Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 561 din 1200

Permisul de conducere se restituie, după expirarea perioadei de suspendare și promovarea testului de cunoaștere a regulilor de circulație, dacă a fost reținut pentru:

A neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale;
B nefolosirea în timpul mersului a centurii de siguranță;
C utilizarea excesivă a ștergătoarelor de parbriz.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale, se aplică amenda contravențională prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile și este obligatorie promovarea testului (examenului) de cunoaștere a regulilor de circulație (chestionarul 13 întrebări corecte din 15, ce se găsește aici pe Școala Rutieră la categoria „Redobândire permis”).

În cazul acestei contravenții permisul de conducere se restituie după expirarea perioadei de suspendare și promovarea testului de cunoaștere a regulilor de circulație. Dacă nu se promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau în caz de neprezentare pentru susținerea acestuia, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile, astfel permisul de conducere se restituie mai târziu cu 30 de zile față de expirarea perioadei de suspendare, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile, astfel permisul de conducere se restituie mai târziu cu 30 de zile față de expirarea perioadei de suspendare.

Dacă doriți să cunoașteți aceste cazuri în care este obligatorie susținerea examenului intrați aici - Cat. Redobândire (testul 13 din 15).


Pentru varianta  B 

Nefolosirea în timpul mersului a centurii de siguranță nu se sancționează cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce, caz în care, în lipsa unei suspendări, restituirea permisului de conducere nu are sens. Pentru nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță, se aplică amenda contravențională prevăzută în clasa a II-a și 2 puncte de penalizare.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră nu prevede nimic despre sancționarea utilizării excesive a ștergătoarelor de parbriz.


Răspunsul corect este: A


Recomandări:
Mai multe informații despre susținerea testului și despre reducerea perioadei de suspendare găsiți aici --> Redobândirea permisului suspendat
Aplicarea punctelor de penalizare și a altor sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video --> Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative
Contravenții din clasa I - Lecție Audio-Video --> Introducere în sancțiunile contravenționale; Contravenții clasa I; Aplicare 2 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a II-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a II-a; Suspendare permis 30 de zile; Aplicare 3 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a III-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a III-a; Suspendare permis 60 de zile; Aplicare 4 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a IV-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a IV-a; Suspendare permis 90 sau 120 de zile; Aplicare 6 puncte de penalizare

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 102

[...]
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
[...]

OUG* - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:
[...]
c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);
[...]
(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.
[...]

OUG* - Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
[...]
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
[...]
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
[...]


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 100

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
[...]

OUG* - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
[...]
a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:
[...]
3. nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de siguranță ori căștile de protecție omologate, după caz;
[...]
b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
[...]
9. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, în condiţiile prevăzute de regulament;
[...]

OUG* - Articolul 99

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:
[...]
8. nerespectarea obligației pasagerilor aflați într-un autovehicul și tractor agricol sau forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranță omologate;
[...]


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

18 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.