Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria A (A, A1, A2, AM)

% din tot PASUL 3 (0 din 410)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria A (A, A1, A2, AM)
Întrebarea 13 din 410

Care dintre faptele de mai jos se consideră infracțiune și se pedepsește ca atare?

A sustragerea de la obligația de a supune motocicleta inspecției tehnice periodice;
B părăsirea locului accidentului care a avut ca urmare avarii;
C repararea motocicletei ce prezintă urme de accident, fără autorizația poliției.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Sustragerea de la obligația de a supune vehiculul inspecției tehnice periodice, fie intenționată sau din omitere, NU se consideră infracțiune. Pentru această faptă, dacă sunteți depistat în trafic, vi se va reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și vi se va elibera o dovadă a acestuia cu drept de circulație pentru 15 zile, timp în care puteți efectua inspecția tehnică periodică (ITP), după aceea puteți face demersurile pentru a vă recupera certificatul reținut.


Pentru varianta  B 

Se poate părăsi locul accidentului din care a rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale (accident fără victime). Se interzice părăsirea locului accidentului dacă în urma acestuia a rezultat moartea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății unei persoane, faptă care este consideră infracțiune și care se pedepsește penal.


Pentru varianta  C 

Se consideră infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără autorizația eliberată de poliție sau, după caz, eliberată de societățile din domeniul asigurărilor, în cazul în care s-a optat pentru întocmirea unei constatări amiabile de accident.


Răspunsul corect este: C


Recomandări:
Obligații și interdicții în caz de accident - Lecție Audio-Video --> Obligații și interdicții în caz de accident
Infracțiuni în legătură cu părăsirea locului accidentului ori modificarea urmelor - Lecție Audio-Video --> Infracțiuni privind circulația pe drumurile publice; Diferența dintre infracțiuni și contravenții
Infracțiuni în legătură cu nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor - Lecție Audio-Video --> Infracțiuni privind circulația pe drumurile publice; Diferența dintre infracțiuni și contravenții
Alte sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video --> Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.
[...]

OUG* - Articolul 102

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat;
[...]
39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.
[...]

OUG* - Articolul 11

[...]
(4^5) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice și încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.
[...]

OUG* - Articolul 112

(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri:
[...]
a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;
[...]
y) înmatricularea vehiculului este suspendată, în condițiile legii.
[...]
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) și y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.
[...]


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 79

(1) Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați:
a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența;
b) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*):
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

OUG* - Articolul 100

[...]
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2).
[...]

Codul penal*** - Articolul 338

Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

[...]
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 79

(1) Conducătorii de vehicule implicați într-un accident de circulație în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale sunt obligați:
a) să scoată imediat vehiculele în afara părții carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezența;
b) să se prezinte la unitatea de poliție competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*):
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

OUG* - Articolul 80

(1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)

OUG* - Articolul 80^1

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor*).

Codul penal*** - Articolul 340

Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

[...]
4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
*** Codul Penal = CODUL PENAL din 17 iulie 2009 actualizat (LEGEA nr. 286/2009)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

3 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.