Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 63

(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2) Nu se consideră oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.

OUG - Articolul 72

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

Regulament - Articolul 141

(6) Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.

(7) Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.

Regulament - Articolul 143

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;
d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită.

Regulament - Articolul 144

(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:

a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.

Regulament - Articolul 203^1

(1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.

(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Regulament - Articolul 203^4

(1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Codul Rutier - manevre staționarea interzisă și parcarea

MANEVRELE CARE SE EXECUTĂ PE DRUMUL PUBLIC

STAȚIONAREA VOLUNTARĂ ESTE INTERZISĂ (art. 143 din Regulament):

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară (adica cele 16 cazuri in care oprirea voluntara este interzisa, pe cale le-am enumerat la interzicerea opririi pe care le găsiți aici --> Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă);

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării (marcajul poate fi si cel galben) (( În cazul în care indicatorului "Staţionarea interzisă" este instalat singur, staţionarea este interzisa din dreptul lui si pâna la coltul primei intersectii, indiferent de lungimea sectorului. Acesta poate fi insotit si de panouri aditionale, panoul aditional „Sageata cu varful in sus” indica inceputul zonei de actiune, panoul aditional „Sageata cu doua varfuri, unul in sus si altul in jos” inseamna confirmarea zonei de actiune iar panoul aditional „Sageata cu varful in jos” semnifica sfarsitul zonei de actiune a indicatorului. Indicatorul mai poate fi insotit si de panoul aditional „Sageata cu varful in sus” care semnifica inceputul zonei de actiune si distanta de actiune a indicatorului, exprimata in metri.));

stationarea interzisa pe marcajul in zig zag

marcaj galben de interzicere a stationarii

marcaj galben ce interzice stationarea aplicat la marginea partii carosabile

sationarea este interzisa din drepul indicatorului stationarea interzisa

stationarea este interzisa pana la coltul primei intersectii pe sensul de mers

sationare interzisa cu panou aditional inceputul zonei de stationare interzisa

panou aditional ce confirma zona de stationare interzisa

sfarsitul zonei de stationare interzisa este anuntat de panoul aditional sageata cu varful in jos

stationarea interzisa cu panou aditional ce precizeaza lungimea sectorului

c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;

stationarea interzisa pe drumurile cu latimea mai mica de 6 metri

d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

se interzice stationarea in dreptul cailor de acces

e) în pante şi în rampe;

stationarea este interzisa in rampa

stationarea este interzisa pe drumurile in rampa

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită

stationarea este interzisa de indicatorul stationare alternanta

stationarea este interzisa de indicatorul zona de stationare cu durata limitata

Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul acestuia este obligat să oprească motorul (art. 141 alin. 7 din Regulament).

Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere, a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna (art. 141 alin. 6 din Regulament).

PARCAREA

Un caz particular al stationarii este parcarea. Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător (art. 63 alin. 4 din OUG).

parcarea se executa doar in spatiile special destinate

Parcările vor fi semnalizate cu următoarele indicatoare:

indicatoarele care permit parcarea autovehiculelor

Poziția vehiculului în locul de parcare este:

- dacă nu există marcaj pentru parcare, vehiculele vor fi parcate lângă și paralel cu marginea din dreapta a drumului, pe un singur rând, unul după celălalt. Pe indicatorul de parcare se poate specifica printr-un desen cum se va efectua parcarea, de exemplu cu toate roțile pe trotuar.

parcarea se executa paralel cu axa drumului cat mai aproape de marginea din dreapta

parcarea se poate efectua si partial pe trotuar

- dacă există marcaj pentru parcare, poziția vehiculelor parcate va fi cea indicată de marcaje.

daca exista marcaje de parcare acestea se vor respecta

Tipuri de locuri de parcare pe drumul public:

- parcare paralelă cu axa drumului;

parcare paralela cu axa drumului

- parcare perpendiculară pe axa drumului;

parcare perpendiculara pe axa drumului

- parcare oblică pe axa drumului.

parcare oblica fata de axa drumului

Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz (art. 64 alin. 1 din OUG).

Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia (art. 64 alin. 2 din OUG).

Ridicarea vehiculelor (art. 203*1 din Regulament)

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă (art. 203*1 alin. 1 din Regulament).

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane (art. 203*1 alin. 3 din Regulament).

Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă (art. 203*1 alin. 4 din Regulament).

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative (art. 203*1 alin. 5 din Regulament).

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia. (art. 203*4 alin 1 din Regulament)

Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru (art. 72 alin. 7 din OUG).

Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă (art. 144 alin. 2 din Regulament):

- se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
- accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
- poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni (art. 144 alin. 3 din Regulament).

75 Comentarii Lasă un comentariu

Marius Stan
Marius Stan 21.02.2020 12:46
Mulțumesc școală rutiera admis azi Satu Mare
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 21.02.2020 18:00

Cu placere, felicitari!


t.viorel2014@yahoo.com
t.viorel2014@yahoo.com 02.02.2020 05:13
Salut Școală Rutieră, mă deplasez cu un autoturism pe un drum public cu sens unic cu o bandă de circulație pe sens, în partea dreaptă a benzii este amenajată o parcare publică semnalizata cu indicator și marcaj în format oblic, ma deplasez cu viteză redusă și cu semnalul dreapta în funcțiune cu intenția de a găsi un loc liber în parcarea sus menționată. Sunt avertizat sonor din spate de către ceilalți participanți la trafic, probabil sunt deranjați de faptul că sunt puțin reținuți pentru că mă deplasez cu viteză mai redusă, menționez faptul că nu pot să efectuez un viraj la dreapta cu viteză mare și să și mă încadrez în siguranță în spațiul de parcare fără să acrosez pe celelalte autovehicule din parcarea respectivă. Dacă este posibil vă rog să-mi spuneți cine greșește în situația prezentată, eu că circul cu viteză redusă, sau conducătorii autovehiculelor din spate care mă avertizează sonor? Mulțumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 08.02.2020 09:16

Nu cred ca trebuie sa ne rezumam la „cine greșește?”. Dar, probabil ca niciunul nu greșește si „vina” este undeva la jumătate. Aceste lucruri țin mai mult de politețe rutiera decât de reguli, adică cei din spate ar trebui sa aibă răbdare ca tu sa găsești acel loc de parcare căutat. Pe de alta parte, tot din politețe rutiera, tu, daca observi ca in căutarea ta pentru parcare încetinești fluiditatea traficului, ar trebui sa iei masuri si sa încerci sa cumva sa grăbești sau chiar sa renunți la un moment dat in a caută parcare in acel loc. Trebuie ținut cont ca asta este doar părerea nostru si nu se bazează pe regulament.


SANDA
SANDA 29.12.2019 13:49
Buna seara. Locuiesc la casa și deja au aparut probleme cu privire la parcarea masinilor. Strada unde locuiesc se înfundă, are 6 m latime si aparține domeniului public . Suntem 10 proprietari. Anumiți vecini desi au posibilitatea de a parca în garaj lor sau pe lângă gardul lor au o mare satisfactie de a parca vizavi de casa lor doar pentru a respecta regulă de părcare pe partea dreapta a străzii. Motivul este de a ma sicana și a ma deranja. Au dreptul de a parca pe o strada atât de îngustă.? Daca da de ce nu pot parca pe partea lor de drum. Multumesc
Butum Aurel Constantin
Butum Aurel Constantin 08.11.2019 05:07
Pe Aleea Arinis in sect. 6 unde locuiesc de 16 ani ,de curand au fost montate garduri in dreptul scolii si gradinitei pe trotuarul de circa 600 mm unde mai parcam.Acum mai parchez pe partea blocului unde este un asazis trotuar de circa 300 mm, astfel incat are loc sa treaca si o masina de 3 t.Pot fi amendat pentru acest lucru?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 18.11.2019 18:25

Daca parchezi pe acel trotuar, da, îți poate da amenda.


