Modificări Codul Rutier 2018

Modificări Codul Rutier 2018
Propuneri de modificări ale Codului Rutier pentru 2018
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cunoscută și sub numele de Codul Rutier, va fi modificată din nou. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că, de data aceasta, schimbarea este cerută de transpunerea unor prevederi europene în legislația națională.
Potrivit unui proiect de OUG supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), România trebuie să aplice, începând cu data de 20 mai 2018, prevederile Directivei 2014/46/UE.
 
Directiva se referă atât la regimul menținerii vehiculelor într-o stare sigură și acceptabilă din punct de vedere al mediului, prin intermediul inspecțiilor tehnice periodice și controalelor tehnice în trafic, cât și la procedura de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranța rutieră.
 
Transpunerea în legislația națională a prevederilor europene presupune opt modificări ale OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu completările și modificările ulterioare.
 
1. Noțiunea de suspendare a înmatriculării
Proiectul de modificare a OUG nr.195/2002 instituie noțiunea de suspendare a înmatriculării ca operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public, precum și regimul juridic al acestei operațiuni/măsuri, respectiv situațiile în care aceasta se produce de drept, respectiv când încetează, precum și sancțiunile aplicate în cazul nerespectării interdicției de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.
 
Situațiile în care se propune producerea suspendării de drept a înmatriculării vizează următoarele:
 
noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
expirarea / anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.
Astfel, prin proiect se definește suspendarea înmatriculării ca operațiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulație și a utiliza un vehicul pe drumul public.
 
2. Interdicția circulației cu înmatricularea suspendată
Se instituie interdicția de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.
 
Astfel este propusă modificarea art. 10 alin.(1) din OUG nr.195/2002 ce stabilește cazurile în care este interzisă circulația pe drumurile publice cu vehicule:
 
„(1) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat.
(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, în baza verificării stării tehnice a acestora de către instituțiile abilitate de lege.”
 
3. Transmiterea dreptului de proprietate
Se propune instituirea unui mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar.
 
Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
 
În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidența fiscală a fostului proprietar va avea obligația de a notifica autorității competente înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informații prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorității competente. Aceasta face mențiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul național de evidentă a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
 
În situația în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.
 
4. Suspendarea înmatriculării
Prin proiect se propune, de asemenea, ca suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului să intervină și la data expirării sau, după caz, a anulării inspecției tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va înceta la data la care vehiculul trece o nouă inspecție tehnică periodică.
 
Suspendarea înmatriculări va fi înregistrată în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate în cazul în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, precum și în situația expirării/anulării inspecției tehnice periodice.
 
5. Radierea din oficiu
Se propune reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autoritățile competente din țară sau din celelalte state membre, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.
 
În cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni în termen de 30 de zile de la radiere.
 
6. Alte măsuri administrative
Proiectul de modificare al Codului rutier se referă și la anumite măsuri administrative ce vizează:
 
- înscrierea de către autoritățile competente de înmatriculare a datelor de identificare a vehiculului și a datelor de identificare a proprietarului/deținătorului mandatat în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
- stabilirea datelor de identificare a proprietarului/deținătorului mandatat care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
- înscrierea în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere românesc de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;
- instituirea pierderii valabilității permiselor de conducere românești care au fost preschimbate cu documentele similare în alte state.
7. Corelări terminologice
Se propun anumite modificări punctuale ce vizează corelări terminologice, după cum urmează:
 
– se înlocuiește sintagma „defecțiuni tehnice” cu termenul „deficiențe”, pentru corelare cu legislația specială din domeniul tehnic, potrivit căreia prin deficiență se înțelege defecțiunea tehnică.
 
În context, în cuprinsul art. 99 alin. (1) pct.18, a fost eliminată sintagma „defecțiuni tehnice”, întrucât, prin demersul de transpunere a Directivei 2014/45/UE, de către Ministerul Transporturilor, în legislația specifică, defecțiunile tehnice au fost clasificate în trei categorii de deficiențe, respectiv minore, majore și periculoase.
 
