Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 1182 din 1200

Cui îi revine obligația efectuării inspecțiilor tehnice periodice, precum și a respectării periodicității acestora?

A unităților service;
B deținătorului legal al autovehiculului;
C Registrului Auto Român.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

Inspecția tehnică periodică (ITP) se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare. Pentru autovehicule inspecția tehnică periodică se efectuează la diferite intervale de timp în funcție de tipul de autovehicul, de exemplu pentru autoturismele noi, prima inspecție tehnică periodică se face la trei ani, pentru autoturismele cu o vechime de până în 12 ani se efectuează la un interval de doi ani, iar pentru autoturismele mai vechi de 12 ani se efectuează la 12 luni (un an).

Termenul de valabilitate al inspecției tehnice periodice se regăsește în anexa certificatului de înmatriculare sau înregistrare.

Pentru mai multe informații cu privire la termenele de efectuare a ITP, în funcție de tipul autovehiculului, vă recomandăm să consultați articolele de referință actualizate la zi din această pagină.

Răspunsul corect este: B


Recomandări:
Starea tehnică pe care trebuie să o îndeplinească vehiculele care circulă pe drumul public - Lecție Audio-Video --> Codul Rutier - Starea tehnică a vehiculelor și sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă

Articole de referință (legislație 2024)

OUG* - Articolul 9

[...]
(4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.
[...]

ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 (ITP)**** - Articolul 2

[...]
(3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele:
a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând - la 6 luni;
b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la un an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;
c) Abrogată.
d) autovehicule care desfășoară transport de persoane în regim de taxi, precum și autovehicule care desfășoară activitățile de RENT CAR, astfel cum acestea sunt definite la art. 1^1 lit. aa) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare - la 6 luni;
d^1) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto - la un an, cu excepția autovehiculelor utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, pentru care periodicitatea este de 6 luni;
d^2) autovehicule speciale ambulanță - la un an;
e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
f) remorci şi semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
g) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la un an;
h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu următoarele excepţii:

  • remorci şi semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de un an;
  • remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani;

i) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti şi cvadricicluri - la 2 ani;
j) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
k) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depăşeşte 3.500 kg - la 2 ani;
l) abrogată;
m) mașini autopropulsate, cu excepția celor prevăzute la art. 6^5 - la 2 ani.
[...]

ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 (ITP)**** - Articolul 6

[...]
(3) În cazul în care vehiculul corespunde reglementărilor prevăzute la art. 1 alin. (2), R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare/înregistrare data până la care trebuie efectuată următoarea inspecție tehnică periodică. Totodată, R.A.R. sau stațiile de inspecție tehnică periodică aplică ecusonul de inspecție tehnică periodică corespunzător pe plăcile de înmatriculare ori pe plăcile de înregistrare.
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
**** ORDONANŢA nr. 81 din 24 august 2000 (ITP) = ORDONANȚA nr. 81 din 24 august 2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România actualizată (Lege ITP)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

16 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.