Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 29

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.

OUG - Articolul 35

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală.
 

Regulament - Articolul 88

(1) Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:

a) braţul ridicat vertical semnifică "atenţie, oprire" pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate cobori braţul sau braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni.

(2) Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţă ori prin spatele sau, să îl ocolească prin partea să stânga sau dreapta, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.

(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.

Regulament - Articolul 89

(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:

a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:

a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Regulament - Articolul 90

Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

Regulament - Articolul 92

(1) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

(2) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stânga în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.

Regulament - Articolul 147

Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat:
4. să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii;

Regulament - Articolul 182

(1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Regulament - Articolul 183

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier

Codul Rutier - Semnalele polițistului rutier

Semnalele polițistului rutier au o foarte mare importanță și trebuie să fie bine cunoscute de toți participanții la trafic deoarece acestea primează atât față de semnificația mijloacelor de semnalizare cât și față de regulile de circulație.

Semnalele, indicațiile și dispozițiile polițistului rutier care dirijează circulaţia sunt obligatorii pentru toți participanții la traficul rutier și au următoarele semnificaţii:

Brațul polițistului rutier ridicat vertical semnifică "Atenție, oprire", pentru toți participanții la trafic care se apropie, cu excepția conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiții de siguranță.

bratul politistului ridicat vertical

Dacă semnalul este dat într-o intersecție, acesta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se afla deja angajați în traversarea intersecției. Ca de exemplu autoutilitara și bicicleta care nu au obligația de a opri deoarece se află deja în traversarea intersecției.  (art. 88 alin. 1  litera a din Regulament)

bratul politistului ridicat vertical in intersectie

Braţul sau braţele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

bratul sau bratele intinse orizontal ale politistului

Exemple:

Exemplul 1 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are brațele întinse orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața și din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţele, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața și din spatele polițistului.

semnificatia bratelor politistului intinse orizontal

Exemplul 2 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul drept întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din spatele polițistului;

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţul, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din spatele polițistului.

semnificatia bratului drept al politistului intins orizontal

Exemplul 3 - dacă polițistul rutier este cu fața la dvs. și are doar brațul stâng întins orizontal, semnifică oprire pentru participanții la trafic care vin din fața polițistului.

După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborâ braţul, poziţia să însemnând, de asemenea, "oprire" pentru participanţii la trafic care vin din fața polițistului. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament)

semnificatia bratului stang al politistului intins orizontal

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei.

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea dreapta a autovehiculului politiei

semnificatie baston refelectorizant pe dreapta autovehiculului politiei

Dacă acelaşi semnal efectuat pe partea stânga a autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei. (art. 92 alin. 2 din Regulament)

semnificatie baston refelectorizant scos pe partea stanga a autovehiculului politiei

baston refelectorizant pe partea stanga autovehicul politiei

Semnalele polițistului rutier efectuate de pe motocicleta de serviciu au aceeași semnificație precum cele efectuate din autovehiculul poliției.

semnale politist de pe motocicleta

Balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului fluorescent-reflectorizant semnifică "oprire" pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat. (art. 88 alin. 1  litera c din Regulament)

balansare baston reflectorizant pe timp de noapte

Balansarea pe verticală a braţului (in picioare sau pe motocicleta), având palma orientată către sol, semnifică „reducerea vitezei”. (art. 88 alin. 1  litera d din Regulament)

balansarea bratului politistului in plan vertical

Rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului de către pietoni. (art. 88 alin. 1  litera e din Regulament)

rotirea vioaie a bratului politistului

semnificatie pentru pietoni a rotirii bratului de catre politist

Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea să stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească. La efectuarea comenzilor, poliţistul poate folosi şi fluierul. (art. 88 alin. 2 și alin. 3 din Regulament)

Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. (art. 92 alin. 1 din Regulament)

mesaje variabile deasupra autovehiculului politiei

ATENTIE !

Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

  • poliţiştilor de frontieră;
  • îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale;
  • organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  • agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
  • persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora;​

Aceste 5 categorii enumarate pot efectua următoarele semnale:

  • semnale de oprire, la care oprirea este obligatorie;
  • balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică „reducerea vitezei”;
  • rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

Participanţii la trafic sunt obligați să aprească şi la semnalele date de (art. 29 alin. 2 din OUG și art. 89 din Regulament):

  • membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
  • nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.​

Aceste 2 categorii enumarate pot efectua doar semnale de oprire. 

