Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 842 din 1200

Când se restituie permisul de conducere reținut de către poliție în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce?

A la hotărârea agentului de circulație;
B la expirarea termenului de suspendare, dacă a fost promovat testul de verificare a cunoștințelor, în situațiile prevăzute de lege;
C atunci când procesul verbal de contravenție a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Permisul de conducere reținut de poliția rutieră în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce NU se poate restituii la hotărârea agentului de circulație, acesta trebuie să aibă un temei legal pentru a o face, însă legea nu prevede acest lucru.


Pentru varianta  B 

Pentru anumite contravenții săvârșite de către de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai se aplică suspendarea exercitării dreptului de a conduce și este obligatorie promovarea testului (examenului) de cunoaștere a regulilor de circulație (13 întrebări corecte din 15). De exemplu, pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, se aplică amenda contravențională prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile și este obligatorie promovarea testului (examenului) de cunoaștere a regulilor de circulație (chestionarul 13 întrebări corecte din 15, ce se găsește aici pe Școala Rutieră la categoria „Redobândire permis”).

În cazul acestei contravenții permisul de conducere se restituie după expirarea perioadei de suspendare și promovarea testului de cunoaștere a regulilor de circulație. Dacă nu se promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau în caz de neprezentare pentru susținerea acestuia, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile, astfel permisul de conducere se restituie mai târziu cu 30 de zile față de expirarea perioadei de suspendare, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile, astfel permisul de conducere se restituie mai târziu cu 30 de zile față de expirarea perioadei de suspendare.

Dacă doriți să cunoașteți aceste cazuri în care este obligatorie susținerea examenului intrați aici - Cat. Redobândire (testul 13 din 15).


Pentru varianta  C 

Permisul de conducere reținut de poliția rutieră în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce se restituie și în situația în care procesul verbal de contravenție a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.


Răspunsul corect este: B și C


Recomandări:
Mai multe informații despre susținerea testului și despre reducerea perioadei de suspendare găsiți aici --> Redobândirea permisului suspendat
Reținerea permisului de conducere și aplicarea altor sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video --> Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 102

[...]
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
[...]

OUG* - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:
[...]
c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);
[...]
(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.
[...]

OUG* - Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
[...]
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
[...]
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 113

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:
[...]
e) în baza hotărârii judecătoreşti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

29 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.