rutier care dirijază circulația. (art. 61 alin. 2 din OUG și art. 61 alin. 3 din OUG).

151 Comentarii Lasă un comentariu


Ledt si Less
Ledt si Less 30.08.2022 08:40
Cum ar trebui să procedăm daca suntem la un semafor si din spare se apropie un vechiul cu luminile albastre sau roșii in funcție? Ar trebui sa trecem pe roșu?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 03.09.2022 13:17

Probabil te referi la situația în care traficul este aglomerat sau chiar blocat în acea intersecție și nu poți să faci loc autovehiculului cu regim prioritar să treacă. Dacă asta este situația la care te referi și nu se poate să respecți întocmai ceea ce prevede legislația, rămâne la aprecierea ta dacă poți înainta sau nu pe semnalul roșu al semaforului astfel încât să nu pui în pericol siguranța participanților la trafic. Legislația nu prevede comportamentul pe care trebuie să îl într-o situație ca cea expusă de tine. Rămâne ca participanții la trafic sa facă tot posibilul să lase cale liberă acestor autovehicule cu regim de circulație prioritar.Arina Atanasiu
Arina Atanasiu 18.08.2022 21:21
Buna seara, stiti din ce motiv nu pot viziona filmuletul? apare reclama si se tot repeta fara a putea accesa filmuletul.
Multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 19.08.2022 12:08

Contacteaza-ne pe pagina de Facebook ca sa putem sa te ajutam.Mircea Digulescu
Mircea Digulescu 31.07.2022 09:36
Buna ziua,

1. Am o ambulanta in spate cu lumini albastre si suntem. Sunt pe o Strada cu o singura Banda pe send (Luica sector 5) si din motive personale nu doresc SA ii las sa treaca de mine, miscand masina doar simbolic cativa centimetrii dreapta si nejutandu-i sub nici un fel sa ma depaseasca. Nu e vorba de intersectie. Ce sanctiune (daca vreuna) primesc eu in acest caz - daca pretextez ca nu puteam circula Mai pe dreapta din considerente de singuranta a traficului si pietonilor. Eu apreciez ca niciuna, obligatia de prioritate aplicandu-se la intersectii si neexistand obligatie de oprire iar cea de a circula cat ma aproape de dreapta nefiind obiectivizabila pe un drum cu o singura banda.

2. Ce sanctiune / infractiune comite ambulantierul daca "forteaza trecerea" totusi, provocand un tamponare usoara cu mine sau contrasensul, in conditiile in care eu nu am crescut viteza etc cand ar fi incercat sa ma depaseasca. Eu apreciez ca ar fi Distrugere si respectiv tentativa de omor simplu (fiindca isi asuma fara drept riscul ca ar putea produce tamponare cu morti).

3. Ce sanctiune risca soferul unei autospeciale cu lumini rosii sau albastre care ma loveste circuland pe contrasens sau pe segment de drum cu sens unic Invers acestuia sau interzis, eu in Calitate de participant la trafic, din auto. Eu apreciez ca sanctiunea prevazuta de lege ptr circulatie pe contrasens (6 puncte penalizare era candva sau luarea permisului nu Mai stiu exact cat tot schimba Codul Rutier din 2003 de cand am permisul) daca nu credeau ca fac accident, respectiv distrugere si tentativa de omor daca si-au asumat ca ar putea face accident.

4. Ce sanctiune risca soferul unei autospeciale cu lumini rosii/albastre si sonore in functiune la stationarea pe locul meu inchiriat ADP ori pe un loc al Primariei Sector 4 dupa 15 August fara acordul meu, respectiv fara plata tarifului Primariei? Eu apreciez ca ridicarea autospecialei, amenda 2000 Ron ptr ocuparea abuziva a loc ADP, respectiv parcare neregulamentara si blocarea rotii in cazul secund.

Astept raspunsuri. Multumesc.

