Pasul 3 - Mediu de învățare » GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)

% din tot PASUL 3 (0 din 1200)
Mediu de învățare GENERAL (toate întrebările) Categoria B (B, B1)
Întrebarea 52 din 1200

În care dintre următoarele cazuri, pe lângă amenda contravențională, se reține și permisul de conducere?

A neoprirea la semnalul persoanelor autorizate din zona de lucrări la drumul public;
B nerespectarea semnalelor polițiștilor la trecerea coloanelor oficiale;
C neoprirea la semnalul agentului de cale ferată.

Explicație video (actualizată 2024)

Explicație (actualizată 2024)

Pentru varianta  A 

Neoprirea la semnalul persoanelor autorizate din zona de lucrări la drumul public este considerată contravenție și se sancționează cu amendă contravențională prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni. Pentru această faptă nu se aplică și măsura de reținere a permisului de conducere.


Pentru varianta  B 

Nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale ori intercalarea într-o astfel de coloană, se consideră contravenție și se sancționează cu amenda contravențională prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 60 de zile. Pentru această contravenție se dispune măsura de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce.

Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se consideră contravenție și se sancționează cu amenda contravențională prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile. Pentru această contravenție se dispune măsura de reținere a permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce.


Pentru varianta  C 

Neoprirea la semnalul agentului de cale ferată este considerată contravenție și se sancționează cu amenda contravențională prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea a 6 puncte de penalizare. Pentru această faptă nu se aplică și măsura de reținere a permisului de conducere.


Răspunsul corect este: B


Recomandări:
Contravenții din clasa I - Lecție Audio-Video --> Introducere în sancțiunile contravenționale; Contravenții clasa I; Aplicare 2 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a II-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a II-a; Suspendare permis 30 de zile; Aplicare 3 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a III-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a III-a; Suspendare permis 60 de zile; Aplicare 4 puncte de penalizare
Contravenții din clasa a IV-a - Lecție Audio-Video --> Contravenții clasa a IV-a; Suspendare permis 90 sau 120 de zile; Aplicare 6 puncte de penalizare
Alte sancțiuni și măsuri tehnico-administrative - Lecție Audio-Video --> Alte sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative

Articole de referință (legislație 2024)

Pentru varianta  A 

OUG* - Articolul 100

(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor;
[...]


Pentru varianta  B 

OUG* - Articolul 111

(1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se reţine în următoarele cazuri:
[...]
c) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 100 alin. (3)art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) și (4) și în situația prevăzută la art. 115 alin. (1);
[...]
(5) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și g), la art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3), la art. 102 alin. (3) lit. b), e) și f) din prezenta ordonanță de urgență, precum și la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.
[...]

OUG* - Articolul 100

[...]
(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
[...]

OUG* - Articolul 101

[...]
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
[...]
c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
[...]


Pentru varianta  C 

OUG* - Articolul 102

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:
[...]
(2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d).
[...]

OUG* - Articolul 108

(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
[...]
d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
[...]
2. nerespectarea semnificaţiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijează circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;
[...]


* OUG = ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 actualizată (Codul rutier)

Te întrebi dacă avem aceleași întrebări ca la examenul oficial ??? DA, avem aceleași întrebări. Vezi în acest VIDEO -->> Da, avem întrebările de la DRPCIV

30 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.