Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare

Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 32

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:

a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie.

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor;

b) pentru lumina albastră - autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență; (Litera b) din Alineatul (2) a fost modificată și actualizată pe www.scoalarutiera.ro la 10-12-2021)

c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic.

(4^1) Pe autovehiculele Autorității Vamale Române, precum și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii. (Alineatul (4^1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 10-12-2021)

OUG - Articolul 37

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore.

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.

OUG - Articolul 61

(1) Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.

(3) Când pe drumul public circulaţia este dirijată de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.
 

Regulament - Articolul 91

(1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore, se folosesc de către conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai dacă intervenţia sau misiunea impune urgenţă.

(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară.

(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.

Regulament - Articolul 130

Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea într-o intersecţie, simultan cu un autovehicul cu regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia să îi acorde prioritate de trecere.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare

Codul Rutier - Semnalele speciale de avertizare

Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii (art. 32 din OUG):

A. LUMINA ROȘIE, care obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului.

Aceasta poate fi folosită de autovehiculele:

 • aparţinând poliţiei
 • aparţinând pompierilor.

ce autovehicule pot folosi semnalele de avertizare de culoare rosie

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare roşie şi sonore (art. 37 alin. 1 din OUG). Iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective (art. 37 alin. 3 din OUG).

obligatii la lumina rosie a autovehiculelor cu regim prioritar

obligatii pietoni la lumina rosie a autovehiculelor cu regim prioritar

B. LUMINA ALBASTRĂ, care obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere.

Aceasta poate fi folosită, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență, de autovehiculele aparţinând:

 • poliției;
 • jandarmeriei;
 • poliției de frontieră;
 • Autorității Vamale Române;
 • Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • serviciului de ambulanță sau medicină legală;
 • protecției civile;
 • Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare;
 • unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază;
 • Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției;
 • precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public.

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore (art. 37 alin. 2 din OUG). Iar pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective (art. 37 alin. 3 din OUG).

obligatii la intalnirea luminii albastre a autovehehiculelor cu regim priortar de cirulatie

C. LUMINA GALBENĂ, care obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie:

Aceasta poate fi folosită de:

 • autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule;
 • autovehiculele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase;
 • autovehiculele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri;
 • autovehiculele curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării;
 • autovehiculele transportului şi depanării autovehiculelor ramase în pană sau avariate;
 • tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite.

Pe autovehiculele aparţinând poliţiei, Autorității Vamale Române, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și pe cele care folosesc lumina galbenă pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic (art. 32 alin. 4 din OUG și art. 32 alin. 4*1 din OUG).

mesaje variabile pe autovehicule cu regim prioritar

Autovehiculele care folosesc „lumina roșie sau albastră trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare iar pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune atât semnalele luminoase cât şi sonore. Acestora le este permis să folosească semnalele luminoase fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie prioritară. Dar situația inversă, să folosească doar semnalele sonore, fără a fi însoţite de cele luminoase, le este interzisă. (art. 32 alin. 3 din OUG și art. 61 alin. 1 din OUG și art. 91 alin. 2 din Regulament și art. 91 alin. 3 din Regulament).

Conducătorii autovehiculelor care folosesc „lumina roșie sau albastră” și se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, în afară de regulile care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, unde trebuie sa se conformeze regulilor de circulație. Aceștia sunt obligați să respecte și semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile polițistului rutier care dirijază circulația. (art. 61 alin. 2 din OUG și art. 61 alin. 3 din OUG).

133 Comentarii Lasă un comentariu


stancu emil
stancu emil 29.03.2022 19:10
Daca circul cu un autoturism ce obligatii am cand vad un autovehicul de școala
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 30.03.2022 17:15

Nu aveti obligatii, insa din punct de vedere al conduitei preventive este recomandat sa se sporeasca atentia pentru a putea preveni evenetualele incidente cauzate din imprudenta sau din lipsa de experienta a celui incepator.