Cu drag,
Mircea Digulescu
QRP-MAXIM
Marius Vladut
Marius Vladut 07.08.2022 13:02
Mircea Digulescu... Cred ca vei astepta mult si bine raspunsuri la intrebarile tale... Poate ca vei obtine vreodata raspunsuri la intrebari, in primul rand daca le vei rescrie corect gramatical sau macar intr-un mod in care sa fie usor de inteles de catre cititor... Oricum cred ca ti-ai putea raspunde singur la intrebarea cu ce sanctiuni ar primi ambulantierul, daca ti-ai inchipui ca acea ambulanta s-ar indrepta catre tine... atunci cand tu ai astepta-o cu disperare sa soseasca... Poate asa ai intelege caracterul de urgenta al unei misiuni si faptul ca ambulantierul nu ar forta trecerea pt. ca ar vrea el... viata unei persoane este mai presus decat un loc de parcare inchiriat... din pacate unele persoane care nu inteleg niste chestii elementare din legislatia rutiera ... detin permis de conducere ... Nu stiu daca ti-ai dat seama pana acum de faptul ca cei de la scoalarutiera.ro au depus o munca enorma sa inlesneasca intelegerea legislatiei rutiere... si chiar si asa... ma minunez cand citesc astfel de intrebari. Sunt de parere ca daca vei parcurge capitolul aferent semnalelor luminoase si sonore ale vehiculelor cu regim de circulatie prioritara ... vei intelege ce inseamna o misiune cu caracter de urgenta si vei obtine raspunsul asa ziselor intrebari ... SPOR!

Nichita Virgil
Nichita Virgil 25.07.2022 17:58
In cazul in care te deplasezi printr-un tunel cu o banda de deplasare pe sens și una contrasens,tunelul are prevăzute din loc in loc refugii....te întâlnești cu o mănușa ce folosește luminile roșii si semnale sonore,in interiorul tunelului,dacă nu ești in dreptul acelor refugii,ești obligat sa oprește?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.07.2022 11:20

Da, este obligatorie oprirea dacă semnalele luminoase sunt de culoare rosie. Oprirea se face pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare. Dacă se nimerește să ai acel refugiu lângă tine trebuie să oprești în acesta. Dacă nu ai acel refugiu lângă tine, oprești cât mai aproape de marginea drumului, în sensul de deplasare.


Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.07.2022 11:22

Da, este obligatorie oprirea dacă semnalele luminoase sunt de culoare roșie. Oprirea se face pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare. Dacă se nimerește să ai acel refugiu lângă tine trebuie să oprești în acesta. Dacă nu ai acel refugiu lângă tine, oprești cât mai aproape de marginea drumului, în sensul de deplasareBeni
Beni 19.07.2022 19:54
Buna ziua.
Daca se apropie o autospeciala de poliție din spate doar cu semnalele luminoase ( fara cele sonore specifice ) dar folosind acel claxon/Goarna, avem obligația de a opri ?
Mulțumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 21.07.2022 15:28

Autovehiculele care folosesc „lumina roșie sau albastră trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare iar pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune atât semnalele luminoase cât şi sonore. Acestora le este permis să folosească semnalele luminoase fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. Dar situația inversă, să folosească doar semnalele sonore, fără a fi însoţite de cele luminoase, le este interzisă. (art. 32 alin. 3 din OUG și art. 61 alin. 1 din OUG și art. 91 alin. 2 din Regulament și art. 91 alin. 3 din Regulament).Petruse Valentina
Petruse Valentina 15.07.2022 10:20
Buna ziua acest site este valabil și în 2022?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 15.07.2022 15:07

Site-ul este actualizat.Intrebarile de aici sunt exact cele de la DRPCIV, adica cele de la examen. Ca sa te convingi uite aici un video demonstrativRecomandam ca prima data sa se faca mediul de invatare si abia apoi chestionarele, asa se invata cel mai eficient.

In plus in mediul de invatare mai sunt intrebari pe care nu le gasesti in chestionare.Repeta mediul de invatare pana gresesti cat mai putine intrebari (sub 50 greseli) iar la sala sa te duci cand ai facut chestionarele cu 25-26 de puncte.Vezi explicatiile video asa retii mai usorIstrate Adrian
Istrate Adrian 04.07.2022 06:26
Bună ziua!
În cazul unei mașini de politie care are in funcțiune semnalele rosii si albastre, DAR fără cele sonore, mai are prioritate?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 06.07.2022 14:59

Autovehiculele care folosesc „lumina roșie sau albastră trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare iar pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune atât semnalele luminoase cât şi sonore. Acestora le este permis să folosească semnalele luminoase fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. Dar situația inversă, să folosească doar semnalele sonore, fără a fi însoţite de cele luminoase, le este interzisă. (art. 32 alin. 3 din OUG și art. 61 alin. 1 din OUG și art. 91 alin. 2 din Regulament și art. 91 alin. 3 din Regulament).Andy Victor
Andy Victor 01.07.2022 15:53
Va salut! Din cate stiu, dreptul de a folosi lumina albastra a fost retras procurorilor si ANAF-ului.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.07.2022 07:28

