Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 54

(1) Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

(2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei.

OUG - Articolul 63

(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2) Nu se consideră oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.

OUG - Articolul 72

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

 

Regulament - Articolul 116

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.

(2) Intenția conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulație sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depășire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localităților înainte de începerea efectuării manevrelor. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 141

(6) Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna. (Alineatul (6) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(7) Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.

Regulament - Articolul 143

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;
d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită.

Regulament - Articolul 144

(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:

a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.

Regulament - Articolul 203^1

(1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.

(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Regulament - Articolul 203^4

(1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Codul Rutier - manevre staționarea interzisă și parcarea

MANEVRELE CARE SE EXECUTĂ PE DRUMUL PUBLIC

STAȚIONAREA VOLUNTARĂ ESTE INTERZISĂ (art. 143 din Regulament):

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară (adica cele 16 cazuri in care oprirea voluntara este interzisa, pe cale le-am enumerat la interzicerea opririi pe care le găsiți aici --> Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă);

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării (marcajul poate fi si cel galben) (( În cazul în care indicatorului "Staţionarea interzisă" este instalat singur, staţionarea este interzisa din dreptul lui si pâna la coltul primei intersectii, indiferent de lungimea sectorului. Acesta poate fi insotit si de panouri aditionale, panoul aditional „Sageata cu varful in sus” indica inceputul zonei de actiune, panoul aditional „Sageata cu doua varfuri, unul in sus si altul in jos” inseamna confirmarea zonei de actiune iar panoul aditional „Sageata cu varful in jos” semnifica sfarsitul zonei de actiune a indicatorului. Indicatorul mai poate fi insotit si de panoul aditional „Sageata cu varful in sus” care semnifica inceputul zonei de actiune si distanta de actiune a indicatorului, exprimata in metri.));

stationarea interzisa pe marcajul in zig zag

marcaj galben de interzicere a stationarii

marcaj galben ce interzice stationarea aplicat la marginea partii carosabile

sationarea este interzisa din drepul indicatorului stationarea interzisa

stationarea este interzisa pana la coltul primei intersectii pe sensul de mers

sationare interzisa cu panou aditional inceputul zonei de stationare interzisa

panou aditional ce confirma zona de stationare interzisa

sfarsitul zonei de stationare interzisa este anuntat de panoul aditional sageata cu varful in jos

stationarea interzisa cu panou aditional ce precizeaza lungimea sectorului

c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;

stationarea interzisa pe drumurile cu latimea mai mica de 6 metri

d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

se interzice stationarea in dreptul cailor de acces

e) în pante şi în rampe;

stationarea este interzisa in rampa

stationarea este interzisa pe drumurile in rampa

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită

stationarea este interzisa de indicatorul stationare alternanta

stationarea este interzisa de indicatorul zona de stationare cu durata limitata

Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul acestuia este obligat să oprească motorul (art. 141 alin. 7 din Regulament).

Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna (art. 141 alin. 6 din Regulament).

PARCAREA

Un caz particular al stationarii este parcarea. Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător (art. 63 alin. 4 din OUG).

parcarea se executa doar in spatiile special destinate

Parcările vor fi semnalizate cu următoarele indicatoare:

indicatoarele care permit parcarea autovehiculelor

Poziția vehiculului în locul de parcare este:

- dacă nu există marcaj pentru parcare, vehiculele vor fi parcate lângă și paralel cu marginea din dreapta a drumului, pe un singur rând, unul după celălalt. Pe indicatorul de parcare se poate specifica printr-un desen cum se va efectua parcarea, de exemplu cu toate roțile pe trotuar.

parcarea se executa paralel cu axa drumului cat mai aproape de marginea din dreapta

parcarea se poate efectua si partial pe trotuar

- dacă există marcaj pentru parcare, poziția vehiculelor parcate va fi cea indicată de marcaje.

daca exista marcaje de parcare acestea se vor respecta

Tipuri de locuri de parcare pe drumul public:

- parcare paralelă cu axa drumului;

parcare paralela cu axa drumului

- parcare perpendiculară pe axa drumului;

parcare perpendiculara pe axa drumului

- parcare oblică pe axa drumului.

parcare oblica fata de axa drumului

Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz (art. 64 alin. 1 din OUG).

Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia (art. 64 alin. 2 din OUG).

Ridicarea vehiculelor (art. 203*1 din Regulament)

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă (art. 203*1 alin. 1 din Regulament).

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane (art. 203*1 alin. 3 din Regulament).

Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă (art. 203*1 alin. 4 din Regulament).

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative (art. 203*1 alin. 5 din Regulament).

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia. (art. 203*4 alin 1 din Regulament)

Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru (art. 72 alin. 7 din OUG).

Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă (art. 144 alin. 2 din Regulament):

- se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
- accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
- poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni (art. 144 alin. 3 din Regulament).

118 Comentarii Lasă un comentariu


Ileana
Ileana 04.08.2022 06:26
Buna ziua, staționarea unei mașini pe o strada asfaltata cu lățimea de sub 7m este interzisa?Strada în ambele sensuri fără nici un semn.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 04.08.2022 15:40

Se interzice, prin regulamentul rutier, staționarea voluntară a vehiculelor pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 metri. Atenție! Pe aceste drumuri nu este interzisă și manevra de oprire. Trebuie știut că diferența dintre oprire și staționare constă în perioada de timp pe care este imobilizat vehiculul. O imobilizare a vehiculului de până la 5 minute se numește oprire, iar dacă durează mai mult de 5 minute, se numește staționare. Prin urmare, daca imobilizarea vehiculului este de pana la 5 minute, se numește oprire și este permisă în locurile în care este interzisă staționarea.Lavinia Constantin
Lavinia Constantin 26.06.2022 16:46
Cum e mai ușor sa înveți ascultând videourile sau citind? Parca tot uitandu ma la video nu înțeleg mai nimic, ce părere aveți? Sau cartea e mult mai buna?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.06.2022 14:58

Gasesti tot ce ai nevoie pe site.Intrebarile din carte nu sunt ca cele de la examen, o mare parte din intrebari sunt create de cei care au facut cartea.Repeta mediul de invatare pana gresesti cat mai putine intrebari (sub 50 greseli) iar la sala sa te duci cand ai facut chestionarele cu 25-26 de puncte.Vezi explicatiile video asa retii mai usorElla Laura
Ella Laura 06.06.2022 12:16
La pozitia vehicului in locul de parcare unde este descrisa situatia ca in indicatorul de parcare se poate specifica printr un desen cum se va efectua parcarea,ca exemplu cu toate rotiile pe trotuar iar in imagine masina de culoare neagra apare parcata astfel dar inainte de indicator care este insotit de panoul cu sageata in sus care confirma inceputul parcarii,nu este corect parcata nu?multumesc frumos
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 06.06.2022 19:24

Da, așa este. O să modificăm ca să nu se înțeleagă greșit.Mary
Mary 10.05.2022 16:12
Cum se pedepseste stationarea autovehiculului in curba periculoasa, in dreptul liniei continue, pe un drum cu cate o banda de mers pe directie?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 29.05.2022 07:52

Vezi aiciIonuț Marian
Ionuț Marian 29.04.2022 17:13
Bună ziua. Pot parca motocicleta pe aleea blocului atât timp cât nu blochez nimic și rămâne mai mult de 1 m pentru pietoni, cărucioare copii sau cărucioare pentru persoane cu handicap? Mulțumesc.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 29.05.2022 07:55

Parcarea este permisa doar in locurile special amenajate, marcate si semnalizate.Gina
Gina 26.03.2022 10:07
Buna ziua. Cum e cu zonele hasurate care nu sunt intrari in curte sau cai de acces???
Am parcat pe una stiind ca am voie max 2ore sa stau, m-am incadrat in timp si totusi am primit amenda!??
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 28.03.2022 22:12

Zonele marcate astfel sunt zone interzise circulației sau opriri. Deci, va este interzis să circulați sau să opriți/staționați/parcați pe acele zone. Nu există o prevedere legislativă care sa permită oprirea sau staționarea pentru 2 ore pe aceste zone, așa cum spuneți dvs..Ionescu Dragoș
Ionescu Dragoș 29.01.2022 21:22
Dacă sunt într o zona cu semn de staționare/oprire interzisa pot opri pentru îmbarcare/debarcare ?
Mulțumesc frumos
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 30.01.2022 08:55

OUG Articolul 63(2) Nu se consideră oprire:a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;Ianos Sofia
Ianos Sofia 23.11.2021 12:07
Ai voie sa parchezi si pe o parte si pe alta a unei strazi de 6 m latime, mai ales daca toate masinile sunt parcate pe o singura parte, iar eu vreau sa fac nota discordanta parcand pe partea opusa; mentionez ca strada nu e blocata ci doar trebuie sa se faca un zig-zag pentru a mi se ocoli masina. Va rog sa ma luminati intrucat dupa parcurgerea legislatiei rutiere nu m-am putut lamuri. Va multumesc
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.12.2021 11:29