Astfel, este individualizată clasa în care se încadrează deficiența, potrivit noii clasificări din legislația specifică pe domeniul tehnic.
 
Circulația cu deficiențe minore nu poate fi sancționată întrucât, potrivit definiției date în legislația specială, nu au efect semnificativ asupra siguranței vehiculului, prin urmare nu prezintă pericol social de natură a fi considerată contravenție.
 
– se instituie sintagma ,,deficiențe majore” pentru corelarea cu legislația specifică din domeniul tehnic.
 
– se utilizează sintagma ,,deficiențe periculoase” pentru corelarea cu legislația specifică din domeniul tehnic.
 
– se înlocuiește sintagma „Registrul Auto Român” cu formularea „instituțiile abilitate de lege”, întrucât potrivit legislației speciale actuale și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are competențe de a verifica tehnic anumite categorii de vehicule.
 
Articolul a fost completat cu un nou alineat, pentru a elimina situațiile din practică, în care polițistul rutier restituie certificatul de înmatriculare în baza constatării directe a remedierii defecțiunii, fără a fi certificată printr-un document, eliberat de autoritatea abilitată care a constatat anterior existența acesteia.
 
Potrivit reprezentanților MAI, Registrul Auto Român este în măsură să stabilească dacă defecțiunea a fost remediată corespunzător. „Având în vedere că defecțiunea se constată printr-o notă tehnică, considerăm că și remedierea acesteia trebuie confirmată printr-un document oficial, eliberat de autoritatea abilitată ”arată sursele citate.
 
8. Acțiuni de informare
Prin proiect se instituie și un mecanism tranzitoriu de informare a participanților la trafic, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la:
 
- obligațiile proprietarului, deținătorului mandatat și conducătorului de autovehicul referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor și valabilitatea acesteia,
- obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate,
- condițiile de suspendare a înmatriculării vehiculului și consecințele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă.
Această informare se va realiza de către poliția rutieră din cadrul Poliției Române, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.
Sunt prezentate, cu titlu exemplificativ, mai multe instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, a Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri, sau la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului.
 
Până la implementarea acestor modificări vă puteți „pune la punct” cu legislația actualizată în 2017, explicată Audio-VIDEO de aici!

 

93 Comentarii Lasă un comentariu


Alex Adrian
Alex Adrian 31.01.2022 16:30
Ce bun este saitul ăsta

Mocanu Victor
Mocanu Victor 16.12.2021 15:05
Am luat astăzi sala la Brașov cu 26. Mulțumesc școala rutiera DRPCIV. Sunteți cei mai tari
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 16.12.2021 15:56

Cu placere, felicitari!Ana
Ana 01.12.2021 17:58
Bn daca perd traseul acuma peste câte luni pot sa mai dau iară?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 03.12.2021 16:57

Difera de locurile libere din fiecare judet in parte.

 Catarina Laza
Catarina Laza 16.11.2021 13:30
Mulțumesc școala rutieră. Am luat exam astăzi de prima ora cu 22. Mulțumesc! The best application ever .
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 17.11.2021 12:28

Cu placere, felicitari!Ionut Bc
Ionut Bc 13.07.2021 17:52
Salut îmi puteți da o mana de ajutor am programare pe 25 și dosarul expira pe 06/08/2021 dacă dau sala mai pot sa dau la oraș dacă expira dosarul??
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 14.07.2021 15:25

