Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 29

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.

OUG - Articolul 35

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală.
 

Regulament - Articolul 88

(1) Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:

a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate cobori braţul sau braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.

(2) Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţă ori prin spatele sau, să îl ocolească prin partea să stânga sau dreapta, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.

(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.

Regulament - Articolul 89

(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:

a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:

a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Regulament - Articolul 90

Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

Regulament - Articolul 92

(1) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stânga în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.

Regulament - Articolul 147

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat: (Articolul 147 a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;

Regulament - Articolul 182

(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Regulament - Articolul 183

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Codul Rutier - Semnalele polițistului rutier

Semnalele polițistului rutier au o foarte mare importanță și trebuie să fie bine cunoscute de toți participanții la trafic deoarece acestea primează atât față de semnificația mijloacelor de semnalizare cât și față de regulile de circulație.

Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier care dirijează circulaţia sunt obligatorii pentru toți participanții la traficul rutier și au următoarele semnificaţii:

Brațul polițistului rutier ridicat vertical semnifică "Atenție, oprire", pentru toți participanții la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță.

bratul politistului ridicat vertical

Dacă semnalul este dat într-o intersecție, acesta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajați în traversarea intersecției. Ca de exemplu autoutilitara și bicicleta care nu au obligația de a opri deoarece se află deja în traversarea intersecției.  (art. 88 alin. 1  litera a din Regulament)

bratul politistului ridicat vertical in intersectie

Braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

bratul sau bratele intinse orizontal ale politistului

Exemple:

Exemplul 1 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are brațele întinse orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața și din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața și din spatele polițistului.

semnificatia bratelor politistului intinse orizontal

Exemplul 2 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul drept întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţul, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din spatele polițistului.

semnificatia bratului drept al politistului intins orizontal

Exemplul 3 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul stâng întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața polițistului.

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţul, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața polițistului. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

semnificatia bratului stang al politistului intins orizontal

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei.

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea dreapta a autovehiculului politiei

semnificatie baston refelectorizant pe dreapta autovehiculului politiei

Dacă acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei. (art. 92 alin. 2 din Regulament)

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea stanga a autovehiculului politiei

baston refelectorizant pe partea stanga autovehicul politiei

Semnalele polițistului rutier efectuate de pe motocicleta de serviciu au aceeași semnificație precum cele efectuate din autovehiculul poliției.

semnale politist de pe motocicleta

Balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat. (art. 88 alin. 1  litera c din Regulament)

balansare baston reflectorizant pe timp de noapte

Balansarea pe verticală a braţului (in picioare sau pe motocicleta), având palma orientată către sol, semnifică „reducerea vitezei”. (art. 88 alin. 1  litera d din Regulament)

balansarea bratului politistului in plan vertical

Rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni. (art. 88 alin. 1  litera e din Regulament)

rotirea vioaie a bratului politistului

semnificatie pentru pietoni a rotirii bratului de catre politist

Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea să stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească. La efectuarea comenzilor, poliţistul poate folosi şi fluierul. (art. 88 alin. 2 și alin. 3 din Regulament)

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. (art. 92 alin. 1 din Regulament)

mesaje variabile deasupra autovehiculului politiei

ATENTIE !

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

  • poliţiştilor de frontieră;
  • îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale;
  • organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  • agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
  • persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora;​

Aceste 5 categorii enumarate pot efectua următoarele semnale:

  • semnale de oprire, la care oprirea este obligatorie;
  • balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică „reducerea vitezei”;
  • rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Participanţii la trafic sunt obligați să aprească şi la semnalele date de (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

  • membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
  • nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.​

Aceste 2 categorii enumarate pot efectua doar semnale de oprire. 

Polițistul rutier care dirijează circulaţia (dar și cei la semnalele cărora este obligatorie oprirea) trebuie să fie echipat şi plasat astfel încât să poată fi observat şi recunoscut cu uşurinţă de către participanţii la trafic (art. 90 din Regulament).

Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege (art. 35 alin. 2 din OUG).

Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii (art. 147 alin. 4 din Regulament).

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală (art. 35 alin. 3 din OUG).

Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei (art. 182 alin. 1 din Regulament).

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului (art. 183 din Regulament).

71 Comentarii Lasă un comentariu

Alina Balan
Alina Balan 13.08.2021 06:47
Nu merge sa văd videoclipurile.dau play și apare mesajul "video mor found".oare de ce?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.08.2021 13:50

Schimba browserul de internet.


Nena Betty
Nena Betty 13.07.2021 18:01
Foarte util si frumos explicst!Multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.08.2021 13:51

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.