Polițistul rutier care dirijează circulaţia (dar și cei la semnalele cărora este obligatorie oprirea) trebuie să fie echipat şi plasat astfel încât să poată fi observat şi recunoscut cu uşurinţă de către participanţii la trafic (art. 90 din Regulament).

Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege (art. 35 alin. 2 din OUG).

Conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii (art. 147 alin. 4 din Regulament).

În exercitarea atribuţiilor care îi revin, poliţistul rutier are dreptul să verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală (art. 35 alin. 3 din OUG).

Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei (art. 182 alin. 1 din Regulament).

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al poliţistului de frontieră este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului (art. 183 din Regulament).

45 Comentarii Lasă un comentariu

Alina Muraretu
Alina Muraretu 26.09.2020 19:32
De ce nu mai funcționează înregistrările video?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.09.2020 08:06

Schimba browser-ul de internet.


O.G. Arion
O.G. Arion 18.09.2020 10:23
Admis azi, cu 23 puncte. Vă mulțumesc!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 18.09.2020 15:09

Cu placere, felicitari!


Răzvan Migiu
Răzvan Migiu 16.08.2020 20:48
De exemplu, pe drum comunal , ce semnal trebuie sa faca politistul ca sa opresc ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 17.08.2020 15:20

Semnalele sunt aceleasi indiferent de categoria drumului.


secara petru
secara petru 19.06.2020 19:29
Din cate am inteles participanții la trafic pot fi opriți din 2 motive,suspiciune sau săvârșirea unei infracțiuni si controlul documentelor.ok.de ce nu un singur motiv si anume primul amintit mai sus,suspiciune sau săvârșirea unei infracțiuni?Evident ca organul de control iti va cere sa te identifici...Ca doar nu te va oprii fără să te legitimezi...Ca sa fii sancționat trebuie sa fii legitimat,Evident.De ce codul rutier permite pescuitul in trafic de către poliția română,multi participanți la trafic sunt opriți doar din curiozitate sau plictiseala agentului rutier.Mai pot enumera....răzbunare,invidie vizavi de masina participantului la trafic...etc.Romania este membră UE,de ce nu luam exemplul legislatiilor unor țări precum Germania in ce priveste oprirea participanților la trafic?Dacă există o suspiciune întemeiată,conducătorul auto este oprit si verificat,daca nu exista este lăsat în pace.De ce codul rutier permite hărțuirea participanților la trafic de către poliția română?Au trecut 30 de ani de la desființarea fostei miliții,si avem atatea exemple bune in ce priveste legislatia rutieră a altor țări....De ce nimeni nu vrea sa privească ce e dincolo de gard?
Cosmin Neagu
Cosmin Neagu 29.08.2020 12:08
Nu ai inteles. Poti fi oprit doar pentru verificarea documentelor, asta poate sa fie motiv. Altfel ar merge cine vrea fara permis, asigirare, ori ITP si ar fi depistati doar in caz de accident.
Cris B
Cris B 25.05.2020 12:01
Când polițistul are un brat sau ambele întinse in lateral, apoi la lasa in jos, indicația de oprire se mentine, dar pana cand?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 25.05.2020 13:04

Pana cand acesta va efectua un alt semnal.


Viorel Naatase
Viorel Naatase 06.03.2020 16:33
Are ceva daca citesc si ma si uit de videoclipuri ?
Aduca nu vreau sa fie o pierdere de timp
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 06.03.2020 17:23

Este foarte bine asa.


Gaby marin
Gaby marin 10.05.2019 07:41
Buna o sa dau si eu peste 3 luni si nu stiu sigur depe ce sait sa invat?? ..da asta chiar cred ca o sa ma ajute si cartea am citito d 2 ori... ce ar trebui sa mai fac??
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.05.2019 08:25

Recomandam ca sa se faca toti cei 4 pasi de invatare, cel mai important este pasul 3 (Mediu de invatare DRPCIV) unde intrebarile sunt explicate audio - video iar la sala sa te duci atunci cand faci toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte.