Poti doar daca reusesti sa te programezi pana iti expira dosarul.Alexandru Constantin
Alexandru Constantin 11.03.2021 20:12
Multumesc www.scoalarutiera.ro pentru efortul enorm depus in vederea scolarizarii "de acasa" , am reusit in 3 luni sa fac otice chestionar cu 26p, in medie cam 2-3 pe zi, acum astept examenul la sala ... totusi tin sa mentionez ca inca mai sunt soferi (varsta incepe chiar de la 18 si merge pana pe la 70) care NU respecta regulile ca cica "asa se face cand esti deja sofer" . Nu sunt comunist, am doar 25 de ani + cei 7 ani de acasa ....dar cred ca ar trebui examenele sa fie mult mai grele, atat sala cat si traseul, sau alta idee, sa se dea examen periodic precum inspectia tehnica ...poate doar asa, zic si eu, ne vom mai "regla" in comportamentul la volan si se va mai restrange cercul de soferi. Vorba aia...putini dar buni :)
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 12.03.2021 12:51

Ne bucuram ca putem sa va ajutam.Musat Musat
Musat Musat 10.02.2021 17:20
Admis 26

Musat Musat
Musat Musat 10.02.2021 17:19
Mulțumesc scoala rutiera
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.02.2021 16:45

Cu placere, felicitari!Draghici Gheorghita
Draghici Gheorghita 25.01.2021 16:04
Buna ziua intrebarea mea este.daca astăzi am fost admis cu 24 si misa spus de către domnul polițist sami urmez pasi de pe calculator pentru programare si am facut toți acești pasi.intrebare mea este trebuia sami mai scrie cineva ceva pe dosar? Am decat data programari traseului scris de mine pe dosar

Liviu Gherghel
Liviu Gherghel 06.01.2021 04:13
Buna dimineata. Am programare la sala in februarie. Am inteles ca atunci se face si poza pentru permis. Daca fac pozele la un studio foto si le pun la dosar ca sa nu mai pierd timp asteptand pana intru la poze, se poate? Sau acum se face obligatoriu poza doar drpciv?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 06.01.2021 08:14

Poza se face la DRPCIV.Beniamin Toth
Beniamin Toth 03.01.2021 12:32
Site-ul www.drpciv.ro, la -programare ghiseu este programarea pentru a sustine test-ul ( Sala)? sau este verificare dosar, doar? Multumesc anticipat!
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 03.01.2021 14:31

Programarea online se face pe site-ul www.drpciv.ro la secțiunea „servicii online”, apăsând apoi pe subsecțiunea „programare la ghișeu”. Primul pas este să vă alegeți județul, după aceea, în pasul 2 trebuie să selectati opțiunea „Înregistrare dosar examinare” iar în pasul 3 trebuie să vă introduceți datele. Această programare online se face pentru a ajunge la ghișeu la o data si la o ora stabilita de tine (in funcție de locurile disponibile) pentru a nu mai sta la coada ca in mod obișnuit. Cand ajungi la ghișeu spui ce anume dorești sa faci, înregistrare dosar si programare pentru a da examenul de sala sau examenul de traseu. Cere ajutorul instructorului tău sau scolii tale de șoferi oriunde ai nevoie de ajutor, ei sunt cei in măsură sa te ajute in caz de nevoie.Beniamin Toth
Beniamin Toth 03.01.2021 07:55
Domnul instructor tot pe www.drpciv.ro ne programeaza pentru sala? daca ma programez eu merg pe data programata de mine?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 03.01.2021 09:03

Site-ul unde se fac programari este www.drpciv.roNu poti sa faci doua programari pentru acelasi dosar.

 Veronica Tanistru
Veronica Tanistru 10.11.2020 17:24
Buna seara. Am luat sala si am orașul pe 20.11 dar nu am reusit sa notez ora cum fac sa o aflu
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 11.11.2020 16:35

Suna la DRPCIVTanistru Veronica
Tanistru Veronica 10.11.2020 08:20
Buna ziua. Am si eu o nelămurire daca dau examenul pe masina automată si il iau pot sa conduc si manuală ?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 10.11.2020 17:02

Nu. cata_pascu
cata_pascu 05.10.2020 16:56
am luat examenul cu 23 de puncte.Multumesc!
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 06.10.2020 16:09

Cu placere, felicitari!


Lasă un comentariu

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