Pasul 1 - Cursuri » Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

OUG - Articolul 54

(1) Conducătorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

(2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durată a manevrei.

OUG - Articolul 63

(1) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durată, imobilizarea se consideră staţionare.

(2) Nu se consideră oprire:

a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesară pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbată circulaţia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale.

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător.

OUG - Articolul 64

(1) Poliția rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar. Ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz. (Alineatul (1) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 20-11-2022)
(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar se suporta de către deținătorul acestuia.
(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliția rutieră în condițiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament.

OUG - Articolul 72

(7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.

 

Regulament - Articolul 116

(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea, oprirea şi punerea în mişcare.

(2) Intenția conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie de a schimba direcția de mers, de a ieși dintr-un rând de vehicule staționate ori de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulație sau de a vira spre dreapta ori spre stânga sau a celor care urmează să efectueze întoarcere, depășire ori oprire se semnalizează prin punerea în funcțiune a luminilor indicatoare de direcție cu cel puțin 50 m în localități și 100 m în afara localităților înainte de începerea efectuării manevrelor. (Alineatul (2) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 141

(6) Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna. (Alineatul (6) a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

(7) Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să oprească motorul.

Regulament - Articolul 143

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;
b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;
c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;
d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
e) în pante şi în rampe;
f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită.

Regulament - Articolul 144

(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:

a) se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
c) poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.

Regulament - Articolul 203^1

(1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală.

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă.

(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

Regulament - Articolul 203^4

(1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea

Codul Rutier - manevre staționarea interzisă și parcarea

MANEVRELE CARE SE EXECUTĂ PE DRUMUL PUBLIC

STAȚIONAREA VOLUNTARĂ ESTE INTERZISĂ (art. 143 din Regulament):

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară (adica cele 16 cazuri in care oprirea voluntara este interzisa, pe cale le-am enumerat la interzicerea opririi pe care le găsiți aici --> Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă);

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării (marcajul poate fi si cel galben) (( În cazul în care indicatorului "Staţionarea interzisă" este instalat singur, staţionarea este interzisa din dreptul lui si pâna la coltul primei intersectii, indiferent de lungimea sectorului. Acesta poate fi insotit si de panouri aditionale, panoul aditional „Sageata cu varful in sus” indica inceputul zonei de actiune, panoul aditional „Sageata cu doua varfuri, unul in sus si altul in jos” inseamna confirmarea zonei de actiune iar panoul aditional „Sageata cu varful in jos” semnifica sfarsitul zonei de actiune a indicatorului. Indicatorul mai poate fi insotit si de panoul aditional „Sageata cu varful in sus” care semnifica inceputul zonei de actiune si distanta de actiune a indicatorului, exprimata in metri.));

stationarea interzisa pe marcajul in zig zag

marcaj galben de interzicere a stationarii

marcaj galben ce interzice stationarea aplicat la marginea partii carosabile

sationarea este interzisa din drepul indicatorului stationarea interzisa

stationarea este interzisa pana la coltul primei intersectii pe sensul de mers

sationare interzisa cu panou aditional inceputul zonei de stationare interzisa

panou aditional ce confirma zona de stationare interzisa

sfarsitul zonei de stationare interzisa este anuntat de panoul aditional sageata cu varful in jos

stationarea interzisa cu panou aditional ce precizeaza lungimea sectorului

c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mica de 6 m;

stationarea interzisa pe drumurile cu latimea mai mica de 6 metri

d) în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

se interzice stationarea in dreptul cailor de acces

e) în pante şi în rampe;

stationarea este interzisa in rampa

stationarea este interzisa pe drumurile in rampa

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternantă", în altă zi sau perioadă decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durata stabilită

stationarea este interzisa de indicatorul stationare alternanta

stationarea este interzisa de indicatorul zona de stationare cu durata limitata

Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul acestuia este obligat să oprească motorul (art. 141 alin. 7 din Regulament).

Nu este permisă staționarea pe partea carosabilă, în timpul nopții, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor, a mopedelor, a bicicletelor, a trotinetelor electrice, a vehiculelor cu tracțiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna (art. 141 alin. 6 din Regulament).

PARCAREA

Un caz particular al stationarii este parcarea. Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător (art. 63 alin. 4 din OUG).

parcarea se executa doar in spatiile special destinate

Parcările vor fi semnalizate cu următoarele indicatoare:

indicatoarele care permit parcarea autovehiculelor

Poziția vehiculului în locul de parcare este:

- dacă nu există marcaj pentru parcare, vehiculele vor fi parcate lângă și paralel cu marginea din dreapta a drumului, pe un singur rând, unul după celălalt. Pe indicatorul de parcare se poate specifica printr-un desen cum se va efectua parcarea, de exemplu cu toate roțile pe trotuar.

parcarea se executa paralel cu axa drumului cat mai aproape de marginea din dreapta

parcarea se poate efectua si partial pe trotuar

- dacă există marcaj pentru parcare, poziția vehiculelor parcate va fi cea indicată de marcaje.

daca exista marcaje de parcare acestea se vor respecta

Tipuri de locuri de parcare pe drumul public:

- parcare paralelă cu axa drumului;

parcare paralela cu axa drumului

- parcare perpendiculară pe axa drumului;

parcare perpendiculara pe axa drumului

- parcare oblică pe axa drumului.

parcare oblica fata de axa drumului

Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz (art. 64 alin. 1 din OUG).

Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia (art. 64 alin. 2 din OUG).

Ridicarea vehiculelor (art. 203*1 din Regulament)

Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă (art. 203*1 alin. 1 din Regulament).

Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane (art. 203*1 alin. 3 din Regulament).

Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii care desfăşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă (art. 203*1 alin. 4 din Regulament).

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative (art. 203*1 alin. 5 din Regulament).

Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia. (art. 203*4 alin 1 din Regulament)

Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru (art. 72 alin. 7 din OUG).

Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliţiei rutiere, spaţii destinate opririi sau staţionării vehiculelor, marcate şi semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă (art. 144 alin. 2 din Regulament):

- se respectă culoarul destinat circulaţiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lăţime;
- accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;
- poziţionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneşte circulaţia pe prima bandă sau pe pistele amenajate.

Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puţin de 10 m de intersecţii, staţii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni (art. 144 alin. 3 din Regulament).

131 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.