Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Ai parcurs 0.0% din Curs de legislație rutieră explicat Audio-VIDEO 3D

Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere

Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere


Articole de referință din legislația în vigoare

OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (Codul rutier)
Regulament = REGULAMENT de aplicare a  OUG 195/2002 (Regulamentul codului rutier)

Regulament - Articolul 75

(1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia.

Regulament - Articolul 77

(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.

(3) Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de interzicere a staţionării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.

(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Regulament - Articolul 78

Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

Regulament - Articolul 79

(1) Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:

a) marcajul cu linie discontinuă simplă:

1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens;
3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu;
4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;

b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.

(2) Linia continuă se foloseşte în următoarele situaţii:

a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de intersecţii şi în zone periculoase;
b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere.

(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

Regulament - Articolul 80

(1) Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stânga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă.

(3) Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza:

a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b) printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.

(4) Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru:

a) selectarea pe benzi;
b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin îngustarea părţii carosabile);
c) repliere, numai în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie.

Regulament - Articolul 81

(1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indică linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia "Stop".

(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.

(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic față de axul drumului, indică locul destinat traversării părții carosabile de către conducători de biciclete sau trotinete electrice. (Alineatul (4) din Articolul 81 a fost modificat și actualizat pe www.scoalarutiera.ro la 06-10-2021)

Regulament - Articolul 82

(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la extremităţile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă.

Regulament - Articolul 83

(2) Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obliga la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului, aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia ca vehiculul care nu se află pe bandă indicată de săgeata să fie condus pe acea bandă.

(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.

(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei.Dacă nu puteți/doriți să vizionați varianta AUDIO-VIDEO a cursului, puteți citi varianta text ilustrată cu imagini.

Varianta text Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere

Codul Rutier - Marcaje rutiere

Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le precizează semnificaţia (art. 75 alin. 1 din Regulament).

Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia (art. 77 alin. 2 din Regulament).

semnificatia marcajului continuu

semnificatie marcaj continuu dublu

Marcajul cu linie continuă se foloseşte în următoarele situaţii (art. 79 alin. 2 din Regulament):

a. linia continuă simplă:

- pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de intersecţii şi în zone periculoase;

b. linia continuă dublă:

- pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul poliţiei rutiere.

Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru (art. 78 din Regulament).

Marcajul cu linie discontinuă se foloseşte în următoarele situaţii (art. 79 alin. 1 din Regulament):

a. linia discontinuă simplă:

  • pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;
  • pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens; 
  • pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu este obligatoriu; 
  • pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;
  • pentru marcaje de ghidare în intersecţii;

semnificatie marcaj discontinuu simplu

b. linia discontinuă dublă:

- pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însoţit de dispozitive luminoase speciale (prevăzute la art. 56. din Regulament).

semnificatia marcajului dublu discontinuu

În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers (art. 79 alin. 3 din Regulament). De exemplu in aceasta situatie linia cea mai apropiata in sensul de mers este cea discontinua, deci marcajul longitudinal poate fi incalcat. Un alt exemplu este acesta in care linia cea mai apropiata in sensul de mers este cea continua si incalcarea marcajului longitudinal este interzisa.

marcaj continuu si discontinuu alaturate

marcaj alaturat discontinuu si continuu

ALTE REGULI LEGATE DE MARCAJE:

Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul se aplică şi pe partea stânga, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu linie continuă sau discontinuă simplă (art. 80 alin. 1 din Regulament).

Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza (art. 80 alin. 3 din Regulament și art. 77 alin. 3 din Regulament):

a)prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;
b)printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile. Marcajul printr-o linie în zig-zag completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea staţiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre (art. 80 alin. 3 din Regulament și art. 83 alin. 3 din Regulament).

marcaj in zig zag de interzicere a stationarii

semnificatie marcaj zig zag statie autobuz

Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule semnifică faptul că banda este rezervată circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule (art. 77 alin. 4 din Regulament).

banda rezervata unor anumite categorii de vehicule

Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului "Oprire". Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indică linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul "Oprire" se poate aplica pe partea carosabilă inscripţia "Stop" (art. 81 alin. 1 din Regulament).

marcaj linie continua inaintea caruia sa oprim

Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinuă, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie (art. 81 alin. 2 din Regulament).

marcaj din linie discontinua inaintea careia trebuie sa oprim

Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru (art. 80 alin. 4 din Regulament și art. 83 alin. 2 din Regulament):

  • a) selectarea pe benzi; (acestea obliga vehiculele de pe banda respectiva sa circule doar in directia indicata de sageata)
  • b) schimbarea benzii (aceste sageti se gasesc pe banda de accelerare, pe banda suplimentară pentru vehicule lente si pe banda care se suprimă(termina) prin îngustarea părţii carosabile, acestea obliga la schimbarea benzii de circulatie in sensul indicat de sageata);
  • c) repliere, numai în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie, acestea obliga vehiculul care nu se află pe bandă indicată de săgeata să fie condus pe acea bandă.

Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje (art. 81 alin. 3 din Regulament).

marcaj de trecere pentru pietoni

Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclişti (art. 81 alin. 4 din Regulament).

marcaj de traversare pentru biciclisti

Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimitează spaţiul interzis circulaţiei (art. 83 alin. 4 din Regulament).

marcaj de interzicere a circulatiei

marcaj spatiu interzis circulatiei vehiculelor

Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la extremităţile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă (art. 82 alin. 2 din Regulament).

marcaje rezonatoare

59 Comentarii Lasă un comentariu

fernando lakatos
fernando lakatos 17.08.2021 11:31
Buna! In total sunt aproape 1200 de intrebari, nu? Un familiar imi zice ca sunt 2000 dar eu mai mult de 1200 nu vad
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 17.08.2021 15:06

Numarul total al intrebarilor este 1183, pe toate le gasesti in mediul de invatare.


Cretu Sorin
Cretu Sorin 22.04.2021 05:58
Caut de cateva zile in legislatia rutiera marcaj linie intrerupta dar mult mai scurt decat marcajul clasic.Nu am gasit nimic. Vreau sa stiu daca are aceeasi semificatie cu clasica linie intrerupta care delimiteaza banda de circulati. Vreau sa mai stiu daca linia intrerupta care delimiteaza banda de rulaj are o dimensiune prevazuta de lege , lungime, latime
Adriana Tiron
Adriana Tiron 16.04.2021 14:05
Buna ziua! Azi a fost a 7 sedinta pe care am facut-o pe poligon si inca nu am iesit pe traseu iar instructorul doreste sa invat mult mai bine in initierea manevrelor de conducere. Am nevoie de o parere in acest lucru ce trebuie sa fac?
Adelina Leuștean
Adelina Leuștean 30.06.2021 17:58
Eu am facut 3 sedinte si am iesit in oras in ultima parte a sedintei trecute. Am facut manevrele intr-o parcare mai mare in prima sedinta apoi am condus putin in afara localitatii foarte incet. Mi se pare ciudat sa te tina atat de mult in poligon
Antonia Clara
Antonia Clara 04.08.2021 08:09
Ah? Ok… la jumatatea primei sedinte am intrat in oras :)))
Alexia Alexia
Alexia Alexia 14.03.2021 17:15
What has more significance? The dashed line or the solid line if both are accompanied by lights and signs ? Thankyou
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 15.03.2021 13:44

If you refer to the marking formed by the dashed line and the continuous line, next to each other, the meaning of the line that is closer to you will be respected.


Tania Anamaria
Tania Anamaria 28.10.2020 10:15
M-am uitat la video, dar nu la toate. Am inceput mediul de invatare. Am facut de acolo intrebarile. Am trecut chiar de mai multe ori. Urmeaza sa fac chestionare. Dacă fac la perfecție chestionarele e ok? La sală se dau și alte întrebări sau sunt exact aceleași??
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 28.10.2020 16:26

Nu mai sunt alte intrebari in afara de cele pe care le gasesti la mediul de invatare.


Ciprian Atanasoaie
Ciprian Atanasoaie 27.10.2020 16:39
Si am Iphone nu pot instala orice aplicatii de andraid
Ciprian Atanasoaie
Ciprian Atanasoaie 27.10.2020 16:36
Merge super greu video-ul,si nu este de la Net,
nu aveti alt site sau o aplicatie de genul asta?..
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 27.10.2020 16:49

Aplicatia este disponibila doar pentru Android.


Mihai Raduta
Mihai Raduta 01.07.2020 12:05
Buna ziua,
As dori sa stiu daca s-a schimbat codul rutier de astazi si daca am nevoie de zece clase pentru a intra la scoala, va intreb pentru ca am inteles ca a fost dat la stiri faptul ca intra legea de astazi.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 01.07.2020 13:45

Era doar o știre falsă (nefondată). Se poate da pentru permis și fără să ai un număr anume de clase terminate. Probabil această lege nici nu o să se dea.
„Niciun act normativ care reglementează obținerea permisului de conducere nu a fost modificat și prin urmare vechile reglementări rămân în vigoare. A existat un curent în media care anunța că din luna iulie vor fi o serie de modificări, însă informațiile nu au avut niciun suport real. Este adevărat – aspectele vehiculate au fost incluse în strategia națională privind reducerea numărului de accidente rutiere – însă până acum ele nu s-au concretizat în vreun proiect de act normativ”, a spus comisarul Marian Ciornea, șeful Serviciului Public Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor BotoșaniAndreica Iulia
Andreica Iulia 27.05.2020 08:45
Bunaziu , nu se incarca video-ul si eu nu am telefon cu android ca sa descarc aplicatia pe telefon. Cum procedez?
Multumesc,
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 30.05.2020 10:50

Descărcați aplicația de aici -> http://bit.ly/școala-rutieră-apkTrebuie să o descărcați și să vă conectați cu email-ul și cu parola pe care le aveți deja pe site ca să vă apară istoricul și statisticile parcurse până acum.


