Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 29

(2) Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 10-12-2021)

OUG - Articolul 35

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală.
 

Regulament - Articolul 88

(1) Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:

a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate cobori braţul sau braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.

(2) Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţă ori prin spatele sau, să îl ocolească prin partea să stânga sau dreapta, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.

(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.

Regulament - Articolul 89

(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:

a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:

a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Regulament - Articolul 90

Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

Regulament - Articolul 92

(1) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stânga în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.

Regulament - Articolul 147

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat: (Articolul 147 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;

Regulament - Articolul 182

(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Regulament - Articolul 183

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Codul Rutier - Semnalele polițistului rutier

Semnalele polițistului rutier au o foarte mare importanță și trebuie să fie bine cunoscute de toți participanții la trafic deoarece acestea primează atât față de semnificația mijloacelor de semnalizare cât și față de regulile de circulație.

Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier care dirijează circulaţia sunt obligatorii pentru toți participanții la traficul rutier și au următoarele semnificaţii:

Brațul polițistului rutier ridicat vertical semnifică "Atenție, oprire", pentru toți participanții la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță.

bratul politistului ridicat vertical

Dacă semnalul este dat într-o intersecție, acesta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajați în traversarea intersecției. Ca de exemplu autoutilitara și bicicleta care nu au obligația de a opri deoarece se află deja în traversarea intersecției.  (art. 88 alin. 1  litera a din Regulament)

bratul politistului ridicat vertical in intersectie

Braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

bratul sau bratele intinse orizontal ale politistului

Exemple:

Exemplul 1 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are brațele întinse orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața și din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața și din spatele polițistului.

semnificatia bratelor politistului intinse orizontal

Exemplul 2 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul drept întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţul, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din spatele polițistului.

semnificatia bratului drept al politistului intins orizontal

Exemplul 3 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul stâng întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața polițistului.

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţul, poziţia sa însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața polițistului. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

semnificatia bratului stang al politistului intins orizontal

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei.

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea dreapta a autovehiculului politiei

semnificatie baston refelectorizant pe dreapta autovehiculului politiei

Dacă acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei. (art. 92 alin. 2 din Regulament)

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea stanga a autovehiculului politiei

baston refelectorizant pe partea stanga autovehicul politiei

Semnalele polițistului rutier efectuate de pe motocicleta de serviciu au aceeași semnificație precum cele efectuate din autovehiculul poliției.

semnale politist de pe motocicleta

Balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat. (art. 88 alin. 1  litera c din Regulament)

balansare baston reflectorizant pe timp de noapte

Balansarea pe verticală a braţului (in picioare sau pe motocicleta), având palma orientată către sol, semnifică „reducerea vitezei”. (art. 88 alin. 1  litera d din Regulament)

balansarea bratului politistului in plan vertical

Rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni. (art. 88 alin. 1  litera e din Regulament)

rotirea vioaie a bratului politistului

semnificatie pentru pietoni a rotirii bratului de catre politist

Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească. La efectuarea comenzilor, poliţistul poate folosi şi fluierul. (art. 88 alin. 2 și alin. 3 din Regulament)

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. (art. 92 alin. 1 din Regulament)

mesaje variabile deasupra autovehiculului politiei

ATENTIE !

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

 • poliţiştilor de frontieră;
 • îndrumătorii de circulație ai Ministerului Apărării Naționale;
 • agenților căilor ferate;
 • persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora.

Aceste 4 categorii enumerate mai sus pot efectua următoarele semnale:

 • semnale de oprire, la care oprirea este obligatorie;
 • balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică „reducerea vitezei”;
 • rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

 • membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
 • nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.​

Aceste 2 categorii enumerate mai sus pot efectua doar semnale de oprire. Acestea NU pot efectua și semnale de reducere sau mărire a vitezei de deplasare​.

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

 • personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române;
 • organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Polițistul rutier care dirijează circulaţia (dar și cei la semnalele cărora este obligatorie oprirea) trebuie să fie echipat şi plasat astfel încât să poată fi observat şi recunoscut cu uşurinţă de către participanţii la trafic (art. 90 din Regulament).

Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege (art. 35 alin. 2 din OUG).

Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii (art. 147 alin. 4 din Regulament).

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală (art. 35 alin. 3 din OUG).

Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei (art. 182 alin. 1 din Regulament).

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului (art. 183 din Regulament).

112 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.