 Simone Flx
Simone Flx 13.03.2022 11:01
Daca autospeciala are atat semnale luminoase albastre cat si rosii pornite, cum ar trebui sa procedam daca avem traseul? Reducem viteza sau si oprim?
Dan Munteanu
Dan Munteanu 09.04.2022 06:46
Lumina rosie de pe un autovehicul aflat in misiune te obliga sa opresti. Lumina rosie se gaseste doar pe masinile de politie si pompieri. Daca vezi doar lumina albastra pe autovehicule atunci trebuie sa acorzi prioritate de trecere prin incetinirea vitezei si deplasarea sprea marginea drumului...
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.04.2022 07:10

Se va ține cont de lumina roșie și se va opri.Andrei
Andrei 18.02.2022 12:57
Buna ziua! Care este ordinea priorității in caz ca se întâlnesc la o intersectie o ambulanta cu semnale sonore si luminoase pornite si o masina de politie cu semnale luminoase si sonore pornite , sau cu o coloana oficiala / pompieri, jandarmi, etc
Dan Munteanu
Dan Munteanu 09.04.2022 06:52
Prioritatea de dreapta... Obligatia ta - la rosu opresti, la albastru incetinesti si te muti cat mai aproape de marginea drumului... Si masinile cu prioritate (semnale acustice si vizuale) ar trebui sa functioneze pe sistemul prioritatii de dreapta - sau soferii pot negocia intre ei - de exemplu politia poate lasa ambulanta si pompierii sa treaca primii, chiar daca vin din stanga. In acelasi timp, daca pompierii se deplaseaza sa de-a o pisica jos din copac pot permite unei ambulante sa treaca inainte... PS. La un convoi militar, un autoturism al Ministerului Apararii a solicitat, in mijlocul unei intersectii sa ne oprim cateva minute pentru a lasa coloana sa se deplaseze in voie catre destinatie - nu eram obligati sa o facem - dar mai este si respectul in trafic.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 11.04.2022 08:37

OUG - Articolul 62(2) Când două autovehicule cu regim de circulație prioritară, care se deplasează în misiune având semnalele luminoase și sonore în funcțiune, se apropie de o intersecție, venind din direcții diferite, vehiculul care circulă din partea dreapta are prioritate.
Rox Ivan
Rox Ivan 17.10.2021 09:31
Bună ziua! De ce nu se mai aude nimic la videoclipuri?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 17.10.2021 16:01

Verifica volumul din playerul tau videoMarina Pop
Marina Pop 01.10.2021 08:48
va mulțumesc frumos pentru explicații. m-ai bine de atât nu as putea sa le înțeleg. cele video sunt de mare folos
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 01.10.2021 16:06

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Gheorghe Constantin Colta
Gheorghe Constantin Colta 26.09.2021 18:01
Bună seara, Dacă eu urmez cei 4 pași,mai este nevoie sa mai citesc din carte? Mulțumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.09.2021 15:25

Gasesti tot ce ai nevoie pe site. Vîlceanu Adelina-Diana
Vîlceanu Adelina-Diana 09.08.2021 17:17
Buna ziua! Se permite trecerea pe culoarea roșie a semaforului dacă ești pe un drum cu sens unic, 3 benzi și ai ambulantă in spate ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.09.2021 10:35

Legea nu prevede o excepție in acest caz. Însă, daca este singura varianta rămasă la dispoziție, poți înainta puțin către intersecție, chiar daca treci de semaforul care indica roșu (însă trebuie sa te asiguri foarte bine ca nu ajungi sa te intersectezi cu vehiculele de pe drumul transversal care te pot acroșa) ca sa lași cale libera ambulantei sa poată trece de tine. Însă asta nu înseamnă ca îți poți continua deplasarea ca si cum ar fi verde la semafor.Ina
Ina 27.07.2021 10:26
Multumesc pentru explicatii si materiale!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.07.2021 15:09

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Denisa
Denisa 19.07.2021 01:30
Buna seara, am următoarea situație..
Sunt intr un sens giratoriu, ma asigur din stânga nu vine nimic iar la jumătatea sensului văd din dreapta o mașina de poliție doar cu semnalele albastre pornite iar eu nu am timp sa opresc, a ajuns mult prea repede la sens și nu i am văzut, când am trecut de ei m au claxonat..
Ar putea sa îmi trimită acasă citație sa îmi ia permisul?
Ce faci in situația in care nu ii vezi pur și simplu, ei venind din dreapta iar eu fiind atenta la trecerea prin sens nu sa ma uit in dreapta..
va rog dacă ma puteți ajuta cu un răspuns sa știu dacă ma astept sa primesc citație acasă .
Mulțumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 27.07.2021 08:05