Catalin Stoian
Catalin Stoian 24.02.2020 08:51
Salut! Nu se încarcă video-ul! Îmi arata o eroare.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 24.02.2020 08:53

Încercați de pe aplicația noastră pentru telefon, de acolo ar trebui să nu mai fie probleme.Pentru telefoanele cu android, descărcați aplicația de aici -> Școala-Rutieră.apkTrebuie să o descărcați și să vă conectați cu email-ul și cu parola pe care le aveți deja pe site ca să vă apară istoricul și statisticile parcurse până acum.


t.viorel2014@yahoo.com
t.viorel2014@yahoo.com 27.01.2020 09:43
Salut Școală Rutieră, pe un drum public cu trei benzi pe sens cu marcaje de obligare pentru semnalizarea direcției de mers după cum urmează : banda unu înainte și la dreapta, banda doi înainte și la stânga, bada trei este amplasată linia de tramvai, în stânga liniei de tramvai mai apare aproximativ 25m de intersectie banda suplimentară de stocaj specială pentru virajul la stânga, întrebarea la dumneavoastră : regulamentar dacă mă aflu pe banda doi și întâlnesc marcajul înainte și la stânga, pot să fac stânga de pe banda doi sau trebuie să mă încadrez obligatoriu pe banda suplimentară din stânga tramvaiului pentru efectuarea virajului la stânga? Va mulțumesc frumos!
Daniel strugari
Daniel strugari 05.01.2020 16:03
Cum să ânvăț de permis cu ce să ancep
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 05.01.2020 19:17

La examenul oficial de la DRPCIV vei avea fix aceleași întrebări ca aici pe Școala Rutieră, cu fix aceleași variante și așezarea variantelor de răspuns este fix aceeași, iar variantele corecte vor fi exact cele de aici. Toate întrebările care îți pot cădea la sală se găsesc aici pe Școala Rutieră, în pasul 3 "Mediu de învățare". În cele 45 de chestionare se găsesc toate întrebările din Mediul de învățare, dar fără câteva întrebări. Acestea câteva întrebări au fost adăugate de c*rând la examenul DRPCIV și le vei găsi doar în Mediul de învățare, de aceea este necesar să faci și Mediul de învățare.Urmează toți cei 4 pași de învățare iar la sală să te duci atunci când faci toate cele 45 de chestionare de la pasul 4 cu 25-26 de puncte, de preferat 26 de puncte.Cei 4 pași de învățare îi găsești aici --> Cei patru pași ca să iei permisul din prima


Costel Tătaru
Costel Tătaru 13.11.2019 15:48
O INTREBARE VA ROG...de exemplu azi m-am oprit la capitolul 3 partea a 7 a si am iesit de pe site,si cand am intrat din nou ,din pacate nu imi da voie sa continui de unde am ramas ...imi cere sa resetez tot ...ce pot sa fac sa continui de unde am ramas ??? este ceva ca sa salvez cand ies? multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 13.11.2019 16:46

Trebuie sa iti faci cont ca sa ti se memoreze parcursul.

 


Costel Tătaru
Costel Tătaru 13.11.2019 17:01
am cont ,cand intru ma loghez si degeaba,raspunsul dumneavoastra mi-a venit pe email,deci daca nu aveam cont nu il primeam,oricum multumesc si este un site super !
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 19.11.2019 17:18

Contactati-ne prin messenger pe pagina noastra de Facebook ca sa va putem ajuta.


filimon dumitra
filimon dumitra 23.10.2019 07:25
am 54 ani i-mi doresc permis de conducere .....o schema sa pot invata eficient??
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 23.10.2019 10:13

Cel mai eficient este sa urmați toți pașii de invatare de aici de pe Școala Rutieră, cel mai important este pasul 3 (Mediu de învățare) unde întrebările sunt explicate audio-video, iar la sală să vă duceți atunci când faceți toate cele 45 de chestionare cu 25-26 de puncte, de preferat 26.Pasul 1 - curs de legislație explicat Audio-Video 3D

Pasul 2 - indicatoare explicate

Pasul 3 - mediu de învățare

Pasul 4 - chestionare drpciv


Raclis Vasilica
Raclis Vasilica 07.06.2019 22:21
Am si eu o nelamurire......daca o intrebare are doua ras corecte si eu selectez doar unul se ia in considerare sau este ca si cum am gresit intrebarea???? Multumesc
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 08.06.2019 10:50

Pentru a fi considerata corecta trebuie sa bifezi toate variantele corecte.


