Permisul de conducere pentru mașini mari și transportul persoanelor

Permisul de conducere pentru mașini mari și transportul persoanelor

Permisul de conducere pentru mașini mari și transportul persoanelor: Ce taxe nu se mai plătesc și cum se obține

Pentru mașinile mari, precum și pentru cei care vor să transporte mai mult de opt persoane este necesar un anumit tip de permis de conducere, în unele situații putând fi obținut abia după împlinirea vârstei de 24 de ani, potrivit legislației în domeniu. În mare, procedura de obținere a permisului de conducere nu a cunoscut schimbări în ultima perioadă, numai că începutul lunii februarie dus la eliminarea unor taxe de înscriere, precum și a celei de reexaminare pentru cei care pică examenul de trei ori la rând. Totodată, a fost eliminată și taxa pentru examinare în cazul permisului anulat.

Chestionare atestate ARR

În România, permisele se eliberează pentru mai multe categorii de vehicule, ținând cont în primul rând de vârsta minimă stabilită de lege pentru fiecare dintre aceste categorii. Potrivit Codului rutier, cei care vor să conducă mașini care transportă persoane ori autovehicule mari trebuie să posede un anumit tip de permis: C, C1, CE, C1E, D, D1, DE sau D1E.

 

Concret, legislația rutieră impune minim vârsta de 18 ani pentru a conduce un autovehicul din categoriile C1 sau C1E, vârsta de 21 de ani pentru mașinile din categoriile C, CE, D1, D1E, iar pentru cele din categoriile D și DE minim vârsta de 24 de ani.

Atenție! Permisul obținut pentru vreuna dintre aceste categorii are valabilitate doar cinci ani, spre deosebire de permisul pentru categoria B ori de cele pentru motociclete care sunt valabile timp de zece ani de la momentul obținerii.

Potrivit Codului rutier, permisele se eliberează astfel:

 • pentru categoriile C1, C, D1 si D - conducătorilor auto care dețin permis de conducere categoria B și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
 • pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE - conducătorilor auto care dețin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.

În același timp, legislația rutieră le dă posibilitatea celor care au obținut un permis pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE să-l folosească și pentru a conduce un vehicul din categoria BE, tot așa cum cel care are un permis pentru CE poate sa-l folosească și pentru a conduce un vehicul C1E (în mod corespunzător și pentru D - D1E). De asemenea, permisul de C este valabil și pentru C1 tot așa cum permisul pentru D este valabil și pentru D1.

Persoana care solicită examinarea pentru a obține permisul de conducere trebuie să îndeplinească – la data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor – următoarele condiții:

 • vârsta minimă, așa cum am explicat mai sus;
 • sa fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile și subcategoriile pentru care solicită examinarea; examinarea medicala se realizează în unități de asistență medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui județ;
 • să facă dovada pregătirii teoretice și practice, realizata prin cursuri organizate de unități autorizate pentru categoriile/subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 • să facă dovada că domiciliază sau că are reședința pe raza serviciului public de permise unde vrea să susțină examenul și să obțină carnetul;
 • sa nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasa definitivă, pentru o infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație.

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere, ce taxe sunt și cum decurge examenul

Dosarul de examen trebuie să conțină următoarele documente:

 

 • o cerere-tip;
 • fișa de școlarizare (valabilă un an de zile de la data absolvirii cursurilor) emisă de școala de conducători auto în cadrul căreia a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical;
 • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate și după caz copia hotărârii judecătorești de condamnare, rămasă definitivă, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii cu executare sau la pedeapsa amenzii, copia biletului de liberare sau a documentului care atestă executarea pedepsei amenzii;
 • copia actului de identitate, în termen de valabilitate;
 • chitanța de plată a contravalorii permisului de conducere.

Taxa pentru obținerea permisului este de 68 de lei, doar că, de la 1 februarie 2017, nu mai trebuie plătită taxa de examinare de 28 de lei. De asemenea, cei care sunt respinși de trei ori la rând la examenul pentru obținerea permisului pentru aceeași categorie de vechiul nu mai trebuie să plătească taxa de reexaminare de 84 de lei, începând de la 1 februarie.

Important! Totodată, a fost eliminată de la 1 februarie și taxa de examinare a persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat (84 de lei).

Persoana care solicită examinarea se prezintă cu dosarul de examinare și actul de identitate, în vederea înregistrării și preluării imaginii foto care va apărea apoi pe permis. După ce s-a înregistrat, candidatul va putea sa meargă să susțină proba teoretică, programându-si susținerea probei pentru când consideră că este pregătit.

Dacă este declarat admis în urma probei teoretice, candidatul trebuie să se programeze apoi pentru proba practică, însă dacă este declarat respins el trebuie să se programeze pentru o nouă probă teoretică, pe care nu o va putea susține mai devreme de 15 zile.

La data programată, candidatul se prezintă în locul și la ora comunicate de către lucrătorul de la ghișeul de programare și înscrise în dosarul de examinare, având asupra sa actul de identitate și dosarul de examinare. Dacă este admis și la această probă, candidatul poate să meargă sa-și ridice permisul de conducere începând cu ziua următoare, având asupra sa actul de identitate.

Totuși, dacă este respins la proba practică, candidatul trebuie să-și programeze o altă susținere, nu mai devreme de 15 zile de la ultima, dar în cel mult un an de la data terminării școlii de șoferi. Pentru că taxa de examinare de 6 lei a fost eliminată de la 1 februarie, rezultă că nu va mai trebui plătită nici pentru fiecare astfel de examinare nouă. De asemenea, după cum spuneam mai sus, cei care sunt respinși de trei ori la rând la examen nu mai trebuie să plătească nici cei 84 de lei pentru a putea susține din nou proba.

Detaliile cu privire la modul de examinare pentru obținerea permisului de conducere se regăsesc în Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 268/2010. Astfel, proba practică pentru aceste opt categorii de permise se face numai pe traseu. Cât despre proba teoretică, pentru categoriile CE, C1E, DE și D1E testul teoretic cuprinde 11 întrebări, dintre care candidații trebuie să răspundă corect la minim nouă, în maxim un sfert de oră. Pentru celelalte, proba teoretică are 26 de întrebări, se rezolvă într-o jumătate de ora și candidații trebuie să răspundă corect la minim 22.

.

Categoria de vehicul pentru care este necesar permisul
C
 • autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg și care este proiectat și construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
 • ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depașește 750 kg.
C1
 • autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depașește 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, și care este proiectat și construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducatorul auto. Autovehiculului din această categorie și se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depașește 750 kg;
CE
 • ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
C1E
 • ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 și o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului sa nu depașească 12.000 kg;
 • ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiția ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depașească 12.000 kg.
D
 • autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atașa o remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
D1
 • autovehiculul proiectat și construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducatorul auto și a cărui lungime maximă nu depașește 8 m;
 • ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depașește 750 kg.
DE
 • ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;
D1E
 • ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

sursa: avocatnet.ro

Chestionare atestate ARR

11 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

Materialele prezentate pe această aplicație web/mobile fac obiectul drepturilor de autor și sunt protejate prin lege. Este permisă folosirea acestora doar în scop educațional personal. Pentru folosirea acestor materiale în alt scop decât cel educațional personal vă rugăm să ne contactați.

© Copyright Școala Rutieră 2023

Toate drepturile rezervate.