Având doar semnalele luminoase pornite, aceștia nu beneficiază de prioritate specială, caz in care nu aveai obligația de a le acorda prioritate. De aceea ei sunt obligați sa pornească si semnalele sonore, pentru ca este posibil sa nu ii vezi dar sa ii auzi sau invers.Monica Onuţu
Monica Onuţu 21.06.2021 17:22
Multumesc pentru materiale, sunt de mare ajutor! Ca idee de imbunatatire a site-ului, ar fi util un player care sa permita reglarea vitezei de redare.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 22.06.2021 16:03

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Ionescu Viorica
Ionescu Viorica 20.06.2021 09:50
Buna ziua ! Vreau sa ma inscriu si eu ,cum pot sa procedez .! Va multumesc !
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 20.06.2021 15:49

Pentru înregistrare, se parcurg următorii pași:

1. Se apasă butonul LOGIN/REGISTER din colțul dreapta sus al paginii, apoi se apasa butonul ÎNREGISTARE.

2. Trebuie să completați un formular simplu cu datele dumneavoastră. Atenție, adresa de email trebuie să fie valabilă!

3. Se apasă butonul CREARE CONT.

4. Veți primi un email cu link-ul de activare al contului. Intrați pe email-ul dvs. și activați-vă contul!Sau poti sa te conectezi cu facebooik


Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 20.06.2021 15:49

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic Filip Constantin
Filip Constantin 05.06.2021 09:25
Buna ziua!
Avem urmatoarea situatie: in sens giratoriu se intalnesc urmatoarele autospeciale: politia, pompierii si ambulanta, toate functionand cu semnalele acustice si luminoase. Care este ordinea trecerii?
Viruzab Sever
Viruzab Sever 17.06.2021 17:57
ISI DAU PRIORITATE DE DREAPTA

Mereuta Adriana
Mereuta Adriana 25.05.2021 17:10
Buna!prima zi a mers bine video i-ar acum nu imi reuseste deloc.Care poate fi problema?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 26.05.2021 15:31

Schimba browserul de internet.Manuela
Manuela 19.05.2021 14:12
Buna ziua! Avem urmatorul scenariu, sens giratoriu cu 2 benzi. Eu pe banda 1 ies la a doua, o masina de jandarmerie cu lumina albastra aprinsa FARA sonor sta la coada la prima iesire dupa mine. Ajunge la intrare in sens in momentul in care trec si eu pe acolo. Intrebare - trebuie sa opresc si sa-l las sa intre chiar daca nu are sonorul pornit?
Ioana Cozma
Ioana Cozma 22.05.2021 16:08
In penultimul paragraf scrie ca in situatia asta "autovehiculul nu are regim de circulatie prioritara", deci nu ar trebui sa opresti
Alexandru
Alexandru 26.05.2021 05:31
Pt a avea regim prioritar ,o masina trebuie sa aiba semnale luminoase si SONORE in functiune , teoretic nu era masina cu regim de circulatie prioritar dar practic lucrurile nu sunt asa simple ... art 61 OUG si art 119 Regulament .
Legea zice ca si acele semnale pot fi folosite separat (art 119 Regulament) dar specifica clar ca au regim prioritar cand au si una si alta in functiune .
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 27.07.2021 08:07

Având doar semnalele luminoase pornite, aceștia nu beneficiază de prioritate specială, caz in care nu aveai obligația de a le acorda prioritate. Ei sunt obligați sa pornească si semnalele sonore, pe langa cele luminoase, pentru a beneficia de prioritatea speciala.Negoita
Negoita 04.05.2021 06:16
Buna ziua,doresc sa ma ajutati cu un raspuns in urmatoarele situatii: ambulanta cu semnal luminos in functiune albastru,are prioritate de trecere atunci cand iese dintr.o curte?sau in sesnsul giratoriu "taie " intersectia?,multumesc anticipat.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 04.05.2021 16:28

Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să reducă viteza, să circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi să acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă de culoare albastră şi sonore.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