Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)

% din tot PASUL 3 (0 din 524)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)
Întrebarea 268 din 524

Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul înmatriculat sau înregistrat atunci când:

A Vehiculul are montate plăcuțe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă;
B Dacă certificatul de înmatriculare este reținut, iar dovada înlocuitoare este în termen de valabilitate;
C În situația în care conducătorul de vehicul nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care legea prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care NU are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă. Însă în varianta A de răspuns este specificat că vehiculul are montate plăcuțe cu numere de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă. Prin urmare, varianta A de răspuns nu poate fi corectă.


Pentru varianta  B 

Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar valabilitatea dovezii înlocuitoare a acestuia A EXPIRAT. Însă în varianta B de răspuns este specificat că certificatul de înmatriculare este reținut, iar dovada înlocuitoare este în termen de valabilitate. Prin urmare, varianta B de răspuns nu poate fi corectă.


Pentru varianta  C 

Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, atunci când conducătorul acestuia NU a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

De exemplu, dacă ați săvârșit o faptă pentru care se aplică reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, chiar dacă dvs. nu prezentați (înmânați) polițistului acest certificat pentru ca acesta să facă reținerea documentului, tot se interzice punerea în circulație a respectivului vehicul, iar dovada înlocuitoare a acestuia nu se mai eliberează. În acest caz, dacă pentru respectiva faptă dovada înlocuitoare trebuia să se elibereze cu drept de circulație pentru 15 zile, nu mai puteți beneficia de cele 15 zile în care ați fi putut circula cu vehiculul pe baza dovezii înlocuitoare, pentru că aceasta nu se mai eliberează.


Răspunsul corect este: C


Recomandări:
Alte sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video -->  Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 15

[...]
(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 15

[...]
(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 15

[...]
(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

OUG* - Articolul 101

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
[...]

OUG* - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
[...]
c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
[...]
2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului;
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.