Larisa Mandrec
Larisa Mandrec 26.09.2019 19:54
Buna seara!Locuiesc pe o strada infundata de casa si vile si avem o problema cu locurile de parcare. Pe aceastra strada ingusta si infundata activeaza si cateva firme care ne au invadat strada cu masini.Fiecare parcheaza cum apuca si de multe ori nu'mi pot pune masina in fața casei mele! Am fost la primarie si nu se dau locuri platite deoarece este prea ingusta strada. Exista lege pt riverani? Pt cei care locuiesc pe strada infundata? Multumesc!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.11.2019 21:05

Nu știm de o lege care sa va ajute in acest caz.


Nico
Nico 07.09.2019 05:30
Ai voie sa staționezi in dreptul semnului "Parcarea interzisa" ?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 22.09.2019 17:25

In primul rând codul rutier nu oferă ca varianta de indicator niciun indicator de parcare interzisa. Chiar si așa, regăsim uneori si astfel de indicatoare. Oricum ele se contrazic si nu au logica, un indicator de parcare te anunța ca acolo este o parcare, însă cel de parcare interzisa (cumva inventat) nu te lasă sa parchezi acolo, deși te informează ca este o parcare acolo.In cazul in care staționezi in acel loc unde este o parcare semnalizata cu un indicator de parcare interzisa (una privata presupun de nu ai voie sa parchezi), înseamnă ca de fapt parchezi si nu staționezi, deci nu îți este permis.


Nelu Braila
Nelu Braila 06.09.2019 04:04
Buna ziua ! Am o intrebare de logica ce nu-mi da pace . Conform art 63 pct 4 , se consideră parcare , staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător . Intrebarea mea e ce logica are semnul "Ridicare autovehicule parcate neregulamentar" daca parcarea , prin definitie , se poate face DOAR in locuri special amenajate ? Deci , logic vorbind , daca nu e in spatiu special amenajat inseamna ca nu e parcat ci stationat . Ca urmare , daca nu e parcat , nu poate fi "parcat neregulamentar " ci stationat neregulamentar . Ca sa nu mai spun ca , la noi in oras , chiar in fata politiei rutiere , e un semn (ilegal dupa parerea mea) prin care arata ca parcarea e interzisa , adica semnul "parcare" taiat de o dunga . Analog la ce am scris mai sus , daca nu e parcat ci doar stationat , nu poate fi "parcare interzisa"
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 22.09.2019 17:30

Ai dreptate in cea ce zici, dar ridicarea vehiculelor se dispune in caz de parcare neregulamentara (nu respecți marcajele de parcare) dar si pentru staționare neregulamentara (staționezi unde nu îți este permis).Legat de indicatorul "Parcarea interzisa", așa este, se contrazice si nu are logica acest indicator. Nici măcar nu se regăsește in lista de indicatoare rutiere oferita de codul rutier, pur si simplu este o invenție a celor care produc indicatoare rutiere.


