Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria A (A, A1, A2, AM)

% din tot PASUL 3 (0 din 403)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria A (A, A1, A2, AM)
Întrebarea 13 din 403

Care dintre faptele de mai jos se consideră infracţiune şi se pedepseşte ca atare?

A sustragerea de la obligaţia de a supune motocicleta inspecţiei tehnice periodice;
B părăsirea locului accidentului care a avut ca urmare avarii;
C repararea motocicletei ce prezintă urme de accident, fără autorizaţia poliţiei.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Sustragerea de la obligaţia de a supune vehiculul inspecţiei tehnice periodice, fie intenționată sau din omitere, nu se consideră infracţiune. Pentru această faptă, dacă sunteți depistat în trafic, vi se va reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și se va elibera o dovadă cu drept de circulație pentru 15 zile, timp în care puteți efectua inspecția tehnică periordică (ITP), după aceea vă puteți ridica certificatul reținut.


Pentru varianta  B 

Se poate părăsi locul accidentului din care a rezultat numai avarierea vehiculelor și/sau alte pagube materiale. Se interzice părăsirea locului accidentului dacă în urma acestuia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, faptă consideră infracţiune şi care se pedepsește penal.


Pentru varianta  C 

Se consideră infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și cu anularea permisului de conducere, repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără autorizația eliberată de poliție. Se poate repara autovehiculul având urme de accident, fără autorizația eliberată de poliție, în baza atestării validitații constatării amiabile de accident.


Răspunsul corect este: C

Găsiți aici lecție video cu Infracțiuni diverse --> Codul Rutier - Infracțiuni diverse
Găsiți aici lecție video părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia --> Infracțiuni - Părăsirea locului accidentului
Găsiți aici lecție video cu Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare --> Codul Rutier - Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare
Găsiți aici lecție video cu alte sancțiuni (punctele de penalizare, interdicția de a conduce pe teritoriul României și reținerea / retragerea / suspendarea / anularea permisului de conducere) --> Codul Rutier - Alte sancțiuni

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG - Articolul 112

(1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri:
a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) și y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.


Pentru varianta  B 

OUG - Articolul 79

(1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:
a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
(2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)*):
a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

Codul penal - Articolul 338

Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;


Pentru varianta  C 

Codul penal - Articolul 340

Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

OUG - Articolul 114

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal;

OUG - Articolul 80

(1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective.*)

OUG - Articolul 80^1

În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor*).

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

3 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.