Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

0% PASUL 3 - Mediu de învățare (0 întrebări din 1192)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 654 din 1192

Proprietarul unui vehicul este obligat:

A să declare autorităţilor schimbarea domiciliului în cel mult 24 de ore;
B să declare organului fiscal valoarea poliţei de asigurare auto;
C să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare.

Explicație (actualizată 2023)

Pentru varianta  A 

Proprietarul unui vehicul este obligat să solicite autoritații competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare în termen de 30 de zile (nu în cel mult 24 de ore) de la data declărarii pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, în caz contrar acesta va fi sancționat contravențional.


Pentru varianta  B 

Proprietarul unui vehicul NU este obligat să declare organului fiscal valoarea poliţei de asigurare auto.


Pentru varianta  C 

Proprietarul unui vehicul este obligat să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare.


Răspunsul corect este: C

Găsiți aici lecție videocu obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule --> Obligațiile prorietarilor sau deținătorilor de vehicule
Găsiți aici lecție video cu Obligațiile conducătorilor auto --> Codul Rutier - Obligațiile conducătorilor auto
Găsiți aici lecție video cu contravenții din clasa a 2-a --> Codul Rutier - Contravenții clasa 2

Articole de referință (legislație 2023)

Pentru varianta  A 

OUG - Articolul 18

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

OUG - Articolul 100

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;


Pentru varianta  B 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.


Pentru varianta  C 

Regulament - Articolul 27

(1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţă în România, este obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

10 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

Materialele prezentate pe această aplicație web/mobile fac obiectul drepturilor de autor și sunt protejate prin lege. Este permisă folosirea acestora doar în scop educațional personal. Pentru folosirea acestor materiale în alt scop decât cel educațional personal vă rugăm să ne contactați.

© Copyright Școala Rutieră 2023

Toate drepturile rezervate.