Carmen Andrada
Carmen Andrada 27.08.2019 15:32
Am o dilemă...de ce trebuie oprit motorul atunci când un autovehicul este imobilizat intr-un tunel ?
Ciuca Eugen
Ciuca Eugen 27.08.2019 17:35
Ca sa nu te asfixiezi din cauza gazelor de esapament
titelstefan@gmail.com
titelstefan@gmail.com 18.08.2019 17:28
pe sens unic 3 benzi am strada la dreapta cu 2 benzi tot sens unic (deci se poate face dreapta pe aceasta fiind sens unic ) daca definim acest ansamblu ca o intersectie ( in T) cum se aplica regula ca nu trebuie sa oprim la 25 de m de coltul intersectiei, adica pe sensul de mers dupa trecerea de strada la stinga ce inseamna pentru partea stinga 25 de m ? se considera centrul cercului cu raza de 25 m pe coltul ultim din stinga ? se considera de la proiectia coltului ultim de la strada din stinga pe strada cu 3 benzi la bordura din dreapta si apoi se masoara in sensul de mers pe stanga 25 m ? sau nu conteaza pe stanga ? una din 3 altceva nu cred ca se poate interpreta in sensul legii?
mitran gheorghe
mitran gheorghe 25.07.2019 08:15
am parcat nu nissan micra în parcarea Lidl Brasov într-un loc discret, lingă bordură, nemarcat, fără să deranjez sau să obstrucţionez circulaţia. Am lipsit 10 min. in magazin cit să cumpăr un produs şi firma SC Fire RESCUE SRL din Popeşti leordeni mi-a blocat roata si m-a amendat cu 100 de lei. In P.V. emis scrie că SC Lidel SRL e administratorul parcării dar nu se invocă nici un temei legal, HG, HCL, un aviz al Politiei rutiere Bv sau al primăriei Bv. Consider un abuz jignitor ca un lanţ de magazine Lidl cu atribuţii comerciale să-mi blocheze un bun si să mai plătesc si o amendă, eu cumpărând un produs din mag. lui. Puteau măcar să ne informeze cu niste fluturasi cu reglementările parcării de către paznicul magazinului înmânaşi la intrare sau prin interfonul mag.
Are voie un SRL să blocheze torile auto si să perceapă amenzi ?
ROMAN MIHAI
ROMAN MIHAI 27.06.2019 14:36
MASINILE DE MARFA AU VOIE SA STATIONEZE PE PERIOADA INCARCARI DESCARCARI MARFII INZONA DE STATIONARE INTERZISA?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.07.2019 14:40

Este o excepție in lege pentru manevra de oprire. In schimb, pentru manevra de staționare nu se specifica o astfel de excepție.


Andrei Ungurean
Andrei Ungurean 04.05.2019 09:30
Acolo unde imi arata ca nu am voie sa stationez si sa parchez, am voie sa opresc?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.07.2019 14:37

Da, indicatorul "Staționarea interzisa" nu interzice si oprirea. Dar sa nu fie o zona in care se interzice oprirea prin alte mijloace de semnalizare.


Roman anton
Roman anton 03.04.2019 08:53
Buna ziua ! Locuiesc pe DN1 si detin un ansamblu cap tractor si semiremorca,detin firma de transport cu sediul tot la adresa unde locuiesc . Intrebarea eate daca am voie sa parchez pe marginea drumului nestanjenind circulatia si nici accesul nimanui? Mentionez faptul ca de la camion pana la linia de marcare a primei benzi de circulatie ramane cel putin 1 metru.
Alexii Eduard
Alexii Eduard 11.03.2019 06:48
Buna ziua. Locuiesc in mediul rural si am o problema cu vecinul, care are un tractor și alte utilaje agricole înșirate luni de zile in dreptul casei lui, pe un drum in public cu o lățime de 6-7 metri. Pur si simplu cand trec cu masina pe drum trebuie sa fac slalom pe lângă utilaje. As dori sa rezolv acesta problema fara a ma certa cu vecinul.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.03.2019 17:25

Adreseaza-te politiei din localitate.


Cristian
Cristian 05.03.2019 20:53
Buna ziua.
Locuiesc la casa,curtea nu este inca amenajata si nu pot intra cu masina in curte si imi parchez masina pe poduletul din fata portii fara sa deranjez carosabilul ,pe trotoar se poate circula.
Am primit o instiintare de la Politia locala ca nu am voie sa imi parchez masina in fata portii in baza Ordonantei nr 43/28.08.1997 ART.43 '' ocupare zonei de siguranta a podurilor''.Eu nu ocup un pod ....ci un podelet sau nici nu stiu cum sa-i zic...
Multumesc pentru raspuns la aceasta problema.

Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2020 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