Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1192)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 717 din 1192

Nu se poate circula cu un autoturism dacă:

A se depăşeşte masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare;
B anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de înmatriculare;
C autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare.

Explicație (actualizată 2023)

Pentru variantele  A  și  B 

Conducătorii de vehicule nu pot circula cu un autoturism pe drumurile publice dacă acesta depăşeşte masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare sau dacă anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de înmatriculare.


Pentru varianta  C 

Înălțimea unui autoturism poate fi influențață, ca de exemplu, de tipul anvelopelor și înalțimea acestora, prin urmare, atunci când autoturismul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare, nu i se interzice circulația.


Răspunsul corect este: A și B

Găsiți aici lecție video cu Obligațiile și Interzicerile conducătorilor auto --> Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării

Articole de referință (legislație 2023)

Pentru variantele  A  și  B 

OUG - Articolul 6

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;

Regulament - Articolul 148

Se interzice conducătorului de autovehicul sau de tramvai:
16. să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita admisă;


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

19 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

Materialele prezentate pe această aplicație web/mobile fac obiectul drepturilor de autor și sunt protejate prin lege. Este permisă folosirea acestora doar în scop educațional personal. Pentru folosirea acestor materiale în alt scop decât cel educațional personal vă rugăm să ne contactați.

© Copyright Școala Rutieră 2023

Toate drepturile rezervate.