Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 625 din 1200

Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice se interzice atunci când:

A certificatul de înmatriculare este deteriorat;
B acestea nu corespund normelor tehnice cu privire la siguranţa rutieră şi la protecţia mediului înconjurător;
C termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Atunci când certificatul de înmatriculare este deteriorat, proprietarul autovehiculului este obligat să declare acest lucru autorităţii emitente în cel mult 48 de ore de la constatare și să solicite eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în termen de 30 de zile. Nerespectarea acestor obligații atrage sancționarea contravențională a proprietarului autovehiculului. În această situație nu se interzice circulaţia autovehiculului pe drumurile publice.


Pentru varianta  B 

Legislația rutieră interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice atunci când acestea nu corespund normelor tehnice cu privire la siguranţa rutieră şi la protecţia mediului înconjurător.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice atunci când termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.


Răspunsul corect este: B și C

Găsiți aici lecție video cu Starea tehnică a vehiculelor --> Codul Rutier - Starea tehnică a vehiculelor
Găsiți aici lecție video cu contravenții din clasa a 2-a --> Codul Rutier - Contravenții clasa 2

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

Regulament - Articolul 27

(1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţă în România, este obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

 

OUG - Articolul 18

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

OUG - Articolul 100

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;


Pentru varianta  B 

OUG - Articolul 7

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.


Pentru varianta  C 

OUG - Articolul 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

23 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.