Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 289 din 1200

Exercitarea dreptului de a conduce se suspendă pe o perioadă de 60 de zile pentru:

A circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire;
B depășirea cu cel mult 30 km/h a vitezei maxime admise;
C cumul de 10 puncte de penalizare.

Explicație video (actualizată 2024)

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Se interzice circulația pe sensul opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire. Nerespectarea acestei interziceri se sancționează cu suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile.


Pentru varianta  B 

Pentru depășirea cu cel mult 30 km/h a vitezei maxime admise se aplică amendă contravențională și puncte de penalizare. Nu se sancționează și cu suspendarea dreptului de a conduce.

Depășirea limitei maxime de viteză este interzisă, iar sancțiunile aplicate variază în funcție de valoarea cu care aceasta a fost depășită.

De exemplu, dacă se circulă pe un sector de drum pe care viteza maximă admisă este de 50 km/h și se depășește această limită maximă admisă cu o viteză cuprinsă între 10 și 50 de km/h (viteza cu care se circulă fiind cuprinsă între 60 și 100 de km/h) se va sancționa cu amendă contravențională și puncte de penalizare.

Iar dacă se depășește această limită maximă admisă cu o viteză cuprinsă între 50 și 70 de km/h (viteza cu care se circulă fiind între 100 și 120 de km/h), se va sancționa cu amendă contravențională și cu aplicarea măsurii de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Însă dacă se depășește această limită maximă admisă cu mai mult de 70 de km/h (viteza cu care se circulă fiind peste 120 de km/h), se va sancționa cu amendă contravențională și cu aplicarea măsurii de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Prin urmare, varianta B de răspuns nu poate fi corectă pentru că în cazul depășirii cu cel mult 30 km/h a vitezei maxime admise se aplică amendă contravențională și puncte de penalizare. Această contravenție nefiind sancționată cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce.


Pentru varianta  C 

Legislația rutieră prevede că în cazul cumulării punctelor de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se va dispune la cumularea a 15 puncte de penalizare, nu la acumularea a 10 puncte de penalizare așa cum este specificat în această variantă de răspuns. Prin urmare, varianta C de răspuns nu poate fi corectă.


Răspunsul corect este: A


Recomandări:
Contravenții din clasa I - Lecție Audio-Video --> Introducere în sancțiunile contravenționale; Contravenții clasa I; Aplicare 2 puncte de penalizare
Suspendare permis 30 de zile și contravenții din clasa a II-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a II-a; Suspendare permis 30 de zile; Aplicare 3 puncte de penalizare
Suspendare permis 60 de zile și contravenții din clasa a III-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a III-a; Suspendare permis 60 de zile; Aplicare 4 puncte de penalizare
Suspendare permis 90 sau 120 de zile și contravenții din clasa a IV-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a IV-a; Suspendare permis 90 sau 120 de zile; Aplicare 6 puncte de penalizare
Alte sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video --> Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 41

(1) Vehiculele și animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulație, cât mai aproape de marginea părții carosabile, cu respectarea semnificației semnalizării rutiere și a regulilor de circulație.
[...]

OUG* - Articolul 101

[...]
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire.
[...]

OUG* - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:
[...]
c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);
[...]
(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.
[...]


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 99

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa I de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).
[...]

OUG* - Articolul 100

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b).
[...]

OUG* - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
[...]
4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
[...]

b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:
[...]
2. depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
[...]

OUG* - Articolul 102

[...]
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.
[...]

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:
a) depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune:
a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

17 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.