Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 1003 din 1200

Aveți obligația de a opri imediat vehiculul la semnalele adresate de:

A polițiștii de frontieră;
B polițiștii comunitari;
C personalul autorizat din cadrul serviciului de examinări.

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Pe lângă obligația de a opri la semnalele polițistului rutier, participanții la trafic sunt obligați să oprească imediat și la semnalele adresate în acest sens de către polițiștii de frontieră. Aceștia din urmă pot efectua, pe lângă semnalele de oprire, și următoarele semnale: balansarea brațului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei, precum și rotirea vioaie a brațului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni. Nerespectarea acestor semnale se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni..


Pentru varianta  B 

Legislația rutieră nu prevede obligația de a opri la semnalele adresate de polițiștii comunitari. Din anul 2010 termenul „poliție comunitară” nu mai există în actele normative în vigoare. În acest moment termenul care se găsește în actele normative în vigoare este „poliție locală”.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră nu prevede ca personalul autorizat din cadrul serviciului examinări să poată adresa semnale de oprire. Prin urmare, aceștia nu pot adresa semnale de oprire conducătorilor de vehicule.


Răspunsul corect este: A


Recomandări:
Semnalele celor autorizați - Lecție Audio-Video --> Codul Rutier - Semnalele polițistului rutier
Contravenții din clasa a 2-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a II-a; Suspendare permis 30 de zile; Aplicare 3 puncte de penalizare

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 29

[...]
(2) Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.

Regulament** - Articolul 89

(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontieră;
[...]
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:
a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării drumului de către pietoni.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române - Articolul 2

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) zona de competență:
1. suprafața din teritoriul național constituită din zona de frontieră, suprafața și imobilele aeroporturilor și porturilor situate în interiorul țării, deschise traficului internațional, Dunărea interioară, brațul Măcin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare și marea teritorială, precum și zona contiguă și zona economică exclusivă ale României, în care Poliția de Frontieră Română își îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege;
2. întreaga suprafață a teritoriului național, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor privind prevenirea și combaterea migrației ilegale;
[...]

OUG* - Articolul 100

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
1. nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevăzătorilor;
[...]


Pentru varianta  B 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră nu prevede nimic în acest sens.


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)
** Regulament = REGULAMENT de aplicare a OUG 195/2002 actualizat (Regulamentul codului rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

52 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.