In acest fel inveti eficient si promovezi examenul teoretic


Elena Ionescu
Elena Ionescu 13.01.2019 07:43
Imi puteti spune va rog , aici la semnalele politistului sunt doua semnale echivalente sau eu nu inteleg bine? Bratul/bratele intinse orizontal al politistului = oprire pentru toti soferii indiferent de directia lor.
Dc e cu fata la mine politistul si are bratele intinse orizontal eu si cel din spatele politistului opresc.
Avand la baza aceasta ipoteza , in situatia in care ma aflu in stanga , ori dreapra politistului si el are ambele brate intinse orizontal , eu opresc ? Sau doar soferii aflati inn fata si spatele politistului? Dc Da, atunci nu e putin derutant ca acelasi semnal sa aiba doua varinate ? Ori oprim toti soferii, ori cei din fata si spatele politistului ?
Va multumeac anticipat, poate complic eu lucrurile , m ati ajuta mult cu un raspuns .
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 14.01.2019 10:57

Prima ta afirmatie de mai sus este incompleta, de aceea nu ai intels in totalitate.Definitia completa este asta: Brațul sau brățele întinse orizontal semnifică "oprire" pentru toți participanții la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. (art. 88 alin. 1  litera b din Regulament).Trebuie înțeles ca acest semnal se adresează doar celor a căror direcție inițială de deplasare se intersectează cu brațul/brațele acestuia. Caz in care cei din lateral, indiferent in ce direcție vor sa meargă, nu au obligația sa oprească, deoarece direcția lor inițială nu se intersectează cu brațul polițistului.


Elena Ionescu
Elena Ionescu 16.01.2019 11:51
Intr-adevar nu m i se engramase conrespunzator informatia, am.recitit, e totul clar , am facut Mediu de invatare si pot spune ca trecand la chestionare e f simplu sa raspunzi cum trebuie, buna ideea cu acest site atat de explicit! Va anunt cand ia u cu 26 de puncte , desigur :), datorita dvs !
Cosmin Solovăstru
Cosmin Solovăstru 01.12.2018 19:35
Salutare, am o problema cu vizionarea videoclipurilor, nu ma pot uita la ele deoarece merg cateva minute(2/3 min) si dupa se opresc si se incarca.Nu am nici-o problema cu reteaua sau cu sursa de internet.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 03.12.2018 12:42

Incercati de pe alt browser de internet!


Estera
Estera 14.11.2018 06:05
Care este echipamentul obligatoriu a unui agent de circulatie,care opreste un autoturism,mai ales(sau orice participant in trafic)NOAPTEA,pe o strada iluminata partial?
miklosleventee@yahoo.co.uk
miklosleventee@yahoo.co.uk 29.08.2018 01:44
la semnal numai sonor al unei masini de politie? ai obligatia sa te opresti?
La semnal rosu-albastru fara semnal sonor ai obligatia sa opresti?
Daca nu ai video despre fapta lor fug dupa tine si te amendeaza! Care este solutia?
Multumesc pt. raspuns!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 29.08.2018 13:00

In ambele cazuri nu esti obligat sa opresti. Solutia ar fi sa faci contestatie amenzii si sa aduci si probe/martori.


Catalina Cimpoesu
Catalina Cimpoesu 22.07.2018 22:13
La semalul politistului care semnifica marirea vitezei pt. pietoni(el aflanduse langa trecerea de pietoni)conducatori care vin din fata ce ar trebui sa inteleaga?????maresc si ei viteza sau doar pietoni??????
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 29.07.2018 14:58

Politistul se va folosi de alte tipuri de semnalizare, altele decat cele prevazute in lege, sau se va folisi de bastorul reflectirizant ca sa isi faca bine inteles semnalul dat. Deci daca politistul se va referi doar la pietoni, acesta le va da celorlalti de inteles ca se refera doar la pietoni.


Mihaela Moise
Mihaela Moise 30.04.2018 23:37
Dureaza mai mult de 2luni?:(
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.04.2018 23:39

Sa speram ca nu se ajunge la un timp asa de lung. Noi ne gandim ca in maxim doua saptamani sa rezolvam.


Mihaela Moise
Mihaela Moise 30.04.2018 23:40
Va multumesc mult
Mihaela Moise
Mihaela Moise 30.04.2018 23:20
Buna, inca nu am reusit sa rezol problema cu video-ul..nu reusesc sa le pornesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.04.2018 23:35

Se pare ca pe iphone, de la ultimul update iOS 11.3.1 nu se mai pot reda video-urile. Asteptam sa se rezolve aceasta problema aparuta la noul update iOS, dar poate dura ceva timp. Puteti incerca sa invatati de pe un android sau sa va folositi de variana text a explicatiilor.


Precious Njoku
Precious Njoku 20.03.2018 11:40
please do you have videos in English too
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 20.03.2018 18:42

No.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2020 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