Modificări Codul Rutier 2018

Modificări Codul Rutier 2018
Propuneri de modificări ale Codului Rutier pentru 2018
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută și sub numele de Codul Rutier, va fi modificată din nou. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că, de data aceasta, schimbarea este cerută de transpunerea unor prevederi europene în legislația națională.
Potrivit unui proiect de OUG supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), România trebuie să aplice, începând cu data de 20 mai 2018, prevederile Directivei 2014/46/UE.
 
Directiva se referă atât la regimul menținerii vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului, prin intermediul inspecțiilor tehnice periodice și controalelor tehnice în trafic, cât și la procedura de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră.
 
Transpunerea în legislația națională a prevederilor europene presupune opt modificări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 
1. Noțiunea de suspendare a înmatriculării
Proiectul de modificare a OUG nr.195/2002 instituie noțiunea de suspendare a înmatriculării ca operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public, precum și regimul juridic al acestei operațiuni/măsuri, respectiv situațiile în care aceasta se produce de drept, respectiv când încetează, precum și sancțiunile aplicate în cazul nerespectării interdicției de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.
 
Situațiile în care se propune producerea suspendării de drept a înmatriculării vizează următoarele:
 
noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
expirarea / anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.
Astfel, prin proiect se definește suspendarea înmatriculării ca operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public.
 
2. Interdicția circulației cu înmatricularea suspendată
Se instituie interdicția de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.
 
Astfel este propusă modificarea art. 10 alin.(1) din OUG nr.195/2002 ce stabilește cazurile în care este interzisă circulația pe drumurile publice cu vehicule:
 
„(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat.
(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, în baza verificării stării tehnice a acestora de către instituțiile abilitate de lege.”
 
3. Transmiterea dreptului de proprietate
Se propune instituirea unui mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.
 
Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
 
În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar va avea obligația de a notifica autorității competente înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorității competente. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidentă a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
 
În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.
 
4. Suspendarea înmatriculării
Prin proiect se propune, de asemenea, ca suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului să intervină și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va înceta la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.
 
Suspendarea înmatriculări va fi înregistrată în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în cazul în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, precum și în situația expirării/anulării inspecției tehnice periodice.
 
5. Radierea din oficiu
Se propune reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din țară sau din celelalte state membre, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.
 
În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere.
 
6. Alte măsuri administrative
Proiectul de modificare al Codului rutier se referă și la anumite măsuri administrative ce vizează:
 
- înscrierea de către autoritățile competente de înmatriculare a datelor de identificare a vehiculului și a datelor de identificare a proprietarului/deținătorului mandatat în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
- stabilirea datelor de identificare a proprietarului/deținătorului mandatat care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
- înscrierea în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere românesc de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
- instituirea pierderii valabilității permiselor de conducere românești care au fost preschimbate cu documentele similare în alte state.
7. Corelări terminologice
Se propun anumite modificări punctuale ce vizează corelări terminologice, după cum urmează:
 
– se înlocuiește sintagma „defecțiuni tehnice” cu termenul „deficiențe”, pentru corelare cu legislația specială din domeniul tehnic, potrivit căreia prin deficiență se înțelege defecțiunea tehnică.
 
În context, în cuprinsul art. 99 alin. (1) pct.18, a fost eliminată sintagma „defecțiuni tehnice”, întrucât, prin demersul de transpunere a Directivei 2014/45/UE, de către Ministerul Transporturilor, în legislația specifică, defecțiunile tehnice au fost clasificate în trei categorii de deficiențe, respectiv minore, majore și periculoase.
 
Astfel, este individualizată clasa în care se încadrează deficiența, potrivit noii clasificări din legislația specifică pe domeniul tehnic.
 
Circulația cu deficiențe minore nu poate fi sancționată întrucât, potrivit definiției date în legislația specială, nu au efect semnificativ asupra siguranței vehiculului, prin urmare nu prezintă pericol social de natură a fi considerată contravenție.
 
– se instituie sintagma ,,deficiențe majore” pentru corelarea cu legislația specifică din domeniul tehnic.
 
– se utilizează sintagma ,,deficiențe periculoase” pentru corelarea cu legislația specifică din domeniul tehnic.
 
– se înlocuiește sintagma „Registrul Auto Român” cu formularea „instituțiile abilitate de lege”, întrucât potrivit legislației speciale actuale și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are competențe de a verifica tehnic anumite categorii de vehicule.
 
Articolul a fost completat cu un nou alineat, pentru a elimina situațiile din practică, în care polițistul rutier restituie certificatul de înmatriculare în baza constatării directe a remedierii defecțiunii, fără a fi certificată printr-un document, eliberat de autoritatea abilitată care a constatat anterior existența acesteia.
 
Potrivit reprezentanților MAI, Registrul Auto Român este în măsură să stabilească dacă defecțiunea a fost remediată corespunzător. „Având în vedere că defecțiunea se constată printr-o notă tehnică, considerăm că și remedierea acesteia trebuie confirmată printr-un document oficial, eliberat de autoritatea abilitată ”arată sursele citate.
 
8. Acțiuni de informare
Prin proiect se instituie și un mecanism tranzitoriu de informare a participanților la trafic, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la:
 
- obligațiile proprietarului, deținătorului mandatat și conducătorului de autovehicul referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor și valabilitatea acesteia,
- obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate,
- condițiile de suspendare a înmatriculării vehiculului și consecințele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă.
Această informare se va realiza de către poliția rutieră din cadrul Poliției Române, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Sunt prezentate, cu titlu exemplificativ, mai multe instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, a Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri, sau la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului.
 
Până la implementarea acestor modificări vă puteți „pune la punct” cu legislația actualizată în 2017, explicată Audio-VIDEO de aici!

 

93 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.