Regulament - Articolul 142

Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:

h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte vehicule care circulă în același sens ar fi obligați, din această cauza, să treacă peste acest marcaj;
Liviu Mocanu
Liviu Mocanu 08.02.2021 11:00
Daca nu scrie BUS langa marcajul in zig-zag, este permisa oprirea ? ( dar nu si stationarea, desigur ). E vorba doar de acea limita de 5 minute ...
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 08.02.2021 16:19

 Pe un astfel de marcaj se interzice doar staționarea, nu se interzice și opirea. Trebuie să nu confundăm acest marcaj cu marcajul pentru stațiile de transport public de persoane care are, pe lângă liniile în zig-zag, și inscripția BUS. Pe marcajul pentru stațiile de transport public de persoane și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acesta se interzice staționarea, dar și oprirea.Enuta Gabriel
Enuta Gabriel 21.01.2021 07:50
Buna ziua, azi am primit avertisment pentru oprirea auto in fata portii pe motiv ca auto este parcata sub 25 m de intersesctie, mentionez ca este o strada circulata f des de autoutilitare care au interzis. ( este indicator drum interzis cu excepitia rivranilor ) depozitele sunt dupa indicator, dar politia nu face nimic in sensul asta, prefera sa mi dea mie amenta/avertisment. nu sunt adeptul certurilor, dar le as spune vreo doua...
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.12.2021 11:27

Nu ai voie sa oprești/staționezi/parchezi la mai puțin de 25 de metri de intersecție.
Articolul 142

Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:

f) în intersecții, inclusiv cele cu circulație în sens giratoriu, precum și în zona de preselecție unde sunt aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanță mai mica de 25 m de coltul intersecției;
Szabo Ionela
Szabo Ionela 15.01.2021 22:19
Buna seara. Am un vecin care si-a marcat singur locul de parcare....si-a scris si numărul de înmatriculare pe asfalt și bineinteles este într-un loc aproape de scara, adica mai exact pe trotuar. Probleme ii ca an sunat la poliția locală, dar au ajuns cu câteva secunde după ce a mers vecinul. Am prin prost momentul....Polițiștii intr-adevar au sesizat că este vorba de un loc de parcare ilegal, dar din pacate nu au văzut masina parcata acolo....Intrebarea mea ii : oare chiar nu se sancționează locul ala de parcare ilegal? Tin sa mentionez ca am facut sesizare online, unde apare locul ala cu masina si fara.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.12.2021 11:28

Așteptați raspunsul la sesizarile făcute.Constantin
Constantin 27.11.2020 08:00
Intrebare; Este permisa parcarea la capatul strazilor infundate cu latime de 6 m ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 03.12.2020 08:12

Nu exista o excepție legata de staționarea in capătul acestor străzi. Cel puțin nu o oferă legislația rutiera.Andrei
Andrei 12.11.2020 00:08
Buna ziua! Este posibila ridicarea/amendarea unui vehicul care nu a parcat fix în dreptul unui garaj dar prin parcarea în acel loc (la limita intrariinu este posibil accesul în garaj? Strada fiind prea îngustă pentru a putea )face alte manevre. Teoretic nu este în dreptul unei cai de acces dar totuși blochează folosirea acesteia.
Mulțumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 03.12.2020 08:11

Părerea noastră este ca da, se sancționează.Anca Silvoseanu
Anca Silvoseanu 12.10.2020 19:15
Spunet va rog banda de acces in garaj poate fi considerata loc de parcare pt o persoana ce nu are garaj?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 26.10.2020 11:22

Nu se considera loc de parcare. Dar atât timp cat nu blochezi un trotuar sau o alta cale de acces nu o sa se lege nimeni de tine. Însă daca blochezi un trotuar, chiar ar fi indicat sa nu parchezi mașina acolo.Mary Duicu
Mary Duicu 27.08.2020 12:41
Îmi este mult mai ușor să învăț cu ajutorul videclipurilor ,dar nu înțeleg de ce se întrerupe mereu ! De știut faptul că semnalul la internet este foarte bun!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 22.09.2020 07:01

Consideram ca problema este de la sursa ta de internet. Posibil sa ai semnal bun dar lățimea de banda sa fie mica.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile și interdicțiile conducătorilor de vehicule în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede, biciclete și trotinete electrice Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 (doar pentru persoane juridice) Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