În 2020 aceștia au fost excluși din lista celor ce pot folosi semnalele luminoase speciale de avertizare cu lumina de culoare albastră. Dar în anul 2021 aceștia au fost din nou incluși in aceasta lista. Prin urmare, în momentul de față legislația îi numește pe aceștia ca fiind autorizați să folosească aceste semnale.
OUG Articolul 32(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina roșie - autovehiculele aparținând poliției și pompierilor;

b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;

(la 27-05-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020 )

OUG Articolul 32(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina roșie - autovehiculele aparținând poliției și pompierilor;

b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență;

(la 10-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 32 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul 16 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )
stancu emil
stancu emil 29.03.2022 19:10
Daca circul cu un autoturism ce obligatii am cand vad un autovehicul de școala
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 30.03.2022 17:15

Nu aveti obligatii, insa din punct de vedere al conduitei preventive este recomandat sa se sporeasca atentia pentru a putea preveni evenetualele incidente cauzate din imprudenta sau din lipsa de experienta a celui incepator.

 Simone Flx
Simone Flx 13.03.2022 11:01
Daca autospeciala are atat semnale luminoase albastre cat si rosii pornite, cum ar trebui sa procedam daca avem traseul? Reducem viteza sau si oprim?
Dan Munteanu
Dan Munteanu 09.04.2022 06:46
Lumina rosie de pe un autovehicul aflat in misiune te obliga sa opresti. Lumina rosie se gaseste doar pe masinile de politie si pompieri. Daca vezi doar lumina albastra pe autovehicule atunci trebuie sa acorzi prioritate de trecere prin incetinirea vitezei si deplasarea sprea marginea drumului...
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.04.2022 07:10

Se va ține cont de lumina roșie și se va opri.Andrei
Andrei 18.02.2022 12:57
Buna ziua! Care este ordinea priorității in caz ca se întâlnesc la o intersectie o ambulanta cu semnale sonore si luminoase pornite si o masina de politie cu semnale luminoase si sonore pornite , sau cu o coloana oficiala / pompieri, jandarmi, etc
Dan Munteanu
Dan Munteanu 09.04.2022 06:52
Prioritatea de dreapta... Obligatia ta - la rosu opresti, la albastru incetinesti si te muti cat mai aproape de marginea drumului... Si masinile cu prioritate (semnale acustice si vizuale) ar trebui sa functioneze pe sistemul prioritatii de dreapta - sau soferii pot negocia intre ei - de exemplu politia poate lasa ambulanta si pompierii sa treaca primii, chiar daca vin din stanga. In acelasi timp, daca pompierii se deplaseaza sa de-a o pisica jos din copac pot permite unei ambulante sa treaca inainte... PS. La un convoi militar, un autoturism al Ministerului Apararii a solicitat, in mijlocul unei intersectii sa ne oprim cateva minute pentru a lasa coloana sa se deplaseze in voie catre destinatie - nu eram obligati sa o facem - dar mai este si respectul in trafic.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 11.04.2022 08:37

OUG - Articolul 62(2) Când două autovehicule cu regim de circulație prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase și sonore în funcțiune, se apropie de o intersecție, venind din direcții diferite, vehiculul care circulă din partea dreapta are prioritate.
Rox Ivan
Rox Ivan 17.10.2021 09:31
Bună ziua! De ce nu se mai aude nimic la videoclipuri?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 17.10.2021 16:01

Verifica volumul din playerul tau videoMarina Pop
Marina Pop 01.10.2021 08:48
va mulțumesc frumos pentru explicații. m-ai bine de atât nu as putea sa le înțeleg. cele video sunt de mare folos
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 01.10.2021 16:06

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Gheorghe Constantin Colta
Gheorghe Constantin Colta 26.09.2021 18:01
Bună seara, Dacă eu urmez cei 4 pași,mai este nevoie sa mai citesc din carte? Mulțumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.09.2021 15:25

Gasesti tot ce ai nevoie pe site. Vîlceanu Adelina-Diana
Vîlceanu Adelina-Diana 09.08.2021 17:17
Buna ziua! Se permite trecerea pe culoarea roșie a semaforului dacă ești pe un drum cu sens unic, 3 benzi și ai ambulantă in spate ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.09.2021 10:35

Legea nu prevede o excepție in acest caz. Însă, daca este singura varianta rămasă la dispoziție, poți înainta puțin către intersecție, chiar daca treci de semaforul care indica roșu (însă trebuie sa te asiguri foarte bine ca nu ajungi sa te intersectezi cu vehiculele de pe drumul transversal care te pot acroșa) ca sa lași cale libera ambulantei sa poată trece de tine. Însă asta nu înseamnă ca îți poți continua deplasarea ca si cum ar fi verde la semafor.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