Grațiela Elena
Grațiela Elena 07.06.2021 15:28
Cate întrebări sunt din prim ajutor?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 07.06.2021 15:37

Depinde de noroc...la examen poti avea 1.2,3...


Maria Paula Vrancianu
Maria Paula Vrancianu 27.03.2021 22:14
Am început de o săptămâna mediul de învățare video , fără a citi întreaga Legislatie, in cuantum am notat și făcut schite pe tot ceea ce scrie la mediul de învățare și completat de la audio . Marcând lucrurile importante in culori cum ar fi OUG SAU REGULAMENT sau chiar și oprire obligatorie in momentul in care polițistul da semnalul de un anumit fel cu roșu , crezând ca un adevărat curcubeu îmi rămâne tipărit in cap și sincer ma ajuta foarte mult deoarece nu vreau sa greșesc pentru ca va urma sa ma urc la volan cu 2 copii , unul de 3 ani și o fetița de 5 luni așa ca îmi doresc sa stiu totul sa fiu precauta pt ca cu emoțiile va fi greu la început , ascult mediul de învățare de mai multe ori și inclusiv când fac diferite activități prin casa, cum ar fii mâncare , c*rățenie etc ... este necesar sa citesc și legislația? Sunt lucruri care nu sunt prezentate in mediul video?
Multumesc. !
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 28.03.2021 07:08

Gasesti tot ce este necesar in cursurile explicate video.


Mihaicioa
Mihaicioa 10.03.2021 18:27
Dacă am aparte auditive pot sa iau permisul auto?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.03.2021 16:39

Doar un medic te poate declara apt.


Adrian Simion
Adrian Simion 02.03.2021 18:02
De ce vehiculul ros nu a acordat prioritate de trecere vehiculului galben in intersectie?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 03.03.2021 17:13

Vezi explicatia video.


Marcel Ursan
Marcel Ursan 16.02.2021 14:36
Iar în cazul in care polițistul nu indica sa ma opresc dar nici nu îmi face semn sa plec din loc ce fac? Aștept semnalul lui?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.02.2021 15:43

Esti atent la ce a indicat celor dinaintea ta pana sa intri in intersectie sau astepti semnalul care ti se adreseaza .


Grigoriu Nicu
Grigoriu Nicu 15.02.2021 17:36
Salutare eu sunt incepator si vreu sa dau de permis ce trebuie sa învat cel mai mult ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.02.2021 15:43

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic 


Nadia
Nadia 24.01.2021 15:22
Mia fost suspedat permisul pt 60 zile daca fac testu pt cunoastere si de un caz nul iau mi se adauga alte 30zile? Precizez ca vreau Eu sa dau testu Nu mau chemat ei ...suspendarea e pt atingerea onglizilor si Nu sa ajuns la o intelegere
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 24.01.2021 16:01

In cazul in care nu promovezi examenul ti se adauga inca 30 zile.Tu trebuie sa te programezi nu sa te cheme ei.


Robert Strugariu
Robert Strugariu 10.01.2021 19:51
Bună!
As avea și eu o întrebare referitoare la proba teoretică.
Mai exact... Ce acte sunt necesare pentru prezentarea unui candidat la proba teoretică in cazul in care acesta dă proba pentru prima dată?
Va mulțumesc anticipat!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.01.2021 16:29
Alexandra Tomescu
Alexandra Tomescu 03.01.2021 11:48
Semnalul politistului rutier, aflat intr-un autovehicul al politiei, efectuat prin BALANSAREA brațului, cu sau fara baston reflectorizant, scos pe partea laterala dreapta a vehiculului, înseamnă OPRIREA sau REDUCEREA vitezei autovehiculelor din spatele autovehiculului poliției?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 03.01.2021 16:38
Andrei Negrei
Andrei Negrei 14.01.2021 17:05
Oprire.
ChiticSebastianIoan
ChiticSebastianIoan 09.12.2020 14:58
Da am completat.
Miihaela Radu
Miihaela Radu 05.12.2020 06:40
Am inteles ca la ridicarea orizontala a oricarui brat( doar unul) opresc vehicululele care intersecteaza bratul.
Cum se desfasoara traficul cu celelalte trei directii care au liber si au fiecare benzi multiple de directionare?
sper ca am pus intrebarea clar...

Va multumesc anticipat!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 05.12.2020 09:20

Ceilati vor tine cont de semafoarle si de indicatoarele pe care le intalnesc in intersectie,


Alina Muraretu
Alina Muraretu 26.09.2020 19:32
De ce nu mai funcționează înregistrările video?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.09.2020 08:06

Schimba browser-ul de internet.


O.G. Arion
O.G. Arion 18.09.2020 10:23
Admis azi, cu 23 puncte. Vă mulțumesc!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 18.09.2020 15:09

Cu placere, felicitari!


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