Modificări în CODUL RUTIER 2017

Modificări în CODUL RUTIER 2017

Aceste modificari au fost deja facute si in cursul de legislatie simplificat de la Pasul 1 din Școala Rutieră.

HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.Art. I. — Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, literele c), d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„c) dotata cu sistem de avertizare sonora; d) echipata, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusa, în fata, cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate, cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;

e) echipata cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roti, care, în miscare, formeaza un cerc continuu.”

2. La articolul 96, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 96. — (1) Participantii la trafic sunt obligati sa anunte administratorul drumului public ori cel mai apropiat politist atunci când au cunostinta despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei altei situatii periculoase pentru fluenta si siguranta circulatiei.”

3. La articolul 118, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

„(2) Se recomanda ca la depasirea unei biciclete distanta laterala sa fie de minimum 1,5 m."

4. La articolul 141, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

„(8) Se considera stationare pe partea carosabila situatia în care oricare dintre rotile vehiculului sau remorcii se regaseste pe partea carosabila."

5. La articolul 142, literele k) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni si biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

(...)

n) pe trotuar, cu exceptia situatiei în care administratorul drumului public a executat amenajari care respecta prevederile art. 144 alin. (2) si (3);”.

6. La articolul 144, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul politiei rutiere, spatii destinate opririi sau stationarii vehiculelor, marcate si semnalizate corespunzator. Amenajarile se pot executa numai daca:

a) se respecta culoarul destinat circulatiei pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m latime;

b) accesul vehiculelor în parcare se realizeaza din partea carosabila;

c) pozitionarea vehiculelor în parcare nu stânjeneste circulatia pe prima banda sau pe pistele amenajate.”

7. La articolul 144, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Nu se pot amenaja parcari pentru autovehicule, pe trotuar, la mai putin de 10 m de intersectii, statii ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.”

8. La articolul 161 alineatul (1), literele h), i), I), p) si r) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„h) sa transporte o alta persoana, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (11) si a situatiei când vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) sa circule pe partea carosabila în aceeasi directie de mers, daca exista acostament practicabil;

(...)

l) sa circule fara îndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 14 si 15;

(...)

p) sa circule pe alte benzi decât cea de lânga bordura sau acostament, cu exceptia cazurilor în care, înainte de intersectie, trebuie sa se încadreze regulamentar în functie de directia de deplasare;

r) sa circule în interiorul localitatilor în care nu functioneaza iluminatul public, precum si în afara localitatilor fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lasarea serii pâna în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;”.

9. La articolul 161, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

„(11) Copilul în vârsta de pâna la 7 ani poate fi transportat pe bicicleta, de catre un adult, numai daca vehiculul este prevazut din constructie cu un suport special sau daca are montat un dispozitiv omologat.”

10. La articolul 190, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Raportul de retinere, permisul de conducere eliberat de o autoritate straina si documentele retinute se trimit politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române pentru a fi trimise autoritatilor emitente.”

11. La articolul 196, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Daca cea de-a doua fapta este una dintre cele prevazute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, politistul rutier elibereaza titularului permisului o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie.”

12. La articolul 198, alineatele (3) si (4) se abroga.

13. Articolul 201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 201. — Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judet decât cel pe teritoriul caruia a fost constatata fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, dupa expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, serviciului politiei rutiere din judetul care are în evidenta vehiculul, autoritatii administratiei publice locale emitente sau, dupa caz, autoritatii straine emitente.”

14. La articolul 202, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 202. — (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de catre acesta a dovezii încetarii motivelor pentru care s-a dispus masura tehnico-administrativa."

15. La capitolul VII sectiunea a 2-a, dupa articolul 203 se introduce un nou paragraf, paragraful 4 „Ridicarea vehiculelor”, alcatuit din articolele 2031—2034, cu urmatorul cuprins:

㤠4. Ridicarea vehiculelor

Art. 2031. — (1) Ridicarea vehiculului reprezinta masura tehnico-administrativa pe care politistul rutier o poate dispune în una dintre situatiile prevazute la art. 143, când vehiculul stationeaza neregulamentar pe partea carosabila.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public si se realizeaza, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata a 24 de ore, de catre administratorul drumului public sau, dupa caz, de catre administratia publica locala.

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusa, nu se pune în executare sau înceteaza, în cazul în care în vehicul este vizibila prezenta unor persoane.

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului apartinând unei institutii dintre cele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara o actiune de interventie sau misiune cu caracter de urgenta.

(5) Conducatorul vehiculului este direct raspunzator în situatia în care prezenta unor persoane în vehicul nu este vizibila cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a masurii tehnico-administrative.

Art. 2032. — (1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispozitie de ridicare.

(2) Dispozitia de ridicare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

a) data, ora si locul ridicarii vehiculului;

b) gradul profesional, numele si prenumele politistului rutier care dispune masura tehnico-administrativa, precum si unitatea din care acesta face parte;

c) indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma încalcata;

d) mentiuni privind înregistrarea foto sau video a stationarii vehiculului;

e) mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f) date privind numarul de înmatriculare/înregistrare si marca vehiculului.

(3) Dispozitia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu urmatoarea destinatie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, dupa caz, pentru administratia publica locala, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicita restituirea vehiculului.

Art. 2033. — (1) Operatiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului.

(2) Transportul la locul de depozitare se realizeaza în conditii care exclud deplasarea pe propriile roti a vehiculului ridicat.

(3) Transportul la locul de depozitare nu se mai executa daca, pâna la initierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezinta la locul ridicarii si este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suporta doar contravaloarea operatiunii de ridicare.

(4) Depozitarea se face numai în spatii corespunzatoare, special amenajate de catre administratorul drumului public sau, dupa caz, de catre administratia publica locala.

(5) Pe perioada depozitarii, vehiculele ridicate se afla în paza administratorului drumului public sau, dupa caz, a administratiei publice locale.

(6) Administratorul drumului public sau, dupa caz, administratia publica locala raspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuarii operatiunilor de ridicare, transport si depozitare, în conditiile prevazute de lege.

Art. 2034. — (1) Vehiculul ridicat se restituie dupa ce se face dovada achitarii tarifului aferent operatiunii/operatiunilor efectuate, în baza documentelor care atesta proprietatea ori detinerea legala a acestuia.

(2) În cazul în care a fost dispusa masura tehnico-administrativa a unui vehicul apartinând institutiilor prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasura o actiune de interventie sau misiune cu caracter de urgenta, restituirea se face cu titlu gratuit.

(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spatiile special amenajate se asigura prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.”

16. La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 209. — (1) La cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare, serviciul politiei rutiere din judetul care are în evidenta conducatorul de autovehicul comunica acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii, hotarârea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, precum si obligatia de a se prezenta la sediul politiei rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere."

17. Articolul 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 211. — În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o functie sau sa exercite o profesie care are legatura cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, seful serviciului politiei rutiere care functioneaza pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de siguranta dispune suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât opereaza masura de siguranta.”

18. La articolul 219, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Verificarea cunoasterii regulilor de circulatie de catre contravenient se efectueaza de catre serviciul politiei rutiere care îl are în evidenta, în cazurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II. — Procedura privind ridicarea vehiculului, prevazuta de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator si de politistul local în situatiile prevazute la art. 7 lit. h) si k) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. — Prezenta hotarâre intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOS

Contrasemneaza:

Ministrul afacerilor interne,

Ioan-Dragos Tudorache

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,

Vasile Dîncu

Bucuresti, 15 decembrie 2016.

Nr. 965.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