Lasă un comentariu

CUPRINS
Capitolul 1 - partea 1 - Drumul public Capitolul 1 - partea 2 - Sensul și banda de circulație Capitolul 2 - partea 1 - Deplasarea vehiculelor pe drumul public Capitolul 2 - partea 2 - Circulația în intersecții Capitolul 3 - partea 1 - Semnalizarea rutieră și ordinea de prioritate Capitolul 3 - partea 2 - Semnalele polițistului rutier Capitolul 3 - partea 3 - Semnalele speciale de avertizare Capitolul 3 - partea 4 - Semnalizarea temporară Capitolul 3 - partea 5 - Semnalele luminoase sau sonore Capitolul 3 - partea 6 - Indicatoare rutiere Capitolul 3 - partea 7 - Marcaje rutiere Capitolul 4 - partea 1 - Drumul cu sens unic Capitolul 4 - partea 2 - Intersecția cu sens giratoriu Capitolul 4 - partea 3 - Autostrada Capitolul 4 - partea 4 - Zona rezidenţială şi pietonală Capitolul 5 - partea 1 - Prioritatea și acordarea priorității Capitolul 5 - partea 2 - Prioritatea de trecere - acordată prin indicatoare Capitolul 5 - partea 3 - Prioritatea de trecere - acordata prin lege Capitolul 5 - partea 4 - acordarea priorității Capitolul 5 - partea 5 - alte cazuri de acordare de prioritate Capitolul 6 - partea 1 - manevre - depășirea Capitolul 6 - partea 2 - manevre - oprirea și staționarea Capitolul 6 - partea 3 - manevre - oprirea interzisă Capitolul 6 - partea 4 - manevre - staționarea interzisă și parcarea Capitolul 6 - partea 5 - manevre - întoarcerea Capitolul 6 - partea 6 - manevre - mersul înapoi Capitolul 7 - partea 1 - locuri și situații speciale - trecerea la nivel cu calea ferată Capitolul 7 - partea 2 - trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere Capitolul 7 - partea 3 - trecerea la nivel cu calea ferată cu bariere Capitolul 7 - partea 4 - trecerea pentru pietoni Capitolul 7 - partea 5 - drumul în curbă Capitolul 7 - partea 6 - drumul în rampă și în pantă Capitolul 8 - partea 1 - Permisul de conducere Capitolul 8 - partea 2 - Condiții obținere permis și echivalări Capitolul 8 - partea 3 - Viteza de deplasare Capitolul 8 - partea 4 - Starea tehnică a vehiculelor Capitolul 8 - partea 5 - Sistemul de iluminare și semnalizare luminoasă Capitolul 9 - partea 1 - Obligațiile conducătorilor auto la plecarea la traseu Capitolul 9 - partea 2 - Obligațiile conducătorilor auto în timpul deplasării Capitolul 9 - partea 3 - Obligațiile conducătorilor auto la transportul copiilor Capitolul 9 - partea 4 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de accident Capitolul 9 - partea 5 - Obligațiile conducătorilor auto în caz de defecțiune tehnică Capitolul 9 - partea 6 - Obligațiile conducătorilor auto cu vechime mai mică de un an Capitolul 9 - partea 7 - Obligațiile conducătorilor auto de transport public de persoane Capitolul 9 - partea 8 - Obligațiile conducătorilor auto de transport de mărfuri Capitolul 9 - partea 9 - Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule Capitolul 9 - partea 10 - Obligațiile conducătorilor auto la remorcarea vehiculelor Capitolul 9 - partea 11 - Obligațiile conducătorilor de mopede și biciclete Capitolul 9 - partea 12 - Obligații și interziceri pietoni Capitolul 10 - partea 1 - Contravenții și infracțiuni Capitolul 10 - partea 2 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul neînmatriculat Capitolul 10 - partea 3 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul fără permis de conducere Capitolul 10 - partea 4 - Infracțiuni - Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe Capitolul 10 - partea 5 - Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia Capitolul 10 - partea 6 - Infracțiuni - diverse Capitolul 10 - partea 7 - Contravenții - introducere Capitolul 10 - partea 8 - Contravenții - clasa 1 Capitolul 10 - partea 9 - Contravenții - clasa 2 Capitolul 10 - partea 10 - Contravenții - clasa 3 Capitolul 10 - partea 11 - Contravenții - clasa 4 Capitolul 10 - partea 12 - Contravenții - clasa 5 Capitolul 10 - partea 13 - Alte sancțiuni Capitolul 10 - partea 14 - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare Capitolul 10 - partea 15 - Confiscarea, imobilizarea și radierea din oficiu Capitolul 10 - partea 16 - Consumul de alcool și procedura de recoltare probe

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