Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)

% din tot PASUL 3 (0 din 524)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria C (C, C1)
Întrebarea 425 din 524

Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul înmatriculat sau înregistrat atunci când:

A Încărcătura atinge masa maximă autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare;
B Transportă mai mulți pasageri decât numărul de locuri înscris în certificatul de înmatriculare;
C Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Dacă încărcătura unui vehicul atinge masa maximă autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare NU se aplică sancțiuni. Sancțiunile se aplică la depășirea masei maxime autorizate înscrisă în certificatul de înmatriculare. Prin urmare, varianta A de răspuns nu poate fi corectă.


Pentru varianta  B 

În cazul în care conducătorul unui vehicul transportă în acesta mai mulți pasageri decât numărul de locuri înscris în certificatul de înmatriculare NU se interzice punerea în circulație a respectivului vehicul. Această faptă este considerată contravenție și se sancționează cu amenda contravențională din clasa a III-a de sancțiuni. Prin urmare, varianta B de răspuns nu poate fi corectă.

Autorii acestei întrebări (DGPCI) au vrut să se asigure că se cunoaște diferența dintre expresiile „Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul” și „Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai”, acestea fiind interziceri diferite ce reprezintă pericole sociale diferite și care sunt sancționate în mod diferit.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră interzice punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținutiar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat.

De exemplu, dacă ați săvârșit o faptă pentru care se aplică reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, la retragerea acestui document se va elibera o dovada înlocuitoare a acestuia fără drept de circulație ori cu drept de circulație pentru 15 zile, după caz, iar interzicerea punerii în circulație a respectivului vehicul se aplică după cum urmează:

  • pentru situația în care această dovadă înlocuitoare este eliberată fără drept de circulație, interzicerea de a pune în circulație respectivul vehicul se aplică din momentul aplicării sancțiunii contravenționale;
  • pentru situația în care această dovadă înlocuitoare este eliberată cu drept de circulație pentru 15 zile, interzicerea de a pune în circulație respectivul vehicul se aplică din ziua următoare expirării dovezii înlocuitoare.

Răspunsul corect este: C


Recomandări:
Contravenții din clasa I - Lecție Audio-Video --> Introducere în sancțiunile contravenționale; Contravenții clasa I; Aplicare 2 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a II-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a II-a; Suspendare permis 30 de zile; Aplicare 3 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a III-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a III-a; Suspendare permis 60 de zile; Aplicare 4 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a IV-a - Lecție Audio-Video -->  Contravenții clasa a IV-a; Suspendare permis 90 sau 120 de zile; Aplicare 6 puncte de penalizare

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 6

[...]
18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;
[...]


Pentru varianta  B 

Regulament** - Articolul 148

Se interzice conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai:
[...]
2. să transporte în autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
[...]

OUG* - Articolul 101

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și al obiectelor în sau pe vehicule;
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 15

[...]
(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

OUG* - Articolul 101

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c).
[...]

OUG* - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
[...]
c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
[...]
5. conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier sau tractarea unei remorci atunci când circulația acestora pe drumurile publice este interzisă potrivit art. 15 alin. (5), cu excepția cazurilor în care vehiculul, înmatriculat sau înregistrat, nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare;
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
** Regulament = REGULAMENT de aplicare a OUG 195/2002 actualizat (Regulamentul codului rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.